ZFPR publikuje wyniki rankingu agencji PR wg „fee income” za rok 2017

Związek Firm Public Relations opublikował wyniki VI Rankingu agencji PR wg „fee income” za rok 2017. W tym roku po raz pierwszy zaprezentowano dwie klasyfikacje, osobno dla podmiotów indywidualnych i osobno dla grup kapitałowych. W rankingu wzięło udział 17 agencji PR oraz 5 grup.
O autorze
1 min czytania 2018-10-02

Ranking koncentrował się na doradztwie komunikacyjnym oraz przychodach z honorariów celem pokazania właściwego dla polskiego rynku charakteru usług PR. Taka metodologia badania pozwala na ukazanie faktycznej pozycji agencji na rynku. Na potrzeby rankingu „fee income” zdefiniowano jako różnicę pomiędzy przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów. Ranking miał charakter otwarty – wzięło w nim udział 17 agencji, w tym 4 spoza ZFPR i 5 grup. W celu potwierdzenia wiarygodności informacji przekazanych w ankietach przez agencje biorące udział w rankingu, w wybranych losowo 10 agencjach przeprowadzono audyt potwierdzający dane finansowe.

– Ranking firm PR działających na polskim rynku według przychodów z honorariów za pracę merytoryczną konsultantów („fee income”) stanowi najbardziej wierną ilustrację polskiego rynku profesjonalnych usług public relations. W tym roku po raz pierwszy prezentujemy dwie klasyfikacje, oddzielnie dla podmiotów indywidualnych i dla grup kapitałowych. Suma przychodów wszystkich podmiotów biorących udział w rankingu wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 7,5%, wyżej niż krajowy PKB, który został skalkulowany na poziomie 4,6%. Ta obserwacja potwierdza ogólne tendencje ekonomiczne, w których firmy chętniej inwestują w dobra nieprodukcyjne, takie jak reputacja, rozpoznawalność czy wizerunek, niż w zwiększanie swojego potencjału wytwórczego. Ta tendencja jest też widoczna w 2018 roku – mówi Grzegorz Szczepański, Prezes ZFPR i CEO Hill+Knowlton Strategies.

Suma „fee income” pierwszych pięciu agencji wyniosła 46,64% wartości ogółem, dla porównania w ubiegłym roku suma ta wyniosła 50,29%. Poprawie uległ średni wynik „fee income” badanych agencji PR, który w 2017 roku osiągnął wartość 6 399 790 zł, natomiast w roku 2016 była to wartość 6 301 990 zł. Spośród 17 agencji uczestniczących w tegorocznym rankingu podmiotów indywidualnych 7 zanotowało wzrost „fee income” w porównaniu z rokiem 2016, 6 agencji zanotowało spadek, a 4 nie brały udziału w ubiegłorocznym rankingu.

Raport można pobrać tu (PDF).

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj