3M publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju 2019

3M w 2018 roku podjęło kolejne kroki i dodatkowe zobowiązania w kwestii zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Opublikowany przez 3M Raport Zrównoważonego Rozwoju przedstawia poczynione postępy w celu poprawy jakości życia, a także realizowania globalnych wyzwań.
O autorze
2 min czytania 2019-07-10

Zrównoważony rozwój to jedna z głównych wartości oraz odpowiedzialność, którą 3M traktuje niezwykle poważnie – zarówno w przypadku swoich pracowników, zewnętrznych partnerów, jak również dostawców. Z tego względu 3M aktywnie dąży do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju poprzez inspirowanie i wprowadzanie innowacji do swoich fabryk, produktów oraz stosowanych technologii.

– W 3M od lat wyznaczamy długofalowe cele, które mają wpływ na zarządzanie środowiskiem i zapobieganie zanieczyszczeniom. Przyczyniają się one również do poprawy zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Udało nam się zbliżyć do realizacji celów i założeń na rok 2025 – a zobowiązujemy się do zrobienia jeszcze więcej dla środowiska – powiedziała Gayle Schueller, vice president and chief sustainability officer, 3M.

Wyniki raportu:

  • Ilość odpadów produkcyjnych uległa zmniejszeniu o 11,7%; dzięki czemu założony cel został przekroczony o 1,7%.
  • Ślad energii odnawialnej został zwiększony o 26,8%, co pozwoliło przekroczyć założony cel dotyczący całkowitego zużycia energii elektrycznej o 25%. Do 2025 roku połowa energii wykorzystywanej przez 3M będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych, a do 2050 roku firma zobowiązuje się do pozyskiwania w ten sposób 100% energii.
  • Emisja gazów cieplarnianych została obniżona o 63,7% od roku 2002.
  • W ciągu roku 3M pomogło klientom zapobiec emisji ponad 40 ton dwutlenku węgla.
  • 19. raz z rzędu 3M znalazło się w gronie firm wchodzących w skład Dow Jones Sustainability Index.
  • 6. rok z rzędu Etisphere Institute uznało 3M za jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata.
  • Ziarno redukujące smog stworzone przez 3M znalazło się na liście Best Inventions 2018 magazynu TIME. Zostało wyróżnione w kategorii Zrównoważony rozwój i dobro społeczne.

W 2018 roku 3M podjęło kroki wprowadzające długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju. Umożliwiła ona wytypowanie wyzwań mających największy wpływ na naszą planetę oraz ludzi.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Podczas Dnia Inwestora, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku, Mike Roman, CEO 3M, ogłosił Strategię Zrównoważonego Rozwoju, opierającą się na trzech głównych filarach: Nauka dla gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Science for Circular), Nauka dla klimatu (ang. Science for Climate) i Nauka dla społeczności (ang. Science for Community).

W grudniu, w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 3M ogłosiło pierwszy cel strategii: od 2019 roku każdy z wprowadzanych na rynek produktów będzie zgodny z Deklaracją Zrównoważonego Rozwoju 3M. Wymóg ten jest elementem długofalowych działań firmy, których istotnym elementem zawsze był recykling, ponowne wykorzystywanie surowców oraz dostępnych zasobów. Każdego roku 3M wprowadza na rynek średnio 1000 nowych produktów. Znaczna część przychodów firmy jest generowana przez rozwiązania i nowości, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich pięciu lat.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

3M zakończyło 2018 rok zrealizowaniem planów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym czasie firma zwiększyła swoje zaangażowania w energię odnawialną, podwając w ten sposób globalne cele na rok 2025. Dodatkowo 1 marca siedziba główna 3M w St. Paul w Minnesocie (USA) zamieniła się w placówkę korzystającą wyłącznie z zasobów energii odnawialnej. Kolejnym celem 3M jest zamienienie wszystkich placówek firmy, znajdujących się w 70 krajach na całym świecie, w oddziały zasilane w 100% przy pomocy energii pozyskiwanej z naturalnych źródeł.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zawsze były dla 3M jednym z najważniejszych priorytetów. W ostatnim roku firma podjęła ambitne działania, które są ogromnym krokiem naprzód i rozpoczynają nową erę w historii jej zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o raporcie 3M znajduje się na stronie