6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych – Innowacje wymagają niestandardowego podejścia

6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych – Innowacje wymagają niestandardowego podejścia
W dniach 19-20 listopada w Warszawie odbędzie się 6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych organizowane przez Instytut Lotnictwa. O wydarzeniu rozmawiamy z Anetą Olejniczak - kierownikiem Biura Konferencji Instytutu Lotnictwa.
O autorze
3 min czytania 2015-10-15

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Zacznijmy może od tego – kto koniecznie powinien pojawić się na tegorocznym Forum?

Wydarzenie skierowanie jest do kadry naukowej szkół wyższych, katedr i wydziałów marketingu, a także pracowników działów marketingu oraz kadry zarządzającej wszystkich organizacji badawczych i naukowych.

Jakie tematy zostaną poruszone podczas wydarzenia? Czy jest jakiś motyw przewodni?

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Głównym przedmiotem zainteresowania Forum będą strategie marketingowe wspierające promocję specyficznych usług oferowanych przez instytucje naukowe i badawcze zarówno z Polski, jak i zagranicy. Poza tym w czasie tegorocznego Forum zostaną poruszone tematy związane m.in. z nowymi metodami i narzędziami marketingu instytucji naukowych i badawczych, komunikacja marketingową, public relations, zarządzaniem relacjami, zarządzaniem działalnością innowacyjną, komunikacją z mediami.

Zachęcam do zapoznania się z programem Forum dostępnym na naszej stronie.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Czy jest coś specyficznego w marketingu instytucji naukowych i badawczych? Co wyróżnia ten sektor?

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Sektor nauki i badań, w którym działają instytucje naukowe i badawcze stanowi w swej istocie specyficzną działalność usługową. Wydaje się zatem, że oczekiwania wobec działań marketingowych są nawet większe niż w przedsiębiorstwach reprezentujących sferę handlu czy produkcji. Konkurencyjność między funkcjonującymi na rynku przedsiębiorstwami, uczelniami, instytucjami wymusza wdrażanie marketingowego sposobu kierowania ich działalnością.

Sukces organizowanych konferencji pokazał, że istnieje duże zapotrzebowanie na stworzenie teoretykom i praktykom w dziedzinie marketingu możliwości prezentacji w gronie międzynarodowym wyników badań, wymiany doświadczeń i koncepcji z zakresu marketingu usług oferowanych przez instytucje naukowe i badawcze.

Jakie są więc obecnie największe wyzwania stojące przed marketingiem instytucji naukowych i badawczych?

Przemiany dokonujące się przez ostatnie lata w Polsce, czas ogromnej konkurencji oraz twardych reguł rynkowych we wszystkich branżach zmusza przedsiębiorców do efektywniejszego zarządzania marketingowego. Głównym celem stojącym przed marketingiem instytucji naukowych i badawczych jest przede wszystkim budowanie silnych relacji z klientami oraz usprawnienie działania gospodarczego. Wartości rynkowe (innowacje) oferowane przez instytucje naukowe i badawcze wymagają nierzadko niestandardowego podejścia ze względu na zaspokajanie nieznanych często nowych potrzeb klientów.

Zachęcam do udziału w Forum, gdyż właśnie odpowiedzi na wyżej postawione pytanie udzieli prof. Bogdan Sojkin, Przewodniczący Rady Programowej Forum, w czasie swojego przemówienia.

To już 6. edycja Forum. Jak to wszystko się zaczęło?

Jeszcze do niedawna instytucje naukowe i badawcze nie były przedmiotem zainteresowania specjalistów do spraw marketingu. Potrzeby tych organizacji w zakresie budowania strategii marketingowych przez lata były w Polsce niemal ignorowane. Na próżno było szukać artykułów lub publikacji w mediach specjalistycznych podejmujących ten problem. Dopiero w 2010 roku pracownicy Instytutu Lotnictwa w Warszawie profesjonalnie zajęli się tematem organizując pierwszą ogólnopolską konferencję naukową „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”. Wśród prelegentów znalazły się autorytety z całej Polski, między innymi w dziedzinie strategii marketingowych, prawa autorskiego, mediów społecznościowych, marketingu internetowego, promocji nauki w mediach oraz pozyskiwania środków na rozwój i działalność marketingową instytucji naukowych i badawczych.

Sukces pierwszej konferencji zainspirował organizatorów do zaproszenia w kolejnych latach uczestników spoza Polski. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych dzięki swojej innowacyjnej formule a zarazem wyjątkowości merytorycznej wpisało się na stałe do kalendarza konferencji o tematyce marketingowej.

Ilu uczestników możemy się spodziewać w tym roku?

Około 70-80. W czasie tegorocznego Forum będziemy gościć prelegentów z Polski, Słowenii, Chorwacji, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Niemiec oraz Grecji.

Które z dotychczasowych wystąpień/warsztatów wspominają Państwo jako najciekawsze?

Większość prelekcji wygłoszonych w czasie ubiegłorocznych konferencji była wartościowa, ciekawa i inspirująca. Różnorodna tematyka poruszana w czasie obrad zapewnia możliwość wymiany myśli naukowych i integracji uczestników reprezentujących różne środowiska. Każdego roku w czasie Forum poruszane są aktualne tematy, prezentowane są również wyniki najnowszych badań, nowe narzędzia, strategie w marketingu instytucji naukowych i badawczych. Każda z prelekcji jest inspirująca w odmienny sposób. Trudno jest zatem określić, który wykład/warsztat był najciekawszy.

Czy w tym roku pojawią się jakieś nowości w stosunku do poprzednich edycji?

Tak. Formuła tegorocznego Forum została zmieniona. W czasie dwudniowych obrad referaty zostaną podzielone na sesje tematyczne. Zaplanowane są również warsztaty tematyczne oraz sesja plakatowa. W programie mamy również referat wprowadzający, który wygłosi prof. William Bradley „Brad” Zehner II z Uniwersytetu św. Edwarda w Teksasie. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie poprzeczki i dostarczenie uczestnikom jeszcze większej dawki wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Dziękujemy za rozmowę, a naszych czytelników zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową wydarzenia.

 

mgr Aneta Olejniczak, Instytut Lotnictwa, Polska — magister ekonomii, specjalista z zakresu marketingu,logistyki i bankowości. Kieruje działaniami public relations oraz marketingu wewnątrzorganizacyjnego Instytutu Lotnictwa. Jej zainteresowania dotyczą zarówno tematyki marketingu, zarządzania czasem, jak i psychologii. Jest kierownikiem Biura Konferencji Instytutu Lotnictwa.