60% marketerów poszukując nowej pracy nie wybrałoby ponownie marketingu [badanie]

Natomiast jedynie 48% marketerów ocenia rezultaty swoich działań marketingowych jako dobre lub bardzo dobre – to najciekawsze wnioski wynikające z ankiety 2018 European Digital Marketing Survey przeprowadzonej przez SALESmanago wśród marketerów z całej Europy.
O autorze
2 min czytania 2018-06-25

Za najrzadziej używane technologie uznano Machine Learning & AI oraz boty, a za najbardziej przeceniane metody – SEO, płatne promocje online i firmowe blogi. 63% marketerów jako główne wyzwanie wskazało generowanie leadów.

Inne interesujące wnioski z ankiety:

  • 38% marketerów używa Google Analytics do mierzenia ogólnej wydajności digital marketingu
  • 42% marketerów zamierza zmodyfikować strategie marketingowe w reakcji na innowacje technologiczne
  • 38% marketerów uważa, że głównym kanałem komunikacji z klientem jest e-mail marketing
  • 60% marketerów zamierza ulepszyć strategie personalizacji w nadchodzących miesiącach

Główne wyzwania marketingowe 2018 roku

W roku 2018 większość ankietowanych chce skupić się na pozyskiwaniu większej liczby potencjalnych klientów oraz na automatyzacji e-mail marketingu. Istotnym zadaniem dla przedsiębiorców na bieżący rok jest również zamiana anonimowych użytkowników na potencjalnych klientów i lepsze wykorzystanie mediów społecznościowych.

Na pytanie „Na czym planujesz się skupić w nadchodzącym roku” uczestnicy udzielili następujących odpowiedzi:

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

 

W pięciostopniowej skali (Niska – Bardzo Dobra) zaledwie 48,5% uczestników badania oceniło skuteczność swojego marketingu jako dobrą lub bardzo dobrą.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Współpraca działu sprzedaży z działem marketingu

Większość ankietowanych określiło współpracę swojego działu sprzedaży z działem marketingu mianem “ścisła współpraca” (40,6%). W 30,7% firm jest to jedynie luźna współpraca, 16,5% sporadyczna, a jej brak ma miejsce w aż 5,9% przypadków.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Główne cele na 2018 rok

Aż 63% respondentów twierdzi, że celem ich działów marketingu jest pozyskanie większej liczby potencjalnych klientów. Aby poprawić swoje wyniki marketingowe, respondenci zamierzają lepiej planować swoje kampanie oraz inwestować w technologie mające na celu automatyzację procesów marketingowych. 21% marketerów uważa, że generowanie potencjalnych klientów stanowi główne wyzwanie dla działów marketingu w nadchodzącym roku. Marketerzy w swoich działaniach planują skupić się na konwersji potencjalnych klientów na klientów oraz na usprawnieniu procesu sprzedażowego.

Najczęściej używanym narzędziem w pracy marketera jest e-mail marketing – aż 33% respondentów korzysta z tego typu działań. Do najrzadziej używanych narzędzi ankietowani zaliczyli nowe technologie: Boty (1%) i Machine Learning (0,9%). Najbardziej przereklamowanymi narzędziami zdaniem uczestników badania są płatne promocje online (16,54%) oraz blog firmowy (15,75%).

 

Aż 60% ankietowanych przy zmianie pracy nie wybrałoby stanowiska związanego z marketingiem. Wśród wybieranych stanowisk znalazły się m.in. analityk biznesowy czy manager restauracji.

Jeżeli chodzi o wybór idealnego stanowiska w działach marketingu, największą liczbę odpowiedzi uzyskało stanowisko Project Managera (27,2%). Wielu z ankietowanych chciałoby również aplikować na stanowisko Growth Hackera czy analityka Big Data.

Pełen raport z wynikami ankiety jest dostępny pod adresem: www.marketing-automation.pl/raport-european-digital-marketing-survey-2018/

Ankietę przeprowadzono w maju 2018. Kwestionariusz został wypełniony przez niemal 350 marketerów z europejskich krajów.