Kobiety i mężczyźni w branży komunikacji marketingowej w Polsce

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Kobiety i mężczyźni w branży komunikacji marketingowej w Polsce

15 września 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR odbyło się spotkanie przedstawicieli działów HR firm zrzeszonych w SAR poświęcone miejscu kobiet i mężczyzn w sektorze reklamy w Polsce.

Na spotkanie zaproszone również zostały reprezentantki facebookowej grupy Kobiety w Reklamie – Martę Frączak, Agatę Tomaszewską oraz Zofię Smełkównę.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Podczas spotkania przedstawiciele SAR zaprezentowali najnowsze wyniki corocznego badania sektora komunikacji marketingowej, które na zlecenie Stowarzyszenia realizuje IDEA! Human Capital (raport płacowy), w którym badane są również kwestie równości płac kobiet i mężczyzn w branży.

Z kolei Zofia Smełkówna przedstawiła obecnym wyniki badań zagranicznych poświęconych temu zagadnieniu, natomiast Marta Frączak prezentację o globalnej inicjatywie „See It Be It”, która co roku odbywa się podczas Festiwalu Cannes Lions. Inicjatywa ta porusza zagadnienia nierówności płci w przemyśle kreatywnym, a Marta Frączak była jedną z 18 obecnych na niej kobiet z całego świata. Warto podkreślić, że została ona wybrana do tego zaszczytnego, międzynarodowego grona spośród 300 kobiet z branży kreatywnej z całego świata!

Kilka dni później, 20 września 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicielek grupy Kobiety w Reklamie z Zarządem Klubu Twórców Reklamy. Zarząd KTR przedstawił obowiązujące w Klubie generalne zasady wyboru jury Konkursu KTR oraz zasady i praktyki dotyczące promocji udziału kobiet w składach jurorskich. Przedyskutowano propozycje zapisów doprecyzowujących zasady doboru składów jurorskich, które zwracałyby szczególną uwagę wszystkich członków Klubu na zrównoważony pod względem płci rozkład jury KTR.

To pierwsze dwa spotkania z planowanej serii spotkań o tej tematyce poruszające nierówny stan zatrudnienia w działach kreacji, różnicy wynagrodzeń na tych samych stanowiskach przy tym samym doświadczeniu zawodowym i osiągnieciach zawodowych miedzy kobietami i mężczyznami, sprawą powrotu do pracy matek po urodzeniu dzieci czy promocją męskich urlopów wychowawczych, oraz szkoleniami i couchingiem dla kobiet pracujących w branży komunikacyjnej.

SAR rozszerzy przyszłoroczne badania o bardziej szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w działach kreacji, aby zbadać nierówności poziomów wynagrodzeń. Natomiast KTR przy pomocy SAR zorganizuje pokazy zarejestrowanych wykładów canneńskich dotykających tego tematu, które zostały przeprowadzone w Cannes przez najwybitniejsze kobiety branży.

Zarząd KTR jednogłośnie uznał za zasadne wprowadzenie do regulaminu konkursu KTR zapisów doprecyzowujących wieloletnią praktykę tworzenia jak najbardziej zrównoważonych płciowo składów jurorskich tak, aby poza praktyką stało się to również wymogiem regulaminowym.

Poniżej dane udziału procentowego kobiet wśród osób kierujących kreacja, oraz w jury KTR, oraz wyniki badania przeprowadzonego przez Idea dla SAR.

Dane KTR:
Spośród dyr. kreatywnych agencji polskich 82% to mężczyźni a 18% to kobiety
W konkursie KTR (2016) nagrody uzyskało (widnieją w metryczkach prac) 81% mężczyzn i 19%kobiet;
Do jury konkursu KTR 2016, członkowie Klubu zgłosili 80% mężczyzn i 20% kobiet
Ostateczny skład Jury KTR 2016, to 74% mężczyzn i 26% kobiet

Dane SAR:
Na podstawie danych zebranych wśród firm-członków SKM SAR ustalono, iż kobiety mają lekką przewagę i stanowią 56% wszystkich pracowników w badanej populacji (bez względu na typ umowy łączącej osobę z firmą).

Analizując bardziej precyzyjnie, jaki odsetek stanowią kobiety i mężczyźni na poszczególnych poziomach w organizacji, stwierdzono, iż procentowy udział kobiet w całej grupie pracowników zajmujących dany poziom stanowisk w agencjach reklamowych i mediowych - spada znacząco wraz z rosnącą rangą stanowiska.

Na zaprezentowanym poniżej wykresie przedstawiono procentowy udział kobiet i mężczyzn w całej grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach o różnej randze. Ranga stanowisk została określona przy wykorzystaniu uniwersalnych kategorii (Global Grade’s), gdzie kategoria GG% oznacza niskie stanowisko wykonawcze, GG10 stanowisko specjalistyczne, GG12-13 stanowisko kierownicze, a GG15-18 najwyższe rangą stanowiska w firmach sektora reklamy.

Analiza poziomów wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii stanowisk wskazuje, iż wynagrodzenia kobiet i mężczyzn dla podobnych stanowisk pozostają na podobnym poziomie, przy czym: dla stanowisk najwyższej kadry, panie uzyskują wynagrodzenia przeciętnie o 12 punktów procentowych wyższe, dla średniej kadry to mężczyźni osiągają przeciętnie płace wyższe o 4 punkty procentowe, dla stanowisk specjalistycznych ok 8 punktów procentowych, a dla ról wsparcia poziomy płac są wyrównane.

Pełne porównanie płac kobiet i mężczyzn dla wszystkich stanowisk nie zostało przeprowadzone z uwagi na niepełność danych, niemniej ustalono np., iż panie otrzymują średnio wyższe stawki m.in. na stanowiskach Dyrektora HR i Administracji, Dyrektora ds. Strategii i Dyrektora ds. Nowego Biznesu.

Analiza dostępnych danych na temat wieku pracowników wskazuje, iż średni wiek pracownika sektora reklamy w Polsce wynosi 34 lata, przy czym średnia wieku kobiet jest wyższa dla większości analizowanych kategorii stanowisk (wg uniwersalnych kategorii Global Grade’s).

Analizując rozkłady płci dla poszczególnych stanowisk stwierdzono, iż na stanowiskach w działach IT (IT Manager, Technical Director) – pracują wyłącznie mężczyźni. Kobiety z koeli przeważają m.in. na stanowiskach menedżerskich w obszarze administrcji i HR oraz Client.

Porównanie z innymi sektorami

Kolejnym etapem analiz było porównanie struktury płci, osobno dla agencji reklamowych, domów mediowych oraz działów marketingu w firmach korzystających z usług analizowanych firm sektora komunikacji marketingowej.

Dane na temat struktury płci w działach marketingu zaczerpnięto z ogólnobranżowego badania wynagrodzeń, które realizuje w Polsce Willis Towers Watson Data Services. Badana próba obejmuje kilkaset firm – typowo są to polskie oddziały firm międzynarodowych.

Analiza danych wskazuje na nadreprezentację pań na stanowiskach o charakterze pomocniczym, wsparcia, kilkuprocentową przewagę Pań na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych i 14 punktów procentowych niższą reprezentację na poziomie wyższej kadry zarządzającej.

Po stronie klientów – udział pań jest wyższy niż w agencjach reklamowych i domach mediowych - we wszystkich grupach zawodowych. Zwraca uwagę 55% kobiet na stanowiskach wyższej kadry w działach marketingu.

Typowo „męską” jest specjalizacja IT – wg badan ogólnobranżowych, nawet 86-89% pracowników tych działów stanowią mężczyźni.

PORÓWNANIE Z INNYMI DOSTĘPNYMI DANYMI

Wg danych IPA (2015) dla Wielkiej Brytanii – poziom zatrudnienia Pań w sektorze reklamy w Polsce jest wyższy niż w UK.

Liczba Pań w działach kreatywnych w Polsce wynosi 35% i jest wyższa o 10 pkt. Procentowych niż w UK.

Również dla działów odpowiadających w agencjach mediowych za planowanie i zakup mediów, odsetek Pań w Polsce jest wyższy niż w UK:

Źródło dostępu do badania IPA: www.campaignlive.co.uk/trends

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij