Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

Według badania „Raport o wynagrodzeniach SAR 2013” wzrost płac w agencjach reklamowych pomiędzy rokiem 2012 i 2013 dotyczy 25% stanowisk zaś obniżenie lub stagnacja płac 75% stanowisk.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IDEA! Management Consulting na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Objęło wynagrodzenia oraz stawki godzinowe pracowników agencji reklamowych, domów mediowych oraz po raz pierwszy – agencji evetowych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Zmiany wynagrodzeń

Tegoroczne badanie określa rynkowe poziomy płac dla 70 stanowisk w agencjach reklamowych, 45 w domach mediowych oraz 18 dla stanowisk w agencjach eventowych. Wynika z niego, że przeciętne wynagrodzenia w agencjach reklamowych, jak i w domach mediowych utrzymują się na stałym poziomie.

Spośród 96 stanowisk objętych analizą porównawczą w różnych typach firm sektora komunikacji marketingowej, 41 z nich osiąga zarobki o wartości średniej płacy rynkowej wyższe niż przed rokiem. Z kolei niższe przeciętnie stawki zaobserwowano wśród 55 stanowisk.

Porównując wartości median, obecnych wyników badań z ubiegłorocznymi (59 stanowisk w agencjach reklamowych), można stwierdzić ogólnie, iż dla 27 stanowisk w agencjach reklamowych wynagrodzenia wzrosły, dla 4 nie zmieniły się, a rynkowe poziomy płac dla 28 stanowisk spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W grupie 37 stanowisk analizowanych w domach mediowych: dla 14 stanowisk wynagrodzenia wzrosły, dla 4 pozostały na dotychczasowej wysokości, a rynkowe poziomy płac dla 19 stanowisk spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Stosunkowo wysoka dynamika wzrostu płac (powyżej wskaźnika inflacji) charakteryzuje płace na niektórych stanowiskach typowych dla branży (np. większość stanowisk z rodziny Planning i Buying w domach mediowych).

Zatrudnienie

Wartość mediany liczby zatrudnionych w agencjach reklamowych wzrosła z 57 do 66, a średniej arytmetycznej wzrosła z 65 na 75. W roku 2013 26% z pośród badanych agencji nie planuje zmian zatrudnienia, natomiast wzrost deklaruje 37%, a spadek zatrudnienia pracowników etatowych w przeciągu najbliższych 12 miesięcy – przewiduje 21% firm. Prognozy na 2013 rok są mniej optymistyczne niż w poprzednich latach.

Prognozy zmian w zatrudnieniu. Agencje reklamowe:

Wartość średniej liczby zatrudnionych pracowników dla domów mediowych spadła ze 101 do 91. Na najbliższe 12 miesięcy 60% badanych domów mediowych nie planuje zmiany poziomu zatrudnienia, 30% przewiduje wzrost, żadna z firm nie planuje spadku zatrudnienia. Prognozy zmian zatrudnienia są znacznie mniej optymistyczne niż w latach ubiegłych i mogą świadczyć o przewidywaniu przez pracodawców dalszej stagnacji na rynku.

Prognozy zmian w zatrudnieniu. Domy mediowe:

W przypadku agencji evetowych w roku 2012 w większości z nich odnotowano wzrost zatrudnienia (60%) świadczy to dobrej koniunkturze na usługi eventowe. Niestety prognozy na 2013 rok są zdecydowanie gorsze. 80% firm deklaruje tylko utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia.

Stawki godzinowe

Badanie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR obejmuje również oszacowanie wartości stawek cennikowych. Rozumiemy przez to pojęcie – stawkę cennikową dla danego stanowiska, prezentowaną klientom agencji reklamowej lub domu mediowego na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu – jest to wartość za godzinę pracy wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

Zgodnie z wynikami badania średnio, stawki godzinowe zmieniły się na przestrzeni ostatnich miesięcy przeciętnie o około 6% (spadek). Dla 7 stanowisk, aktualne stawki godzinowe wzrosły w porównaniu z rokiem 2012, dla 27 spadły, dla 7 pozostały bez zmian (analiza przeprowadzona dla median stawek rynkowych). 

– Przeprowadzane każdego roku przez SAR badania poświęcone wynagrodzeniom i stawkom godzinowym są bardzo istotne dla całej branży, a także wszystkich reklamodawców. Oprócz mierzenia kondycji firm oraz trendów rynkowych, stanowią one doskonały punkt odniesienia dla wszystkich podmiotów działających w tym obszarze. Dzięki temu badaniu agencje mogą podejmować decyzje strategiczne odnoście swojej polityki płacowej oraz przy przygotowywaniu ofert dla klientów, a reklamodawcy z kolei zawsze łatwiej ocenić i wycenić atrakcyjność poszczególnych ofert oraz pracę swoich biznes partnerów. Coroczne badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych to również oznaka transparentności naszej branży oraz przestrzegania najwyższych standardów biznesowych – skomentował Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Definicje i pojęcia

Badanie wynagrodzeń obejmuje typowo:

  1. analizę płac zasadniczych – są to wynagrodzenia pieniężne wyrażone brutto (z podatkiem PIT i ZUS-em pracownika) , których wartość jest zagwarantowana i typowo w kolejnych miesiącach ma taką samą wartość. Może być wypłacana jako pensja, honoraria, wynagrodzenie w ramach prowadzonej przez współpracownika działalności gospodarczej;
  2. analizę płac całkowitych – jest to suma wszystkich elementów płacy pieniężnej wyrażonej brutto (z podatkiem PIT i ZUS-em pracownika) Obliczana jest jako suma płacy zasadniczej, gwarantowanej oraz wszystkich dodatkowych wypłat o zmiennej wartości: z tytułu premii, honorarium za konkretne projekty, prowizji czy nagrody. Do wartości płacy całkowitej nie są wliczane świadczenia (program medyczny, samochód służbowy). Żeby porównać płace całkowite w różnych firmach, wypłacających je z różną częstotliwością, zbierane są kwoty wypłat za ostatnie 12 miesięcy

Opracowanie statystyczne badania poziomów wynagrodzeń i stawek rynkowych, polega na tym, iż wszystkie zebrane dane indywidualne dla poszczególnych stanowisk zostają uporządkowane w rankingu od najwyższej do najniższej. Następnie z tak przygotowanej listy stawek (próby) wybrano dla każdego stanowiska następujące dane charakteryzujące rynek:

  • mediana (wartość płacy położonej w środku listy wszystkich indywidualnych płac dla danego stanowiska, uporządkowanych według ich wartości);
  • pierwszy kwartyl (wartość płacy, dla której 25% zebranych danych osiąga niższą wartość);
  • trzeci kwartyl (wartość płacy, dla której 25% zebranych danych osiąga wyższą wartość);
  • średnia arytmetyczna (suma arytmetyczna wszystkich danych podzielona przez ilość danych).

Dane zawarte pomiędzy pierwszym i trzecim kwartylem reprezentują główny nurt praktyki rynkowej.

Wartości 1 i 3 kwartyla podawane są w przypadku zebrania co najmniej 7 danych o konkretnych wynagrodzeniach osób z co najmniej 3 firm. Jeśli zebrano 3 do 6 danych, podane są tylko wartości mediany.

Agencje reklamowe

Płaca całkowita roczna w PLN wg stanu na 1.4.2013

Domy Mediowe 

Płaca całkowita roczna w PLN wg stanu na 1.4.2013

Stawki godzinowe

(wszystkie kwoty podane w PLN, za godzinę pracy) wg. stanu na 1.4.2013

 zapraszamy do udziału w ankiecie NowegoMarketingu dot. wynagrodzeń >>> 

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij