Grupa Idea Bank z pierwszym raportem odpowiedzialnego biznesu

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Grupa Idea Bank z pierwszym raportem odpowiedzialnego biznesu

Grupa Idea Bank wydała raport odpowiedzialnego biznesu obejmujący działania i wskaźniki za 2017 rok. Opublikowany raport jest pierwszym kompleksowym podsumowaniem dotychczasowych działań Grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

W opracowaniu zostały zaprezentowane informacje obejmujące tematy jak: kwestie społeczne, pracownicze, środowiskowe, z zakresu praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także informacje dotyczące relacji z klientami, ich bezpieczeństwa oraz standardów i jakości obsługi. Raport nie tylko podsumowuje działania z minionego roku, ale przede wszystkim pokazuje wyzwania i cele, jakie Idea Bank stawia sobie na przyszłość.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, rozwijamy się i szukamy nowych pomysłów wspierających biznes naszych klientów, co wyróżnia nas na tle innych instytucji finansowych. Pierwszy raport CSR określa nasze podejście do odpowiedzialnego zarządzania. Od początku 2018 roku pracujemy również nad usystematyzowaniem naszych praktyk w tym obszarze, czego efektem będzie polityka odpowiedzialnego biznesu, określająca ramy naszej odpowiedzialności i kierunki działania na kolejne lata – mówi Tobiasz Bury, p.o. prezesa zarządu Idea Bank SA.

Na każdym etapie działalności Idea Bank dba o partnerskie relacje z interesariuszami, słucha ich opinii i stara się na nie odpowiadać. W raporcie opisane zostały wybrane przykłady działań na rzecz klientów, szczególnie przedsiębiorców, m.in. oferowane nowoczesne formy kontaktu z bankiem, innowacyjne narzędzia ułatwiające prowadzenie biznesu czy merytoryczną pomoc doradców. Jednym z takich działań jest program merytorycznych warsztatów dla przedsiębiorców organizowanych w placówkach Idea Hub. Ich celem jest edukacja osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na temat biznesu, komunikacji i marketingu czy zarządzania projektami. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów. Do końca 2017 roku w 221 warsztatach wzięło udział blisko 2800 osób.

Raport Idea Banku scala dotychczasowe działania spółek Grupy oraz podsumowuje politykę i praktyki w zakresie odpowiedzialnego i etycznego działania. To, co wyróżnia raport Idea Banku spośród innych jest przejrzysta i otwarta wobec interesariuszy próba zmierzenia się z wyzwaniami, jakie stoją przed firmą. Dzięki pracy nad raportem udało nam się podsumować wszystkie działania i określić zadania, jakie jeszcze przed nami stoją – mówi Magdalena Pachulska, Ekspert ds. CSR Idea Banku.

Raport jest odpowiedzią na wymogi Ustawy o rachunkowości, nakładającej na wybrane organizacje i grupy kapitałowe obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. Dokument został przygotowany z wykorzystaniem międzynarodowego standardu raportowania informacji niefinansowych Global Reporting Initiative w wersji G4 Core. W związku z podjętym zobowiązaniem banku na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w raporcie wskazane zostały również informacje o wypełnianiu wybranych celów ONZ. W określaniu zawartości raportu brali udział interesariusze firmy. Tematy i obszary, które powinny zostać uwzględnione w dokumencie zostały wybrane podczas wewnętrznych warsztatów dla pracowników spółek Grupy Idea Bank oraz na podstawie m.in. wyników badań opinii klientów. 

Wszystkie publikacje na temat odpowiedzialnego biznesu w Idea Bank znaleźć można na stronie.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij