Dziesięć praktyk Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk 2019

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Dziesięć praktyk Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk 2019

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019” znalazło się dziesięć praktyk Carlsberg Polska z obszaru zrównoważonego rozwoju. Forum Odpowiedzialnego Biznesu właśnie opublikowało 18 edycję raportu.

Carlsberg Polska od trzech lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards ZERO, która obowiązuje w Grupie Carlsberg na całym świecie. Cele strategii wyznaczono dla czterech priorytetowych obszarów: ograniczania emisji dwutlenku węgla, zrównoważonego gospodarowania wodą w rozsianych po świecie browarach należących do Grupy, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultury zero wypadków. Realizacja tych priorytetów jest zgodna z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), ustanowionymi w 2015 roku.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Wzorem ubiegłych lat, w Raporcie Dobrych Praktyk 2019 znalazły się przykłady odpowiedzialnych działań Carlsberg Polska, potwierdzających realizację celów programu Together Towards ZERO: 7 praktyk wieloletnich i 3 nowe.

Praktyki nowe:

ZERO marnowania wody (cele 12 i 13 SDG) to praktyka, dzięki której Carlsberg Polska stara się podnosić efektywność wykorzystywania wody w swojej działalności. Aby te cele osiągnąć, firma od lat wprowadza usprawnienia. W Browarze Okocim zmodernizowano w 2017 r. oczyszczalnię ścieków, która spełnia najwyższe standardy i służy również mieszkańcom. Rozbudowany i zmodernizowany w latach 2013-2014 Browar Kasztelan znacznie obniżył zużycie wody na kilku etapach warzenia piwa, a w Browarze Bosman dzięki usprawnieniom zgłoszonym przez pracowników gorąca woda z warzelni jest wykorzystywana także do innych celów. Zużycie wody jest ściśle monitorowane i z roku na rok się zmniejsza.

Nową zgłoszoną praktyką jest Program Ciągłego Doskonalenia (cele 8 i 9), w ramach którego wszyscy pracownicy Carlsberg Polska poniżej poziomu kierownika mogą zgłaszać pomysły usprawniające (tzw. kaizeny). Są one oceniane według określonych kryteriów i najlepsze – wdrażane. Ich autorzy oraz działy, w których pracują, są nagradzani. Od 2018 r. przyznawane są indywidualne wyróżnienia: Najlepszy Kaizen Roku, Kaizen Kwartału oraz wręczany Puchar przechodni Kaizen dla najaktywniejszego zespołu w programie.

W raporcie znalazła się także praktyka „System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK UP” (cele 5 i 8). Firma Carlsberg zachęca pracowników do zgłaszania podejrzenia oraz przypadków naruszenia prawa, przepisów lub polityk wewnętrznych. Naruszenia można zgłaszać do swojego przełożonego, przedstawiciela działu HR lub Działu Prawnego, kontaktując się z Rzecznikiem Etyki lub składając zgłoszenie anonimowo przez system Speak Up. Jego jasne i czytelne zasady dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i są drogowskazem, jak postępować w sytuacjach, co do których mają wątpliwości, czy są etyczne.

Praktyki wieloletnie:

Realizowany od lat przez Carlsberg Polska wolontariat pracowniczy (cel 11 SDG) umożliwia chętnym działania pro bono w różnych obszarach. Wśród realizowanych projektów są m.in. sadzenie drzew, sprzątanie parku i brzegów Uszwicy w Brzesku. Pracownicy aktywnie włączają się także w akcje zbiórki odzieży dla lokalnych placówek społecznych i podnoszenie kultury piwnej w społecznościach wokół browarów.

Od 2014 r. działa program grantowy INICJATYWY (cel 11). Jego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności, np. poprzez rewitalizację zieleni, tworzenie miejsc do spotkań i uprawiania sportu. W 2019 r. program zrealizowano w nowej formule, kierując go do organizacji pozarządowych i przyznając granty, które pomogły stworzyć przyjazne, zielone i estetyczne miejsca dla mieszkańców Brzeska, Sierpca, Szczecina i okolic.

Kampania społeczna „Trzeźwo myślę” (cel 12), realizowana od 2016 r., wpisuje się w potrzebę edukacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. Adresowana jest w szczególności do kobiet w ciąży, kierowców i opiekunów małoletnich dzieci. Co roku „Trzeźwo myślę” wspierają influencerzy. Dotychczas byli to: Łukasz Jakóbiak, Marta Lech-Maciejewska, Vienio, Katarzyna Bigos i Karolina Pilarczyk. Kampania prowadzona była również na terenie wybranych placówek medycznych LuxMed i Medicover.

Praktyka „W kierunku kultury zero wypadków” (cel 8) realizuje cel strategii Together Towards ZERO, który zakłada osiągnięcie w 2030 r. zera wypadków we wszystkich browarach Grupy Carlsberg. W browarach prowadzi się stały monitoring potencjalnych zagrożeń. Odbywają się programy: „Bezpieczna piątka”, „Bezpieczne Auto Carlsberga”, „Traffic safety” oraz „Dzień Bezpieczeństwa”. Ponadto, prowadzone są ćwiczenia symulacyjne na terenie browarów oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Dwie kolejne praktyki wieloletnie to program „Zielone Biuro” (cel 12), realizowany od 2010 r. i Kodeks Etyki i Postępowania (cel 8), który określa zasady etycznego postępowania przy prowadzeniu działalności, a tym samym umożliwia ochronę reputacji firmy i wspiera realizację strategii biznesowej Grupy Carlsberg. Celem „Zielonego Biura” jest podniesienie świadomości pracowników nt. odpowiedzialności za środowisko. W biurach obowiązują rozwiązania ograniczające m.in. zużycie wody, energii i papieru oraz wspomagające gospodarowanie odpadami. W ramach Koalicji 5 Frakcji, do której należy Carlsberg Polska, zorganizowano dla pracowników szkolenie z segregacji odpadów, by mogły stać się surowcami i być powtórnie użyte.

Zrównoważona logistyka w Carlsberg Polska (cele 7 i 13), jest także odpowiedzią na konieczność ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko.

W tym celu wprowadzono rozwiązania logistyczne, służące zarządzaniu i optymalizacji usług transportowych. Miało to swoje przełożenie na redukcję liczby przejechanych kilometrów - o prawie 0,5 mln w dystrybucji produktów oraz ponad 100 tys. po wprowadzeniu z klientami projektu odbiorów własnych.

Ogłoszenie Raportu Dobrych Praktyk przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 16 kwietnia 2020 r.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij