Likwidowanie barier i nowe sposoby ekspresji teatralnej, czyli nowa strategia zespołu TR Warszawa

Likwidowanie barier i nowe sposoby ekspresji teatralnej, czyli nowa strategia zespołu TR Warszawa

TR Warszawa zaprezentował swoją nową strategię pod hasłem „Teatr Otwarty”, której podstawą jest otwartość rozumiana m.in. jako: prowadzenie poszukiwań, podejmowanie ryzyka artystycznego oraz likwidowanie barier.

TR Warszawa poprzez swoją nową ofertę programową włącza mieszkanki i mieszkańców oraz gości Warszawy w życie kulturalne stolicy, wspólnie z innymi teatrami i instytucjami kultury kształtuje nowoczesną tożsamość obywatelską oraz buduje międzynarodową pozycję Warszawy jako ważnego ośrodka życia artystycznego.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Podstawą strategii rozwoju teatru jest otwartość rozumiana m.in. jako:

  • prowadzenie poszukiwań
  • podejmowanie ryzyka artystycznego
  • wprowadzanie w szeroki obieg nowych sposobów ekspresji teatralnej
  • transparentność
  • mobilność
  • likwidowanie barier

– Chcemy, aby nasz teatr był otwarty i dostępny dla różnych odbiorców. TR Warszawa to teatr, w którym inicjujemy dialog z publicznością, szanujemy różne poglądy i punkty widzenia – mówią przedstawiciele teatru.

Otwartość w działaniach strategicznych instytucja będzie wdrażać w następujących obszarach:

1. Program artystyczny

Dwie uzupełniające się linie programowe: Młody TR i projekty o zasięgu międzynarodowym. TR Warszawa wypracował oryginalną metodę pracy z młodymi twórczyniami i twórcami, a także formaty programów warsztatowych (Teren Warszawa, TR/PL, Teren TR, Debiut TR). Na bazie tych praktyk stworzony zostanie inkubator nowych talentów.

– Nie budujemy stałego zespołu współpracujących twórców, ale wspieramy rozwój całego środowiska teatralnego. Tworzymy spektakle polskich artystów i artystek o potencjale międzynarodowym, aby wzmocnić pozycję polskiej szkoły teatru. Jednocześnie zapraszamy do współpracy z naszym zespołem reżyserów z zagranicy, wyznaczających nowe nurty w teatrze. Tworzymy miejsce, w którym mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą spotkać się z najnowszymi prądami artystycznymi w Polsce i na świecie. Włączamy ich w nasze działania poprzez rozbudowany program warsztatów, dyskusji, spotkań, przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych – mówią przedstawiciele teatru. 

2. Rozpoznawalność 

TR Warszawa to marka rozumiana jako istotne, kulturotwórcze miejsce na mapie kraju. To teatr chętnie odwiedzany zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców. To marka znacząca, której brak zostałby odebrany jako strata dla twórców i odbiorców kultury.

3. Pozycja międzynarodowa

TR Warszawa to już dzisiaj ważny punkt na światowej mapie teatralnych zjawisk i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich teatrów na świecie. Instytucja chce rozwijać międzynarodową wymianę artystyczną z instytucjami teatralnymi i organizacjami na świecie, prezentować przedstawienia na najważniejszych festiwalach, zapraszać do współpracy cenionych twórców i twórczynie z zagranicy.

4. Rozwój publiczności 

TR Warszawa to przestrzeń otwarta i dostępna. To teatr, który w centrum wszystkich swoich działań stawia publiczność, wprowadza innowacyjne programy na rzecz dostępu do kultury (np. formaty: TR Bez Barier, Mama Tata do Teatru, Warsztaty Otwarte). TR Warszawa buduje trwałe relacje z ludźmi, rozwija świadomość widzów, inspiruje do twórczego myślenia, a także do poszukiwań i rozwoju opartego na dialogu.

5. Model działania 

Wewnątrz zespołu istotną rolę odgrywa wzajemna, pozbawiona hierarchiczności otwartość na siebie – aktorów, współtwórców, ekip technicznych, czy administracji. Priorytetem jest otwartość na rozwój w oparciu o pasje i talenty, otwartość na rozmowę jako obustronną komunikację, a także równe traktowanie bez względu na pełnione role czy funkcje. Znajduje to odzwierciedlenie w nowej, spłaszczonej strukturze organizacyjnej, która wzmacnia odpowiedzialność wszystkich pracowniczek i pracowników.

To także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, transparentność finansowa, przejrzyste relacje biznesowe i racjonalne działania komercyjne, które nie kolidują z celami artystycznymi.

TR Warszawa w 2023 roku

Instytucja chce zwiększyć skalę i zasięg oddziaływania programu artystycznego przy zachowaniu tożsamości i profilu, wypracowanego przez zespół TR Warszawa w ciągu ostatnich dwóch dekad. Chce w sojuszu z innymi teatrami wzmacniać status zespołowego teatru artystycznego, rozwijać i upowszechniać w kraju i na świecie osiągnięcia polskiej szkoły teatru.

– Chcemy, aby zespół TR Warszawa generował zmiany w kulturze, kreował nowe prądy w sztuce, a przez to podnosił kompetencje społeczne i kulturowe widza. Kontynuujemy i rozwijamy współpracę z innymi teatrami, instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury, aby zwiększyć uczestnictwo w kulturze i wspólnie budować pozycję Warszawy jako jednej z europejskich metropolii, zróżnicowanej społecznie, kulturowo i narodowościowo – przyznali przedstawiciele TR Warszawa.

zdjęcie: facebook.com/TRWarszawa

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij