Stanowisko SKM SAR, OFBOR, SMB i ZFPR wobec praktyk w obszarze terminów płatności stosowanych przez Polpharmę

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Stanowisko SKM SAR, OFBOR, SMB i ZFPR wobec praktyk w obszarze terminów płatności stosowanych przez Polpharmę

Wobec dochodzących sygnałów, że firma Polpharma wydłuża terminy płatności do 120 dni, jak i również uzależnia od zgody na ten warunek udział podwykonawców w organizowanych przez spółkę przetargach, chcielibyśmy wyrazić zdecydowany sprzeciw, jak i również poinformować o podjętych działaniach.

W naszej opinii wydłużanie terminów płatności powyżej 60 dni jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, ideą odpowiedzialnego biznesu, a także z obowiązującymi przepisami prawa. Taka praktyka bowiem jest sprzeczna z przepisami ustawy z 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (została ona wprowadzona w celu pełnego wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych), a także uważamy, że działanie takie stanowi (w świetle ustawy 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) nadużycie pozycji dominującej poprzez narzucanie odległych terminów płatności, a także czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jako działanie niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

W związku z powyższym poczuliśmy się w obowiązku podjęcia działań mających na celu przeciwstawienie się tym praktykom uderzającym w przedsiębiorstwa zrzeszone w naszych organizacjach, jak i cały sektor MSP.

W pierwszej kolejności chcąc w sposób polubowny porozmawiać o zaistniałym problemie z władzami firmy Polpharma wysłaliśmy 23 grudnia 2013 r. list zawierający stanowisko naszych organizacji oraz propozycję spotkania w celu omówienia zagadnienia długich terminów płatności oraz wynikających z tego konsekwencji dla biznes partnerów. Niestety do dnia 20 stycznia 2014 roku nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony spółki, stąd uznaliśmy za konieczne upublicznienie omawianego problemu oraz naszych dalszych kroków.

Nasze zaproszenie do rozmowy w celu wymienienia się racjami obu stron oraz wspólnego poszukania optymalnego dla wszystkich zainteresowanych rozwiązania nadal pozostaje aktualne. Uważamy, że brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Polpharmy na nasze zaproszenie i chęć podjęcia dialogu może nas zmusić do wejścia na drogę sądową, które miałoby jednoznacznie wyjaśnić i określić czy wdrażane przez firmę Polpharma terminy płatności przekraczające 60 dni (w tym przypadku aż 120 dni) są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Dlatego współpracująca z nami kancelaria prawna przygotowuje obecnie pismo przedprocesowe. Jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż w naszej ocenie tego typu nieuzasadnione praktyki uderzają w małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące najważniejsze koło zamachowe polskiej gospodarki oraz dające miejsca pracy zdecydowanej większości zatrudnionych w Polsce.

Z wyrazami szacunku

Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij