#OdKulis: Kampania „TurysTYka w mig” skierowana do osób głuchych

#OdKulis: Kampania „TurysTYka w mig” skierowana do osób głuchych

„TurysTYka w mig” to działanie Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ostródzie polegające na otwarciu się branży turystycznej na potrzeby osób głuchych. Teraz przedstawiamy, jak #OdKulis wyglądała realizacja inicjatywy.

W cyklu #OdKulis pokazujemy, jak wyglądają najciekawsze kampanie i działania od wewnątrz: jak w praktyce wygląda realizacja, z jakimi najtrudniejszymi wyzwaniami muszą się zmierzyć twórcy oraz jakie nieplanowane i zaskakujące zdarzenia miały miejsce. Teraz przedstawiamy kulisy realizacji kampanii „TurysTYka w mig”. 

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

W ramach inicjatywy powstał spot skierowany do osób głuchych, w którym aktorami są osoby głuche i ich rodziny, a także osoby uczące się języka migowego na Mazurach Zachodnich. Chwytające za serce wideo miało za zadanie zaprezentować prawdziwe emocje, jakich na Mazurach Zachodnich mogą doświadczyć osoby Głuche.

O kulisach kampanii opowiada Marlena Rogowska, dyrektor biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

Autorzy i pomysłodawcy

Pomysłodawcą oraz autorem projektu „TurysTYka w mig” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu FIO jestem ja :). 

Pomysł i koncepcja

Pomył na kampanię narodził się podczas rozmowy z Panem Arturem Moskalikiem, który mieszka w Ostródzie i jest niedosłyszący. W trakcie okazało się, że w Polsce brakuje typowej oferty wypoczynkowej dedykowanej tej grupie odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Szacuje się, że liczba głuchych w Polsce sięga 500 tys., a 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Podstawą budowania takiej oferty jest informacja w języku migowym o atrakcjach, wydarzeniach. Zrobiłam także rozeznanie wśród podmiotów turystycznych, z którymi na co dzień pracuję oraz z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, czy w województwie warmińsko-mazurskim pracownicy informacji turystycznych posługują się językiem migowym. Okazało się, że nie. Zapytałam więc Pana Artura czy pomoże mi nawiązać kontakt z innymi głuchymi z naszego regionu i wspólnie zaprosimy ich do uczestnictwa w projekcie.

Finalnie projekt ten powstał m.in. po to, by osoby głuche mogły wziąć czynny udział w tworzeniu marki Mazury Zachodnie. Głównym elementem było ukazanie przedstawicielom branży turystycznej potrzeb osób głuchych jako potencjalnych turystów oraz integracja ze środowiskiem osób głuchych.

Osoby zaangażowane w realizację

W tej inicjatywie udział wzięło udział 30 uczestników projektu: 25 przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej a także 5 osób głuchych z regionu Mazur Zachodnich. Za treść merytoryczną warsztatów odpowiadała firma Synergia z Lublina – jedna z najlepszych w Polsce w dziedzinie tworzenia marek regionów. Poza obsługą projektu (koordynator, asystent, księgowa) zaangażowani byli także wykonawcy poszczególnych narzędzi promocyjnych. Produkcja spotu turystycznego, który jak się później okazało był pierwszym tego typu w Polsce, dodatkowo zaangażowała właścicieli obiektów oraz cale rodziny osób głuchych, które tam wystąpiły.

Przygotowania

Projekt trwa od kwietnia do listopada. Kurs języka migowego, w którym uczestniczą przewodnicy, dostawy usług turystycznych oraz pracownicy informacji turystycznej w Ostródzie trwa 4 miesiące. Jest to bardzo intensywny dla nas czas. Tak naprawdę cały czas nad czymś działamy. Okazało się, że ten projekt dopiero pokazał nam drogi i możliwości aktywizacji osób głuchych. Koniec projektu nie oznacza zakończenia pracy przy tworzeniu oferty wypoczynkowej dla osób głuchych.

Co zostało już zrealizowane

W trakcie warsztatów tłumaczonych na język migowy poznaliśmy czym jest kultura głuchych, z jakimi problemami się stykają w życiu codziennym oraz na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę przy tworzeniu dla nich oferty wypoczynkowej. Przedstawiciele branży turystycznej poznali potrzeby osób Głuchych jako potencjalnych turystów.

To uczestnicy wspólnie opracowali brief do nowej strony internetowej, loga regionu a także scenariusz do spotu turystycznego skierowanego do osób głuchych. W restauracjach są już dostępne papierowe podkładki na tacę z ofertą turystyczną regionu, bazą noclegową i gastronomiczną oraz kodem QR do filmików w języku migowym.

Już poza projektem na prośbę osób głuchych tu mieszkających, zrobiliśmy zakładkę na naszej stronie z filmami w języku migowym o naszym regionie.

W Centrum Informacji Turystycznej w Ostródzie można uzyskać bezpłatnie podstawowe informacje o regionie w języku migowym. Pośredniczymy także w porozumiewaniu się między branżą turystyczną a osobą głuchą m.in. w rezerwacji miejsc noclegowych.

Przewodnicy z naszego regionu oprowadzili już pierwszą grupę po Ostródzie w języku migowym.

Kolejne kroki

Po pierwsze cały czas należy eliminować bariery porozumiewania się poprzez organizację kolejnych kursów języka migowego dla branży turystycznej. W trakcie spotkań okazało się, że brakuje słów w języku migowym opisujących atrakcje turystyczne w naszym regionie i musimy stworzyć własny słownik tych pojęć.

Istotne jest by zarządcy głównych atrakcji turystycznych w naszym regionie zechcieli tworzyć informacje w języku migowym.

W wydawanym przez nas drukowanym folderze turystycznym „Mazury Zachodnie” zostaną umieszczone kody QR do filmików w języku migowym.

Zatrudnianie osób głuchych w turystyce m.in. w informacji turystycznej w Ostródzie. Zwiększenie ich aktywności społecznej. W tym celu zostały już podjęte kroki do założenia Stowarzyszenia Turystycznego dla osób głuchych. Daje to szanse na realizacje ich pomysłów, integrację w środowisku w którym żyją i eliminowanie barier.

Uczestnikami kursu języka migowego są m.in. właściciele usług takich jak organizacja kursów żeglarskich czy wynajem sprzętów wodnych (kajaki, łodzie, housebot). Firmy te chcą tworzyć oferty skierowane do osób głuchych.

Największe wyzwania

W moim odczuciu był to brak wiedzy o potrzebach i kulturze osób głuchych wśród słyszących uczestników projektu. Po drugie, bariera porozumiewania się (cały czas byli obecni tłumacze języka migowego). Po trzecie, obawa czy osoby głuche zechcą wziąć udział czy się zaangażują. Jest to raczej zamknięte środowisko, często z przykrym bagażem doświadczeń wykorzystania przez osoby słyszące. Po czwarte, niepewność czy zdołamy sprostać oczekiwaniom jakie osoby głuche pokładały w tej inicjatywie oraz czy mazury Zachodnie będą wybierane jako miejsce wypoczynku przez tą grupę.

Największe niespodzianki

W trakcie realizacji projektu, naszych wspólnych spotkań bardzo się polubiliśmy. Dostajemy nawet zaproszenia na prywatne spotkania osób głuchych.

Zauważyliśmy, że osoby głuche zaczęły uczestniczyć w lokalnych inicjatywach takich jak rajdy rowerowe czy zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

Po emisji naszego spotu, który w trakcie okazał się być pierwszym tego typu w Polsce, dostałam bardzo dużo ciepłych słów od osób głuchych i podziękowań za zwrócenie uwagi na ich wykluczenie w turystyce. Bardzo miłym zaskoczeniem dla nas był odbiór spotu przez osoby słyszące, które gratulowały nam podjęcia tego tematu.

Informacja o tworzeniu usługi turystycznej „Mazury Zachodnie w mig" szybko zyskała uznanie wśród zamkniętego środowiska osób niesłyszących a także instytucji zajmujących się problemami osób głuchych. Naszą inicjatywą zainteresowały się także ogólnopolskie media, telewizja śniadaniowa, radio oraz wydawnictwa turystyczne. W ciągu tygodnia informacja o Mazurach Zachodnich i województwie warmińsko-mazurskim dotarła poprzez telewizję do szerokiego grona odbiorców zarówno w kraju jak i zagranicą (poprzez TVP Polonia) oraz poprzez spot turystyczny na kanale YouTube i media społecznościowe. Udział w spocie reklamowym osób głuchych mieszkających w Ostródzie także przyczynił się do poczucia odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę". Dotychczas osoby głuche nie zabierały głosu w temacie turystyki, a także nie były pytane o to, jak postrzegają region, w którym żyją. Niewątpliwą przygodą dla osób głuchych jest możliwość wystąpienia w telewizji czy udzielenia wywiadów. Mazury Zachodnie poprzez wykorzystanie potencjału aktywnych i zaangażowanych osób głuchych tu mieszkających mają szansę stać się pionierem w budowaniu oferty turystycznej dla tej grupy odbiorców.

Komentarze

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij