UOKiK zakończył postępowanie przeciwko SAR – Stowarzyszenie ma zmienić swoje praktyki

UOKiK zakończył postępowanie przeciwko SAR – Stowarzyszenie ma zmienić swoje praktyki

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR wpływało na samodzielność swoich członków w przetargach oraz organizowało niedozwoloną wymianę informacji – tak orzekł UOKiK. Urząd zobowiązał też Stowarzyszenie do zmiany praktyk naruszających konkurencję.

W połowie grudnia 2019 roku UOKiK wydał oświadczenie, w którym poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej. Urząd dotarł bowiem do informacji, z których wynikało, że SAR miało namawiać agencje, by te nie ubiegały się o zamówienia, w których nie była oferowana opłata za złożenie oferty (tzw. rejection fee). Drugi zarzut dotyczył z kolei organizowania niedozwolonej wymiany informacji, nie tylko pomiędzy agencjami brandingowymi, ale wszystkimi zrzeszonymi w SAR. 

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Teraz Urząd poinformował o zakończeniu postępowania. UOKiK stwierdził, że SAR wpływało na samodzielność swoich członków w przetargach oraz organizowało niedozwoloną wymianę informacji – agencje marketingowe miały bowiem zamieszczać na specjalnej platformie informacje, w jakim konkursie zamierzają wziąć udział, a w przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej agencji do tego samego konkursu, SAR łączyło je do wspólnego „pokoju przetargowego”.

Ponadto dzięki platformie przetargowej monitorowano liczbę podmiotów rywalizujących o kontrakt (żeby nie więcej niż 5 agencji startowało w konkursie) oraz obserwowano czy członkowie stowarzyszenia nie biorą udziału w przetargach bez rejection fee. Jak zauważa Urząd, praktyki tego rodzaju stanowiły formę porozumienia, które ze swej istoty może być szkodliwe dla konkurencji.

W związku z postępowaniem antymonopolowym, SAR wycofało się z kwestionowanych praktyk i zobowiązało się do usunięcia ich skutków. UOKiK nałożył też na Stowarzyszenie obowiązek wykonania kilku zobowiązań w określonych terminach i złożenia sprawozdania o stopniu ich realizacji.

Co ciekawe, SAR wydało swoje własne oświadczenie w związku z postępowaniem – Stowarzyszenie poinformowało jednak, że UOKiK nie stwierdził praktyk ograniczających konkurencję, wydał zaś decyzję zobowiązującą.

– W toku postępowania SAR aktywnie współpracował z Urzędem i zgodził się wykonać uzgodnione zobowiązania, dokładając wszelkiej staranności i dochowując ustalonych terminów. W praktyce oznacza to, że SAR zrealizuje zobowiązania zastąpienia dotychczasowych dokumentów Białą Księgą poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SAR. Poinformuje również o tym swoich członków i będzie promował Białą Księgę jako rekomendację standardów do stosowania w przetargach przez zamawiających i dostawców – napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie SAR.

Poprosiliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia o skomentowanie sprawy. Poniżej przedstawiamy oświadczenie Pawła Tyszkiewicza, dyrektora zarządzającego SAR.

„Nasze stanowisko jest niezmienne. Istotna jest dla nas decyzja zobowiązująca, w której, w świetle prawa, Prezes UOKiK nie przesądza, czy w danej sprawie doszło do naruszenia reguł konkurencji, poprzestając jedynie na uprawdopodobnieniu, że takie naruszenie miało miejsce (brak niekorzystnego dla przedsiębiorcy stwierdzenia popełnienia praktyki ograniczającej konkurencję) – zgodnie z zapisami na stronie.

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do naszej interpretacji decyzji, wyjaśniamy, że Urząd prowadził postępowanie, w toku którego wydał decyzję zobowiązującą, nie skazującą. Są trzy prawne drogi rozstrzygania spraw przez UOKiK:

1. Decyzja skazująca – stwierdzająca praktykę.

2. Decyzja zobowiązująca – usunięcie potencjalnych (nie stwierdzonych) naruszeń.

3. Umarza decyzje, bo nie znalazł podstaw.

Praktyki, które uprawdopodobniono w decyzji Urzędu, zostały już zaniechane: platforma przetargowa został zamknięta, a prezentacja „Przetargowe Fair Play” zostanie uchylona w formie uchwały na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Klubu Brandignu.

Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie ugodowe (decyzja zobowiązująca) ponieważ nie zaistniały podstawy dla uznania, że inicjatywy SAR mogły doprowadzić do naruszenia prawa konkurencji. Działania te, dotyczące zagadnienia organizacji przetargów, miały służyć edukacji i popularyzacji dobrych praktyk, wypracowanych wcześniej w obrocie, a następnie usystematyzowanych w formie „Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej”. Wydana przez Prezesa UOKiK decyzja, o tym aby zastąpić dotychczasowe zapisy „Białą Księgą” jest dla nas potwierdzeniem, że ten dokument został zweryfikowany jako jedyny słuszny”.

PS

Na początku września br. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie działań spółek AMS i Ströer Polska na rynku reklamy zewnętrznej w Warszawie – celem jest ustalenie, czy firmy te nie zawarły porozumienia ograniczającego konkurencję.

PS2

Pod koniec 2019 roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Allegro, mające na celu sprawdzenie czy platforma złamała prawo antymonopolowe, faworyzując swój sklep internetowy w stosunku do innych sprzedawców.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij