M. Teliszewski, K. Małecki, W. Wolny (ClickAd, FFW Communication, Euvic): Budowanie skali możliwe jest tylko poprzez zbudowanie silnej grupy kompetencyjnej

M. Teliszewski, K. Małecki, W. Wolny (ClickAd, FFW Communication, Euvic): Budowanie skali możliwe jest tylko poprzez zbudowanie silnej grupy kompetencyjnej

Na temat dołączenia agencji ClickAd i FFW Communication do grupy kapitałowej Euvic, a także o planach na dalszy rozwój rozmawiamy z Maćkiem Teliszewskim (prezesem grupy ClickAd), Krzysztofem Małeckim (CEO FFW Communication) i Wojtkiem Wolnym (prezesem grupy Euvic).

Na zdj. od lewej: Maciek Teliszewski, Wojtek Wolny, Krzysztof Małecki

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Euvic, jedna z najdynamiczniej rozwijających się grup kapitałowych w Polsce, przyspiesza. Do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie pakietu kontrolnego notowanej na NewConnect spółki eo Networks. Szykuje się więc największe w tym roku przejęcie w sektorze IT. To kolejny krok w realizacji strategii Integratora 2.0. Połączenie technologii, infrastruktury i kompetencji, pozwala działać w modelu biznesowym bazującym na usługach 360° i wspierać każdy etap realizacji projektów informatycznych. Nieco wcześniej Grupa Euvic objęła udziały w agencji digital FFW Communication i grupie reklamowo-martechowej ClickAd S.A. Tym samym usługi digital, a więc piąty po software development, body/team leasing, IT infrastructure oraz innovations filar działalności Grupy został wzmocniony o digital marketing, czyli kompetencje w obszarze komunikacji i sprzedaży online.

Co obecnie robicie jako grupa ClickAd i jako FFW i jak wpisujecie się w nowy pion w grupie Euvic?

Maciek Teliszewski: Obecnie grupa ClickAd S.A. składa się z dwóch odrębnych pionów biznesowych. Pierwszy z nich – pion reklamowy – tworzą dom mediowy ClickAd Interactive i agencja performance’owa All4affiliate. Natomiast w ramach drugiego pionu – martechowego – opracowujemy i oferujemy naszym klientom nowe rozwiązania i usługi technologiczne dla e-commerce. W skład tego pionu wchodzi spółka 360E-com, zajmująca się omnichannel, retargetingiem i pomocą w domykaniu sprzedaży w sklepach internetowych. Usługi przez nią świadczone kierowane są wyłącznie do branży e-commerce i direct.

Oba te podmioty wchodzą obecnie w skład 5. pionu budowanego w grupie Euvic. Celem jej prezesa, Wojtka Wolnego, jest stworzenie nowego pionu działalności grupy, który będzie się skupiał z jednej strony na działaniach i usługach reklamowych i marketingowych, w tym w digitalu, a z drugiej strony na technologiach martechowych. I my w tę wizję idealnie się wpisujemy. Co jest istotne, jako ClickAd w grupie Euvic nie zajmujemy się tworzeniem kreacji, contentu i produkcją, ale wyłącznie planowaniem i realizacją strategii mediowych i performanceowych w rozumieniu planowania różnych mediów dla tych celów oraz budowaniu i świadczeniu usług martechowych.

Krzysztof Małecki: FFW to agencja digitalowa zorientowana na tworzenie contentu. Dlatego też świetnie się uzupełniamy z ClickAd w ramach grupy Euvic. Wpierw my tworzymy ciekawe treści, kreacje reklamowe, produkcję, następnie ClickAd dystrybuuje i wykorzystuje ten content w strategiach i planach mediowych czy performance’owych dla swoich czy naszych klientów.

W skład budowanego nowego filaru działalności grupy Euvic wejdą nasze dwie spółki, Organic Search i Re:buzz. Pierwsza z nich świadczy usługi z zakresu SEO i skupiamy się w niej m.in. na produkcji wartościowego contentu, który znacząco wpływa na wysokie pozycje w Google w perspektywie długoterminowej i na znaczący wzrost ruchu organicznego na stronie. Jest to szczególnie istotne, ponieważ np. w przypadku dużych rozwiązań e-commerce, ruch pochodzący z Google ułatwia późniejsze zastosowanie retargetingu i remarketingu w celu zatrzymania klienta na stronie i doprowadzenia do dokonania zakupu.

W tym przypadku występuje pierwsza synergia naszych działań z działaniami ClickAd – jako Organic Search pracujemy nad tym, żeby zainteresować potencjalnego klienta ciekawymi treściami i ściągnąć go na stronę, a gdy już wyłapiemy jego pliki cookie, przejmuje je zespół po stronie ClickAd, który prowadzi działania mające na celu dokonanie zakupu przez tego klienta.

Re:buzz natomiast jest spółką zajmującą się opiniami w internecie. Skupia się ona nie tyle na podstawowym tworzeniu opinii i komentarzy, co na zaawansowanym zarządzaniu tymi już widniejącymi w sieci, hamowaniu rozprzestrzeniania się negatywnego contentu, depozycjonowaniu go i dbaniu o pozytywny wizerunek i reputację firmy w internecie.

Dlaczego zdecydowaliście się na włączenie w struktury większej grupy? Co dzięki temu zyskaliście?

M.T.: Od dłuższego czasu szukaliśmy sposobu na zwiększenie skali naszej działalności, ponieważ tylko to pozwala u nas w kraju swobodnie, czy też w ogóle konkurować z podmiotami sieciowymi. Bez skali nie możemy konkurować na tym samym poziomie klientów co podmioty sieciowe. Niestety tej skali w Polsce nie da się zbudować organicznie – żeby to zrobić, trzeba mieć możliwość współpracy z dużymi firmami, do której zazwyczaj przystępują tylko większe podmioty. A skoro nie jesteśmy większym podmiotem, to nie możemy do takiej współpracy przystąpić. Jest to takie błędne koło. Dlatego też budowanie skali możliwe jest tylko poprzez zbudowanie silnej grupy kompetencyjnej, która będzie miała odpowiednio duże przychody i będzie w stanie znaleźć się na radarze odpowiednich podmiotów.

To był główny powód dołączenia do grupy Euvic. Chcieliśmy rosnąć, chcieliśmy osiągnąć skalę, ale organicznie się po prostu nie da. Dlatego jeśli na rynku znalazł się podmiot, który chce być i jest takim integratorem, to jest to dla nas idealne rozwiązanie. Pomysł zarządu Euvic jest taki, że mając dużą bazę klientów, chcą dołożyć kolejną linię biznesową w ramach współpracy z nimi, i przez to poszerzyć swój koszyk oferowanych im produktów.

K.M.: Musimy pamiętać też o tym, że jesteśmy dopiero na początku naszej wspólnej przygody. Zakładamy, że sukcesywnie będziemy w ramach budowy grupy dodawać kolejne komponenty. Rozmawiamy o dołączeniu do nas zorientowanej na digital agencji PR. W tle pojawiają się pomysły na dedykowany podmiot wspierający tworzenie e-commerce. Razem z ClickAd chcemy stworzyć grupę reklamową, która będzie w stanie zaoferować naszym klientom komplementarną ofertę usług cyfrowych i wspierać ich w cyfrowej transformacji w obszarze marketingu. Docelowo w pełni autonomicznie chcemy mieć zdolność kompleksowego podejścia do obsługi marketingowej: od pomysłu, wizji, strategii, przez produkcję materiałów aż po dystrybucję, budowanie zasięgu i zwiększanie sprzedaży u klientów. Wspólnie przed nami sporo ciekawych wyzwań.

Czyli z jednej strony grupa zyskuje dodatkowe kompetencje i rozwiązania, a z drugiej Wy zyskujecie „gotowych” klientów.

M.T.: Tak. Na początkowym etapie naszej współpracy z grupą Euvic zależy nam na zyskaniu dostępu do jej obecnych klientów, aby móc w ramach sprzedaży wiązanej oferować im nasze usługi. Jednak grupę Euvic postrzegamy przede wszystkim jako spółkę, która posiada odpowiednie środki, żeby być integratorem na rynku i której celem jest inwestowanie w nowe podmioty, które będą się wzajemnie uzupełniały i pomagały sobie rosnąć, gros pracy w zdobywaniu klientów jest jednak po naszej stronie.

K.M.: Z jednej strony zyskujemy klientów grupy Euvic, a z drugiej strony zachęcamy naszych obecnych klientów do skorzystania z dodatkowych usług jej pionu digitalowego. Wejście do grupy umożliwia łatwiejsze zarabianie pieniędzy na kilku poziomach, ale tak, jak wspomniał Maciek, dla nas kluczowe jest to, że dołączenie do Euvic pozwala nam budować silną grupę na rynku posiadającą duża skalę. Dodatkowo grupa taka ze względu na swój charakter jest bardziej elastyczna w działaniu i podejmowaniu decyzji niż międzynarodowe korporacje reklamowe.

Mówicie o stworzeniu skali na rynku polskim. A co z rynkami zagranicznymi, na których grupa Euvic działa?

M.T.: Na tym etapie to wychodzenie za daleko myślami. Chcielibyśmy działać międzynarodowo, ale musimy mierzyć siły na zamiary. Najpierw trzeba zbudować wyporność i skalę, o której wspominałem wcześniej, żeby myśleć o ekspansji zagranicznej. Oczywiście łatwiej jest wejść na rynki zagraniczne z usługami skalowalnymi i martechowymi, jak np. tymi oferowanymi przez 360E-com, jednak to też wymaga zbudowania odpowiedniej masy i wiarygodności na tych rynkach. Dlatego też o ekspansji teraz nie myślimy. Dziś naszym celem jest zbudowanie wyporności, połączenie sił z innymi podmiotami, wzajemna wymiana usług, wzajemne wsparcie i up-sell wśród naszych klientów i klientów grupy Euvic.

K.M.: Naszym celem jest także dołączanie kolejnych firm i kompetencji do grupy Euvic w ramach tworzonego nowego pionu działalności. Przyglądamy się wspólnie różnym podmiotom, które mogłyby jeszcze uzupełnić naszą ofertę.

Czy w ramach grupy Euvic usługi planujecie kierować do większych podmiotów, czy także średnich i mniejszych?

M.T.: Dla nas nie ma znaczenia, czy to będzie klient średni, czy klient korporacyjny. Każdego obsłużymy i zrobimy to dobrze.

K.M.: My patrzymy podobnie. Większość naszych klientów stanowią firmy, które mają już zbudowaną dużą skalę, jednak obsługujemy także mniejsze podmioty e-commerce. Często współpraca z nimi pozwala na większe możliwości w działaniu, ponieważ są one bardziej otwarte i zdolne do adaptacji, a w dodatku nie są zblokowane różnymi centralnymi decyzjami, tak jak większe podmioty międzynarodowe.

Po dołączeniu do grupy Euvic planujecie wykorzystać jej zaplecze technologiczne?

M.T.: Obecnie posiadamy swoje rozbudowane zaplecze technologiczne i nie korzystamy z pomocy grupy Euvic w tym zakresie. Natomiast jeśli wystąpi taka potrzeba, że będziemy musieli rozbudować nasz zespół programistów, na pewno nie będziemy szukać na rynku, tylko skierujemy się do grupy Euvic, która ma ich ponad 2 tys.

K.M.: Filozofia działania Euvic zakłada sporą niezależność wchodzących w skład grupy podmiotów, nikt na nas tego nie wymusza, ale już dziś zauważamy, że w ramach struktury jest wiele zasobów z których możemy skorzystać i które mogą pomóc nam w realizacji naszych celów. Po prostu w pierwszej kolejności szukamy niezbędnych kompetencji „w rodzinie” – widzimy, że jest duża szansa, że będziemy je tam znajdować.

 

Komentarz Wojciecha Wolnego – współzałożyciela i prezesa Euvic

Inwestycja w FFW Communication, a wcześniej w ClickAd to kolejne konsekwentnie stawiane przez Grupę Euvic kroki na drodze do realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju Integratora 2.0. Tym samym wzmacniamy 5. – po software development, body/team leasing, IT infrastructure oraz innovations – filar naszej działalności, czyli usługi digital i rozbudowujemy go o digital marketing.

Rozwój usług z zakresu digital szczególnie przyspieszył za sprawą pandemii, więc ostatnie akwizycje przyniosą jeszcze więcej wartości dla naszych klientów i pomogą im nadążyć za szybko zmieniającymi się w ostatnich miesiącach nawykami konsumentów. Oprócz rozwiązań technologicznych dostaną bowiem pomoc w ich wdrażaniu, komunikowaniu, czy generowaniu popytu. Inaczej mówiąc, mogą zrealizować nawet najbardziej złożony projekt z jednym partnerem – z nami.

Od dziesięciu lat rozwijamy grupę i poszerzamy jej portfolio poprzez nawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i włączanie w nasze struktury nowych kompetencji. Przed nami kolejne akwizycje (których na horyzoncie jest całkiem sporo) i dalsza praca nad zbudowaniem kompleksowej oferty dla przyszłych i obecnych klientów Grupy Euvic, ale także dla klientów naszych partnerów. Dlatego staliśmy się Integratorem 2.0. i dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy kompleksowo wspierać rozwój świata biznesu.

Naszą ambicją jest posiadanie oferty, w której nasi klienci znajdą wszystko, czego potrzebują do swojej cyfrowej transformacji. Ten cyfrowy obszar jest tak bogaty i tak szybko ewoluuje, że wydaje się to wprost niemożliwe. Dlatego cieszę się, że mogę powiedzieć, że my doskonale poruszamy się w świecie tej nieustannej zmiany, a zakres kompetencji wszystkich partnerów w grupie jest tak szeroki, że jesteśmy o krok od kompleksowej oferty. Jeśli natomiast nie mamy czegoś w swoich zasobach, to potrafimy wskazać partnera, który nas w tym wesprze.

Jako Grupa chcemy być wizjonerem i europejskim liderem wśród podmiotów technologicznych, a kolejne akwizycje z pewnością pozwolą nam rozwijać nasze kompetencje i budować wartość dla naszych klientów.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij