Fundusz Żubra pomaga kupić grunty Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Fundusz Żubra pomaga kupić grunty Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu

Fundusz Żubra po raz kolejny zdecydował się wesprzeć polską przyrodę. Tym razem, we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, pomaga kupować działki znajdujące się na obszarze, który powinien być jeszcze skuteczniej chroniony. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na styku biznesu i ochrony przyrody w Polsce i odpowiedź Funduszu Żubra na postulaty Unii Europejskiej i ONZ, które nawołują do oddawania przyrodzie należnych jej terenów, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i środowiskowy.


Marka Żubr, należąca do Kompanii Piwowarskiej, od początku swojego istnienia konsekwentnie buduje swój świat w oparciu o symbole polskiej przyrody. Od kilku lat Żubr aktywnie wspiera zagrożone dzikie gatunki zwierząt poprzez reinwestowanie w ich ochronę części zysków. By realizować ten cel, Żubr powołał Fundusz Żubra, którego zadaniem jest edukacja proekologiczna, ratowanie i ochrona przyrody. Aktualnie, reagując między innymi na alarmujący raport ONZ z sierpnia bieżącego roku, polska marka piwna postanowiła pomóc władzom Biebrzańskiego Parku Narodowego w ochronie terenów bezcennych dla zagrożonych gatunków zwierząt.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce i jedną z ostatnich niezniszczonych przez człowieka dolin rzecznych w Europie. W mokradłach Doliny Biebrzy skumulowane jest ok. 500 mln m³ wody. Bagna schładzają klimat, są wyspami różnorodności biologicznej, działają jak naturalne klimatyzatory, a do tego stanowią niepowtarzalne siedlisko ptaków, którymi zachwyca się cała Europa. Niestety, około 40% parku nie jest jego własnością. Sprawia to, że pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego nie wszędzie mogą prowadzić działania ochrony przyrody, takie jak np.: ograniczanie płoszenia zwierząt, niszczenie cennych gatunków roślin i grzybów, powiększanie obszarów ochrony ścisłej lub czynnej, zapobieganie przesuszaniu torfowisk czy prowadzenie monitoringu i badań naukowych.

Fundusz Żubra rozpoczął długofalową współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, której celem ma być odzyskiwanie działek leżących na jego terenie. Zwiększanie zasobu gruntów Parku to ważny, kosztowny i długotrwały proces. Jednak, dzięki zaangażowaniu marki, działania te można przyspieszyć, a zakup pierwszej działki już się rozpoczął. Jest ona niezmiernie ważna pod względem przyrodniczym – to prawie 3-hektarowy obszar zlokalizowany w okolicach Dolistowa Nowego, w centralnej części Parku. Działka jest siedliskiem lęgowym i miejscem żerowania zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków, m.in. orlika grubodziobego, derkacza czy żurawia. A ochrona zagrożonych gatunków jest warunkiem przywrócenia różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

– Cieszymy się, że możemy przyczynić się do poprawy sytuacji polskich parków narodowych. Czujemy odpowiedzialność za ochronę zagrożonych gatunków w Polsce – bohaterów Żubrowych historii. Nasze działania nie są jednorazową akcją, a konsekwentnie realizowanym, długoterminowym zobowiązaniem. Współpracujemy z instytucjami państwowymi, naukowcami i organizacjami pożytku publicznego, angażując i informując o potrzebach polskiej przyrody szerokie grono konsumentów – mówi Urszula Czerniawska, senior brand manager Żubr.

Działania Funduszu Żubra mają miejsce w czasie, gdy w Polsce od 20 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. Wpisują się też w nastroje Polaków, którzy wyrażają pozytywny stosunek do parków narodowych. W badaniu przeprowadzonym przez Fundusz Żubra 75% pytanych opowiedziało się za zwiększeniem ich liczby. W tym samym badaniu 75% zgodziło się, że parki narodowe chronią zagrożone gatunki, a ponad 60% uznało, że ich terytorium powinno zostać rozszerzone. Zdecydowana większość Polaków (90%) popiera istnienie parków narodowych. Tymczasem istniejące obszary przez nie zajmowane stanowią jedyne 1,1% powierzchni Polski, podczas gdy średnia powierzchnia parków narodowych w Unii Europejskiej wynosi około 3,4%.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij