Co wprowadza ustawa krajobrazowa

Co wprowadza ustawa krajobrazowa

W minioną niedzielę, 16.08, weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli tzw. ustawa krajobrazowa.

Reguluje ona m.in. zasady zamieszczania reklam w przestrzeni publicznej, a także wprowadza kary za jej nieprzestrzeganie i umieszczanie nielegalnych reklam. 

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Prace nad ustawą rozpoczęły się już w 2013 roku, jednak ostateczną wersję Prezydent podpisał dopiero 15 maja b.r. Głównym jej zadaniem jest skuteczna ochrona krajobrazu. Pozwoli ona na kontrolowanie reklam w przestrzeni publicznej i z pewnością przyczyni się do zmniejszenia liczby nachalnych banerów, billboardów i innych form reklamy.

Karze za nieprzestrzeganie ustaleń ustawy podlega w pierwszej kolejności podmiot, który umieścił reklamę, a dopiero w przypadku niemożności jego ustalenia, kara nałożona zostanie na właściciela nieruchomości, terenu, na którym owa reklama się znajduje. Wysokość kary uzależniona jest od stawki opłaty reklamowej ustalonej przez gminę i wynosić będzie jej 40-krotność, a także może zostać ona nałożona wielokrotnie.

Ponadto Rada gminy może ustalać w formie uchwały warunki umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, a także ogrodzeń. Od czasu wejścia w życie takiej uchwały właściciel reklamy ma 12 miesięcy na dostosowanie jej do wymogów gminy.

W ustawie również zdefiniowano pojęcia reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego czy krajobrazu priorytetowego. Dodatkowo wprowadzony zostaje obowiązkowy audyt krajobrazowy województw, który określać ma cechy charakterystyczne krajobrazów danego województwa oraz ich wartości, a także określać normy i lokalizację krajobrazów priorytetowych, czyli “krajobrazów szczególnie cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako takich wymagających zachowania lub określenia zasad i warunków ich kształtowania.” Audyt ma być sporządzany nie rzadziej niż raz na 20 lat. 

Pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj.

 

Sprostowanie:
Ustawa wchodzi w życie 11 Września, w ciągu 3 miesięcy od daty jej ogłoszenia (10 czerwca). Za błąd przepraszamy.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij