SAR konsoliduje branżę w ramach klastra komunikacji Marketingowej

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
SAR konsoliduje branżę w ramach klastra komunikacji Marketingowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR podpisało 4 grudnia br. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Rozwój klastra komunikacji marketingowej regionu mazowieckiego SAR poprzez realizację badań i promocję”.

Obejmuje on dwa komponenty – promocyjny i badawczy. W celu realizacji przyjętych założeń, SAR rozpisał przetargi na działania wspierające ze strony agencji PR, interaktywnej oraz brand design.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Klaster - kompleksowe narzędzie promocji branży komunikacji marketingowej

Wdrażany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego. Celem projektu jest stworzenie kompleksowego narzędzia, które będzie stanowiło podstawę dialogu pomiędzy czołowymi reprezentantami branży komunikacji marketingowej oraz instytucjami naukowymi i badawczymi. SAR założył powstanie dwóch komponentów, które będą się wzajemnie uzupełniały i przenikały: promocyjny i badawczy. Pierwszy z nich zakłada promocję oraz wielopoziomową komunikację marketingową członków klastra z pozostałymi reprezentantami środowiska marketingowego. Drugi, przewiduje przeprowadzenie szeroko zakrojonego, cyklicznego badania dotyczącego środowiska związanego z marketingiem w Polsce.

Multifunkcjonalna platforma

W ramach projektu „Rozwój klastra komunikacji marketingowej…” powstanie m.in. nowa strona internetowa Stowarzyszenia, będąca jednocześnie platformą portfolio agencji zrzeszonych w SAR (członków klastra). Strona ta ma nie tylko promować dokonania agencji, ale także ma stać się platformą integrującą i edukującą środowisko marketingowe w kraju. Będzie miejscem prezentacji agencji, case study najlepiej zrealizowanych projektów, informacji o nagrodach uzyskiwanych m.in. w konkursach kreatywności, innowacyjności i efektywności. Powstanie platformy, m.in. poprzez funkcję wyszukiwarki agencji i ich dokonań, ma zwrócić uwagę środowiska marketerów na najbardziej doświadczone, posiadające odpowiedni know-how i zasoby, podmioty rynku komunikacji marketingowej.

– Inicjatywa ta ma na celu skonsolidowanie branży, stworzenie narzędzia, które z jednej strony będzie ułatwiało członkom SAR prowadzenie biznesu, a z drugiej będzie ich promowało, jako podmioty dostarczające usługi najwyższej jakości, co powinno być także jasną wskazówką dla przedsiębiorstw szukających najlepszych partnerów do tworzenia i realizowania strategii marketingowej. Jest to również bardzo istotny element nowego zadania, które chce realizować SAR – wyjaśnia Paweł Tyszkiewicz.

Innowacyjne badanie rynku

Część badawcza projektu polegać będzie na pozyskiwaniu wiedzy i informacji od kluczowych osób odpowiedzialnych za budżety i działania marketingowe w przedsiębiorstwach. Ma ona za zadanie wskazać podział budżetów, proporcje używanych narzędzi marketingowych oraz trendy w wydatkach reklamowych. Dzięki temu SAR będzie mógł zaoferować członkom klastra nowe narzędzie analityczno-zarządcze, które pozwoli na dokonywanie wnikliwych i dokładnych prognoz biznesowych podejmowanych działań komunikacyjnych. Informacje zbierane i przetwarzane w ramach klastra, mają na celu ułatwienie firmom działającym na rynku komunikacji marketingowej, podejmowanie trafnych decyzji o znaczeniu strategicznym. Ponadto, ze względu na stale rosnące znaczenie branży szeroko rozumianej komunikacji marketingowej w gospodarce narodowej, badanie odbywające się w ramach projektu będzie stanowić również istotny wskaźnik ekonomiczny mogący zainteresować grono specjalistów i obserwatorów rynku.

– Projekt badawczy odbywający się w ramach klastra to w Polsce nowatorska inicjatywa. Nikt wcześniej jeszcze na taką skalę, nie badał dokładnie branży komunikacji marketingowej, która stale zwiększa swoją rolę w przedsiębiorstwach, a co za tym idzie – w gospodarce. Dzięki naszym działaniom chcemy dostarczyć firmom rzetelne i przydatne narzędzie pomagające w zarządzaniu procesem biznesowym, a także pokazać szerokiemu audytorium, jak ważne dla gospodarki są procesy i zmiany zachodzące w reklamie oraz marketingu. Klaster ma również stanowić platformę porozumienia i współpracy merytorycznej pomiędzy branżą, środowiskiem naukowym, marketerami oraz dziennikarzami. Więcej informacji o samym badaniu przekażemy z chwilą zakończenia, przygotowywanego przez nas, procesu wybory agencji badawczej – dodaje Paweł Tyszkiewicz.

Agencje wspierające klaster

W rozstrzygniętym przetargu na obsługę PR wybrana została agencja Public Dialog. Jej rolą będzie wsparcie komunikacyjne działań realizowanych w ramach klastra oraz działalności SAR. Stowarzyszenie wybrało również w przetargu agencję interaktywną Insignia i agencję brandingową UV Studio. Pierwsza z nich jest odpowiedzialna za stworzenie nowej strony Stowarzyszenia, będącej jednocześnie platformą portfolio agencji zrzeszonych w SAR. Agencja UV Studio z kolei opracuje nową identyfikację wizualną SAR wraz z logotypem.

- Należy zwrócić uwagę, że istotnym warunkiem projektu „Rozwój klastra komunikacji marketingowej regionu mazowieckiego SAR poprzez realizację badań i promocję” była konieczność doboru podwykonawców niezwiązanych ze Stowarzyszeniem. W przypadku inicjatyw klastrowych dotowanych ze środków unijnych niedopuszczalną sytuacją jest, aby związane z nami podmioty występowały w roli komercyjnego usługodawcy dla klastra. Z tego względu, aby ubiegać się o środki oraz realizować przyjęte w projekcie cele i założenia musieliśmy szukać partnerów poza strukturami SAR. – tłumaczy Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu SAR.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij