Jak zabezpieczyć majątek firmy na wypadek kradzieży?

Jak zabezpieczyć majątek firmy na wypadek kradzieży?

Kradzież narzędzi, sprzętu biurowego czy firmowego samochodu to dla przedsiębiorstwa nie tylko kosztowna strata, ale często też poważny problem opóźniający lub uniemożliwiający wykonywanie zleceń. W wielu przypadkach niespodziewana przerwa w działalności firmy niesie za sobą konsekwencje...

...finansowe i wizerunkowe. Tylko dobre ubezpieczenie majątku może zagwarantować właścicielowi spokojną głowę na wypadek utraty lub zniszczenia mienia firmowego.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Ubezpieczenie majątku firmy jest jednym z podstawowych ubezpieczeń, jakie powinien wykupić każdy przedsiębiorca. Tego rodzaju polisa pozwala zabezpieczyć składniki majątku na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależniony od wybranej oferty. W tej kwestii właściciel zwykle ma do wyboru dwie drogi: ubezpieczenie majątku firmy od wszystkich ryzyk albo ubezpieczenie od ryzyk nazwanych.

Zakres ochrony – wybierasz na własne ryzyko

W pierwszym przypadku ochroną objęte są wszystkie szkody powstałe w wyniku niespodziewanych zdarzeń, z wyjątkiem ogólnych wyłączeń z zakresu odpowiedzialności określonych w umowie. Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane m.in. przez działania wojenne, terroryzm oraz z całą pewnością umyślne działanie lub rażące niedbalstwo posiadacza polisy. Druga ścieżka pozwala zabezpieczyć majątek firmy na wypadek tylko wybranych zdarzeń wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W ramach tego rodzaju ubezpieczeń można wyróżnić trzy główne grupy ryzyk:

  • Żywioły, zjawiska atmosferyczne i inne zdarzenia losowe np. ogień, uderzenie pioruna, powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, zalanie, itp.
  • Kradzież, w tym kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, itp.
  • Stłuczenie szyb i szklanych przedmiotów.

Co podlega ubezpieczeniom?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane w umowie ubezpieczeniowej dobra, będące własnością osoby ubezpieczającej, w tym przypadku przedsiębiorcy, ale także mienie przewłaszczone za zabezpieczenie oraz mienie powierzone przez inne osoby zgodnie z wolą właściciela. Ubezpieczeniem mogą być objęte m.in.:

  • budynki,
  • maszyny i urządzenia – wyposażenie techniczne przedsiębiorstwa,
  • wyposażenie – elementy i przedmioty ruchome znajdujące się w pomieszczeniach firmowych,
  • środki obrotowe – towary, surowce, półprodukty,
  • nakłady inwestycyjne – koszty poniesione na wykończenie, instalacje, remonty,
  • mienie pracownicze – przedmioty należące do pracowników,
  • wartości pieniężne – gotówka.

Firmy ubezpieczeniowe dają również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na inne wartościowe elementy będące własnością przedsiębiorstwa, jak np. dokumenty czy nośniki danych.

Ubezpieczenie auta w leasingu lub na kredyt

W wielu branżach jednym z podstawowych narzędzi pracy jest samochód, który spośród wszystkich składników mienia firmowego jest w sposób szczególny narażony na niespodziewane zdarzenia losowe. Z tego względu w ofertach ubezpieczeń dla firm istotnym elementem są także ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie auta w leasingu rodzi jednak wiele pytań. Nie zawsze przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego wyboru ubezpieczyciela. Decydując się na auto na kredyt lub w leasingu często musi w tej kwestii wziąć pod uwagę wymagania instytucji finansującej zakup. W każdym przypadku może mieć jednak wpływ na zakres ubezpieczenia, wykupując pakiet, który zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij