Audi wygrało w TSUE. Koniec sporu o znak towarowy

Audi wygrało w TSUE. Koniec sporu o znak towarowy
Końca dobiegł spór, jaki toczył się pomiędzy marką Audi a polskim przedsiębiorcą. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że producent samochodów ma prawo zakazać sprzedawcom części zamiennych do swoich aut używania oznaczenia identycznego ze swoim znakiem towarowym lub podobnego do tego znaku.
O autorze
2 min czytania 2024-01-25

TSUE rozstrzygał sprawę, w której jedną ze stron był polski przedsiębiorca, oferujący nieoryginalne osłony chłodnicy, które są przystosowane do starych modeli samochodów Audi, a drugą – producent aut. Osłony, które przedsiębiorca prezentuje na swojej stronie internetowej, posiadają miejsce na zamocowanie elementu kształtem przypominającego charakterystyczny znak towarowy marki.  

Audi zastrzeżone 

Producent samochodów Audi, będący właścicielem graficznego unijnego znaku towarowego, przedstawiającego cztery zachodzące na siebie kółka, wystąpił z powództwem przeciwko wspomnianemu przedsiębiorcy. Marka zażądała zakazu sprzedaży osłon chłodnicy opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym lub podobnym do niego

Sąd w Polsce, przed którym toczyło się postępowanie, skierował do Trybunału pytania prejudycjalne (tzw. odesłanie prejudycjalne – pozwala sądom państw członkowskich UE, w ramach rozpatrywanych przez nie sporów, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa unijnego lub o ocenę ważności konkretnego unijnego aktu), tym samym chcąc ustalić, czy „sprzedaż części zamiennych takich jak osłony chłodnicy stanowi, zgodnie z prawem Unii, używanie oznaczenia w obrocie handlowym, mogące naruszyć funkcje znaku towarowego Audi”. 

Wyrok Trybunału 

Decyzja organu była jednoznaczna i stwierdzała przy tym, że przewidziana w odniesieniu do wzorów klauzula naprawy nie ma w tym przypadku zastosowania. Trybunał zaznaczył również, że w niniejszej sprawie osłony chłodnicy nie pochodzą od właściciela znaku towarowego Audi i tym samym są wprowadzane do obrotu bez jego uprzedniej zgody. 

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Ponadto element mający umożliwiać zamocowanie emblematu marki jest zespolony z osłoną chłodnicy i również przeznaczony do sprzedaży. Element ten jest widoczny dla kręgu odbiorców, którzy rozważają nabycie części zamiennej, a więc sposób jego używania przez przedsiębiorcę narusza funkcje znaku towarowego polegające przede wszystkim na zagwarantowaniu pochodzenia bądź jakości towaru

Co dalej? 

Trybunał pozostawił sądowi krajowemu dwa zadania: sprawdzenie, czy element przedmiotowej osłony chłodnicy jest identyczny (lub podobny) ze znakiem towarowym Audi, a także ustalenie, czy osłona chłodnicy jest identyczna (lub podobna) z towarem lub towarami, dla których wspomniany znak został zarejestrowany.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Jeżeli sąd uzna, że znak towarowy Audi cieszy się renomą w Unii Europejskiej, to jego właściciel, pod pewnymi warunkami, powinien skorzystać ze zwiększonej ochrony. W takim przypadku nie ma znaczenia to, czy rozpatrywane osłony chłodnicy i towary, dla których ten znak został zarejestrowany, są identyczne, podobne lub całkiem odmienne. 

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Trybunał stwierdził również, że w sytuacji, gdy wybór kształtu elementu przeznaczonego do zamocowania emblematu marki został podyktowany chęcią sprzedaży osłony chłodnicy, która w możliwie najbardziej zbliżony sposób przypomina osłonę oryginalną, to prawo unijne nie ogranicza wyłącznego prawa tego producenta do zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego. 

PS Tytuł gry jako znak towarowy – czy to możliwe?

Rozpoczynając nowy projekt, pierwszym krokiem powinno być ubieganie się o ochronę wynikającą z przepisów prawa własności przemysłowej. To najlepszy sposób na to, aby zapobiec ewentualnej kradzieży nazwy produktu lub podszywania się pod markę. Nieuczciwe działania konkurencji mogą być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorcy – zarówno wizerunkowo, jak i finansowo. Czy w związku z tym można zarejestrować tytuł gry jako znak towarowy? Jak uzyskać taką specjalną ochronę?

PS2 Apple walczy z sadownikami ze Szwajcarii. Chodzi o wizerunek jabłka w logotypie

Apple chce zastrzec wizerunek jabłka w logotypach. Nie chodzi jedynie o te nadgryzione, ale o wszystkie jego formy. Jedną z firm, którą Apple zmusza do zrezygnowania z tego symbolu jest szwajcarska organizacja zrzeszająca sadowników.

PS3 Nowe zasady ochrony praw własności intelektualnej

Od 1 lipca br. właściciele praw własności intelektualnej powinni szybko podjąć decyzję, czy występować na drogę sądową. Natomiast osoby, którym zarzuca się naruszenie uzyskały dodatkową ochronę w sprawach o to naruszenie.