Blisko 70 proc. internautów nie wie o RODO

Blisko 70 proc. internautów nie wie o nowym, unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Publicis Media. Osoby deklarujące znajomość nowego prawa częściej zgadzają się, że ich dane w internecie są bezpieczne.
O autorze
3 min czytania 2018-04-03

Tylko 8 proc. respondentów w badaniu przeprowadzonym na zlecenie przez Publicis Media zadeklarowało, że słyszało i zapoznało się z nowym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych RODO, które w Polsce zacznie obowiązywać 25 maja br. 23 proc. badanych stwierdziło, że wie o RODO, ale nie zapoznało się ze szczegółami nowego prawa. Blisko 70 proc. polskich internautów w ogóle nie słyszało o nowym rozporządzeniu.

Wykres 1. Wspomagana świadomość RODO (Czy wiesz jakie prawa o ochronie prywatności danych, przysługują Ci w związku z nowym prawem o ochronie danych osobowych RODO? Baza: Wszyscy respondenci N=1116)

 

Jednocześnie osoby, które słyszały o RODO, istotnie częściej zdecydowanie zgadzają się, że ich dane w internecie są bezpieczne, a także mają większą świadomość wykorzystywania ich danych przez firmy oraz częściej zdecydowanie nie zgadzają się na to, żeby informacje, które zostawiają w internecie były w jakikolwiek sposób wykorzystywane.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Wykres 2. Opinia na temat wykorzystywania danych w internecie, a wiedza o RODO (Czy uważasz, że dane, które udostępniasz i/lub informacje o Twojej aktywności w Internecie są bezpieczne? Czy uważasz, że dane, które udostępniasz i/lub informacje o Twojej aktywności w Internecie są wykorzystywane przez firmy i/lub instytucje? Czy zgadzasz się na to, żeby Twoje dane, które udostępniasz i/lub informacje o Twojej aktywności w Internecie były wykorzystywane przez firmy i/lub instytucje? Baza: Respondenci, którzy mają świadomość, że ich dane są zbierane w Internecie N=1116)

  

Słuchaj podcastu NowyMarketing

RODO rozszerza zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też wyposaża osoby fizyczne (i organy nadzorujące) w skuteczne narzędzia reagowania w sytuacji naruszenia rozporządzenia – mówi Anna Sakowicz, Chief Digital, Data & Analytics Officer w Publicis Media – Administratorzy danych, informując internautów o związanych z RODO zmianach w politykach prywatności, przysługujących im prawach, czy prosząc o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, powinni mieć świadomość, że zdecydowana większość odbiorców ich komunikatów kompletnie nie wie, „o co chodzi”. Dlatego aby nie wywołać reakcji obronnej („skoro nie rozumiem, to bezpieczniej powiedzieć nie”), kluczowe będzie, aby komunikaty związane z przetwarzaniem danych były przedstawione w przejrzystej, zrozumiałej dla konsumentów i łatwo dostępnej formie. Szum w mediach związany z RODO, którego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach w związku ze zbliżającym się terminem wejścia przepisów w życie, zwiększy świadomość RODO wśród konsumentów. – dodaje Sakowicz.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Wśród ogółu respondentów tylko 16 proc. zgadza się z tym, że ich dane w internecie są bezpieczne. Prawie 60% ma świadomość, że informacje pozostawiane w internecie mogą być w jakiś sposób wykorzystywane, a 22% deklaruje, że wyraża zgodę na ich wykorzystywanie.

– Nasze badania pokazują, że bez rzetelnej edukacji o szerokim spektrum aspektów wykorzystania danych, w tym o benefitach wynikających między innymi z dopasowania procesów obsługi klienta do jego potrzeb, będzie rósł odsetek osób nie zgadzających się na to, aby informacje, które zostawiają w internecie były w jakikolwiek sposób wykorzystywane. Może się to wiązać nie tyle z obawą o niewłaściwe ich wykorzystanie i naruszenie zasad prywatności, które będą przez nowe prawo rygorystycznie chronione, ale z częstotliwości prób nieuzasadnionego pozyskania tych danych, z jaką konsumenci spotykali się do tej pory – komentuje Anna Sakowicz.

Wykres 3. Opinia na temat wykorzystywania danych w internecie (Czy uważasz, że dane, które udostępniasz i/lub informacje o Twojej aktywności w Internecie są bezpieczne? Czy uważasz, że dane, które udostępniasz i/lub informacje o Twojej aktywności w Internecie są wykorzystywane przez firmy i/lub instytucje? Czy zgadzasz się na to, żeby Twoje dane, które udostępniasz i/lub informacje o Twojej aktywności w Internecie były wykorzystywane przez firmy i/lub instytucje? Baza: Respondenci, którzy mają świadomość, że ich dane są zbierane w Internecie N=1116

Respondenci w badaniu odpowiadali także na pytanie, jakie informacje na temat ich aktywności w sieci są zbierane. W odpowiedziach najczęściej wymieniane były: „treści, których szukam w internecie” – 61 proc. wskazań, „strony internetowe, na które wchodzę” – 59 proc. wskazań, „adres IP, z którego korzystam” – 59 proc. oraz „lokalizacja, kiedy korzystam z urządzeń mobilnych” – 52 proc.

Wykres 4. Wspomagana świadomość na temat danych zbieranych w Internecie (Jak myślisz, które dane/informacje są zbierane, kiedy korzystasz z Internetu? Baza: Wszyscy respondenci N=1145)

Badanie przeprowadzone na zlecenie Publicis Media, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w panelu Ariadna, na reprezentatywnej dla całej populacji Polski grupie internautów, mieszkańców Polski, w wieku 18+ (N=1145), badanie przeprowadzone w dniach 23-25 marca br.)