Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

Coca-Cola HBC zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności do roku 2040

Coca-Cola HBC ogłasza dziś zobowiązanie, w ramach którego ma osiągnąć zerową emisję netto w całym łańcuchu wartości do 2040 roku. Obowiązujący cel działań oznaczać będzie redukcję emisji w całym łańcuchu wartości.
O autorze
3 min czytania 2021-10-13

Zatwierdzony naukowo cel zakłada, że do 2030 roku Coca-Cola HBC zredukuje emisje w łańcuchu wartości (podzielonym na zakresy 1, 2 i 3) o 25 procent, jak również podkreśla dalszą 50-procentową redukcję w kolejnej dekadzie. Zmniejszenie 90 procent emisji w trzecim zakresie łańcucha wartości wiązać się będzie ze ścisłym współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi, dlatego też CC HBC skupi się na relacjach partnerskich ze swoimi dostawcami. W tych przypadkach, gdzie całkowita eliminacja emisji okaże się niemożliwa, Coca-Cola HBC złagodzi negatywne skutki dla klimatu poprzez inwestycje w inne działania na rzecz ochrony środowiska.

– Zobowiązanie to podsumowuje cel naszych działań, które rozpoczęliśmy wiele lat temu. Jest w pełni zgodne z naszą filozofią wsparcia lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również wywierania bardziej pozytywnego wpływu na środowisko.  Na obu tych aspektach opiera się nasz rozwój – podkreślił Zoran Bogdanovic, CEO Coca-Cola HBC.  – Choć nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi, nasz plan, dotychczasowe osiągnięcia i filozofia partnerstwa dają nam pewność, że uda nam się zrealizować nasze cele.
 
 
 
Solidny plan

Aby osiągnąć swój cel, Coca-Cola HBC zajmie się niżej wymienionymi działaniami:

– inwestycje 250 mln euro w inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji do 2025 roku;

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

– dalsza dekarbonizacja działalności bezpośredniej poprzez przejście na w pełni odnawialną energię elektryczną i niskoemisyjne źródła energii dzięki ciągłym udoskonaleniom i innowacjom w zakresie efektywności energetycznej;

– szybsze wdrożenie opakowań cyrkularnych, opakowań niskoemisyjnych (w tym rPET), opakowań wielokrotnego użytku, opakowań do wielokrotnego napełniania oraz eliminacja tworzyw sztucznych z opakowań zbiorczych;

Słuchaj podcastu NowyMarketing

– wyposażenie klientów w energooszczędne, przyjazne dla środowiska lodówki;

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

– zmniejszenie odsetka emisji związanej z surowcami z produkcji rolnej;

– wdrożenie programu Green Fleet (Zielona flota) w celu przejścia na alternatywne rozwiązania transportowe o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla.
 
Dodatkowo, Coca-Cola HBC uwzględniła cele redukcji CO2 w programach motywacyjnych kadry zarządzającej.
 
Polska i Kraje Bałtyckie
 
W ostatnich latach, firma w Polsce i Krajach Bałtyckich ograniczyła emisję CO2 o 45%.

– Naszym nadrzędnym celem jest maksymalne ograniczenie emisji i takie dostosowanie biznesu, aby osiągnąć rezultat najbliższy zerowej emisji gazów cieplarnianych. Wierzymy, że poprzez skupienie naszej uwagi na nowych technologii, partnerstwach i osiągnięciach w łańcuchu dostaw, uczynimy nasze działania bardziej zrównoważonymi. Nasze osiągnięcia w ostatnich latach, takie jak redukcja emisjiz działalności o 45% w Polsce i Krajach Bałtyckich, wymiana lodówek u naszych klientów czy wykorzystanie w naszych zakładach produkcyjnych 100% energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł, potwierdzają skuteczność naszych działań w rejonie oraz ich strategiczne znaczenie dla Grupy Coca-Cola HBC – powiedział Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Jak dodaje, plany dot. redukcji emisji są szeroko zakrojone i obejmują wiele inicjatyw, m.in.: redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją i wykorzystaniem opakowań, poprzez obniżenie ich wagi, wykorzystanie surowca rPET, ograniczenie ilości folii używanych dla opakowań zbiorczych na rzecz rozwiązań papierowych KeelClip;

– wymianę lodówek w punkach sprzedaży u klientów – dotychczas firma wymieniła blisko 6 000 urządzeń, zamieniając je na przyjazne środowisku, modele energooszczędne;

– zmniejszenie zużycia energii – 100% energii elektrycznej, wykorzystywanej w naszych zakładach produkcyjnych w Polsce i Krajach Bałtyckich pochodzi z odnawialnych źródeł odnawialnych

– realizacja projektu zielonej floty, której celem jest wymiana wszystkich aut służbowych do 2025 roku

 
 
Bardzo dobre wyniki

Coca-Cola HBC była jedną z pierwszych organizacji, które zobowiązały się do realizacji celów środowiskowych opartych na podstawach naukowych. W ciągu ostatniej dekady Coca-Cola HBC zmniejszyła o połowę swoje emisje bezpośrednie, a plan redukcji CO2 do roku 2030 jest już zatwierdzony – spełnia wymogi ścieżki globalnej redukcji emisji, która pozwoli nie przekroczyć globalnego wzrostu temperatury o 1,5°C. W marcu 2021 roku Coca-Cola HBC po raz piąty w ciągu ostatnich 7 lat została uznana przez Dow Jones Sustainability Index za producenta napojów zachowującego najwyższą zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju na świecie – jest to rekordowy wynik w historii tego rankingu. Coca-Cola HBC znajduje się również w czołówce podmiotów gospodarczych o najlepszych wynikach w zakre­sie zrównoważonego rozwoju w benchmarkach ESG (np. CDP, MSCI ESG, FTSE4Good).

Podejście partnerskie

– Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z Coca-Cola HBC nad naszymi wspólnymi celami redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Cele te oparte są na badaniach naukowych, podobnie jak długoterminowe zobowiązania do zeroemisyjności. Jako zespół, wspólnie z naszym klientem, będziemy dążyć do redukcji śladu węglowego napojów w puszkach: o połowę do 2030 roku – Kathleen Pitre, Dyrektor ds. Handlowych i Zrównowa­żo­nego Rozwoju, Ball Corporation

– Wszyscy w Crown jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerem Coca-Cola HBC w zakresie dostaw. Cieszy nas zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Nowe, ambitne cele Coca-Cola HBC w zakresie zrównoważonego rozwoju pokrywają się z naszymi własnymi inicjatywami, jak również z celami opartymi na badaniach naukowych. W pełni popieramy te działania – dr John M. Rost, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i regulacji, Crown Holdings, Inc. 

– Cele Tetra Pak jest takie same: redukcja emisji i pełna zeroemisyjność, która pozwoli utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 1,5°C. Bardzo nas cieszy współpraca z Coca-Cola HBC pod względem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Razem osiągniemy nasze wspólne cele – Markus Pfanner, Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju, Tetra Pak.

Nowe zobowiązanie poparła też koalicja „We Mean Business”, organizacja, zrzeszająca firmy podejmujące działania na rzecz środowiska.Coca-Cola HBC dołączyła do listy organizacji wspierających inicjatywę „Race to Zero”, będącej inicjatywą stworzoną we współpracy z agendą ONZ ds. klimatu UNFCCC ze wsparciem Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju.