Design thinking po łódzku

Design thinking po łódzku
Design to nie „ładne rzeczy”, ale sposób na poprawianie świata. Dlatego województwo łódzkie wdraża w życie koncepcję design thinking i wykorzystuje ją w swojej promocji.
O autorze
2 min czytania 2015-05-15

Design thinking promujelodzkie.pl

Łódzkie sięgnęło po design thinking przy projektowaniu… zmian społecznych. – Innowacyjnie przekuwamy narodową skłonność do narzekania na działania służące zmianie otaczającej nas rzeczywistości – mówi marszałek województwa Witold Stępień.

Zyskująca coraz większą popularność szkoła „myślenia designem”, po angielsku zwana design thinking, u swego podłoża ma głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. – Na początku zawsze zdefiniujemy problemy – dodaje marszałek. – W polskich warunkach jednym z nich jest powszechne poczucie, że „nie da się”.

pro-jek-TY!

Taki był punkt wyjścia do organizacji konkursu „pro-jek-TY!”. W jego ramach sami mieszkańcy tworzą serwis o regionie. Serwis i sprzężona z nim aplikacja mobilna służą gromadzeniu informacji o ciekawych miejscach oraz innowacyjnych rozwiązaniach. Pozwalają przedstawiać pomysły, które pomagają zmieniać Łódzkie. Zbierane są projekty i inicjatywy z absolutnie każdej dziedziny i obszaru życia. Jedną z cech charakterystycznych design thinking jest bowiem interdyscyplinarność, czyli spoglądanie na problem z wielu różnych perspektyw.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Kalejdoskop pomysłów stworzy serwis promujelodzkie.pl. Skąd taki właśnie tytuł? – Kreatywne przedsięwzięcia tworzone i realizowane w regionie będą najlepszą promocją województwa – mówi Maciej Łaski, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Design thinking w samorządzie

W biznesie efektem design thinking mogą być nowe produkty, innowacyjne usługi czy strategie handlowe. W samorządzie na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z jakością życia. A tu dominują obszary, w których nie ma rozwiązań oczywistych. Przykłady?

Słuchaj podcastu NowyMarketing

  • organizacja transportu publicznego
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej
  • oferta placówek kultury
  • kwestie bezpieczeństwa
  • komunikacja na linii obywatel-urząd
  • promocja regionu
  • atrakcje przyciągające turystów
  • popularyzacja zdrowych nawyków wśród mieszkańców…


Smart city wg IBM – przydatne nośniki reklamowe 

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Słowem wszystko to, co poprawia życie. – Nasza inicjatywa ma udowodnić, że zamiast narzekać i mówić, że „nie da się”, lepiej swą energię wykorzystać na opracowanie rozwiązań dla konkretnych problemów – mówi marszałek Stępień.

Serwis promujelodzkie.pl

Design thinking opiera się na tworzeniu prototypów i testowaniu hipotez poprzez zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników. Taką też rolę pełnić będzie serwis promujelodzkie.pl. Trafiać na niego mogą dosłownie wszystkie pomysły, a to sami użytkownicy oceniać będą, które z nich są najbardziej potrzebne i realne do wdrożenia. – Informacja zwrotna ma kolosalne znaczenie. Design thinking to nie sztuka dla sztuki, lecz tworzenie rozwiązań pożądanych, wykonalnych i uzasadnionych ekonomicznie – wyjaśnia Maciej Łaski.


Mieszkańcy zgłaszają pomysły

Budowanie serwisu odpowiada więc prototypowaniu pomysłów. Najciekawsze i najlepsze z konkursowych zgłoszeń zostaną nagrodzone zestawami upominków, nawiązujących do idei design thinking. Ale też stanowić będą świetną promocję województwa. – Oryginalne pomysły na lepszy świat zasługują na nagłośnienie. Liczymy, że otwierając się na kreatywność mieszkańców będziemy promować województwo najlepszymi rozwiązaniami – mówi marszałek Stępień.