Filmoteka Szkolna z nowym serwisem WWW

Agencja GoldenSubmarine przygotowała nową stronę WWW dla Filmoteki Szkolnej. Serwis prowadzony przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli zainteresowanych włączeniem elementów edukacji filmowej do programów nauczania.
O autorze
1 min czytania 2018-02-14

Odświeżona wersja serwisu zyskała nowoczesny wygląd, ale przede wszystkim stała się czytelniejsza dla użytkowników. Strona została podzielona na sekcje dla uczniów oraz dla nauczycieli. Każda z grup może znaleźć i wykorzystać przygotowane dla niej treści, które aktywizują do działań filmowych i pomagają wzbogacić prowadzone zajęcia. Oprócz wielu scenariuszy lekcji, materiałów multimedialnych i aktualności związanych z edukacją filmową, w serwisie znajduje się baza ponad 100 filmów, do której dostęp mają uczestnicy programu. Nowa strona w jasny sposób opisuje cele Filmoteki Szkolnej i zachęca odwiedzających do udziału w programie.

Filmoteka Szkolna to program prowadzony przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF obejmujący swoim zasięgiem prawie 14 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Liderów programu w Pracowniach Filmoteki Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju, warsztatach Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej oraz projektach realizowanych przy współpracy instytucji partnerskich.