Fundacja Dobrych Inicjatyw przygotowuje wyprawki szkolne dla podopiecznych domów dziecka

O autorze
3 min czytania 2022-08-16

Od 6 lat Fundacja Dobrych Inicjatyw, wspierająca dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych z małych miejscowości i terenów wiejskich w Polsce, organizuje dla swoich podopiecznych wyprawki szkolne w projekcie #NaDobryPoczątek. W działaniach organizację wspierają partnerzy biznesowi i darczyńcy indywidualni. W tym roku fundacja przygotuje także wyprawki szkolne dla młodych uchodźców, którzy nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczną w polskich szkołach. 

Co jest potrzebne #NaDobryPoczątek nowego roku szkolnego?

Dobra energia i motywacja często zaczynają się od poczucia przynależności do grupy. Aby uczniowie, którzy znajdują się w słabszej sytuacji ekonomicznej i społecznej, mogli stać się częścią swojej szkolnej społeczności, powinni móc pewnym krokiem wejść do swoich szkół. Akcja #NaDobryPoczątek zorganizowana przez Fundację Dobrych Inicjatyw od kilku lat pozwala ponad 300 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych zacząć nowy rok szkolny z pełnym plecakiem.

Jest to możliwe dzięki współpracy fundacji z biznesem (zaangażowane w akcję firmy to m.in. Lenovo i Colgate-Palmolive) oraz wsparciu darczyńców indywidualnych realizowanym m.in. za pośrednictwem strony: www.fdi.org.pl/wyprawki-szkolne-2022 oraz w formie darowizn rzeczowych. 

Cel: niesienie pomocy dzieciom i młodzieży i uświadamianie społeczeństwa

Zmniejszanie nierówności i wyrównywanie szans w społeczeństwie coraz bardziej różnorodnym ze względu na narodowość i sytuację ekonomiczną to nasz długofalowy cel. W skali roku jest kilka momentów, w których dzieci szczególnie mocno mogą doświadczyć wykluczenia, także ze strony rówieśników. To są sytuacje, którym chcemy zapobiegać i w których należy głośno mówić tak o nierównościach, jak i o potrzebach materialnych dzieci i młodzieży z placówek. Są takie same, jak potrzeby ich równolatków. Zdecydowanie większy za to jest bagaż doświadczeń życiowych naszych podopiecznych, dlatego nasze wsparcie najczęściej zaczyna się od psychoterapii. Samo wsparcie materialne to tylko punkt na szerokiej mapie działań, którymi staramy się wzmacniać dzieci i młodzież, wspierać w rozwijaniu ich umiejętności, pasji pozaszkolnych i budować kompetencje, które przydadzą im się w przyszłości. Nasza pomoc polega na wyposażaniu podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w narzędzia, które pomogą im w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów dotyczących przyszłości  – mówi założyciel Fundacji, Bartłomiej Jojczyk. 
LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Według badania przeprowadzonego przez HAYS Poland aż 69% uważa, że młodym pracownikom brakuje umiejętności niezbędnych do skutecznego wejścia na rynek pracy.

Aby zapewnić najmłodszemu pokoleniu jak najlepszy start kariery, konieczna jest współpraca biznesu z instytucjami edukacyjnymi. Wówczas rozwijanie odpowiednich umiejętności u osób młodych może dać lepsze rezultaty i ułatwiać młodym osobom podejmowanie bardziej świadomych decyzji – komentują sytuację młodych osób na rynku pracy eksperci HAYS Poland. 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Tymczasem według danych z ostatniego, najbardziej szczegółowego raportu NIK na temat sytuacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z 2015 roku – aż 14% z nich wróciło do dysfunkcyjnego środowiska, z którego wcześniej trafiło do pieczy zastępczej, 31% zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy, a 23% korzystało ze świadczeń pomocy społecznej.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Pomoc wychowankom domów dziecka to nie tylko doraźne akcje społeczne

Akcja #NaDobryPoczątek jest ważnym elementem budowania świadomości na temat sytuacji dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Naszym celem jest niwelowanie tych przerażających statystyk dotyczących losów młodzieży opuszczającej placówki i działanie na rzecz dwóch Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel #10: Mniej Nierówności i Cel #4: Dobra Jakość Edukacji. W odniesieniu do obu tych celów wspieramy naszą młodzież na drodze do usamodzielnienia – komentuje sytuację wychowanków domów dziecka Bartłomiej Jojczyk.

Kształcenie kompetencji u młodzieży przez współpracę NGO z biznesem 

Fundacja Dobrych inicjatyw działa w ścisłej współpracy z biznesem. Także finansowanie fundacji odbywa się wyłącznie na ścieżce partnerstw biznesowych, co zapewnia organizacji duży poziom niezależności w podejmowaniu decyzji o kształcie realizowanych działań. 

Wolontariat kompetencyjny realizowany przez pracowników firm pokazuje podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych, jakie są możliwości na rynku pracy. Dzięki wizytom w firmach i warsztatom, w których objęci opieką fundacji młodzi ludzie mają szansę uczestniczyć, mogą dowiedzieć się, jak pracuje się m.in. w obszarze finansów, sprzedaży, marketingu, produkcji i jakie kompetencje są potrzebne na drodze do zdobycia wymarzonego lub, po prostu, praktycznego stanowiska, co ważne – innego niż dostępne ich obserwacjom w najbliższym otoczeniu wokół placówki. 

Fundacja Dobrych Inicjatyw zamierza skalować sprawdzone rozwiązania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży z placówek. O planach Fundacji, które dotyczą zmiany systemowej potrzebnej w obszarze zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze) można na bieżąco czytać na stronach Fundacji w serwisach Facebook i LinkedIn

#FDIaid i pomoc dla Ukrainy

W tym roku, ze względu na zaangażowanie Fundacji we wsparcie dla Ukrainy poprzez program pomocowy #FDIaid akcja #NaDobryPoczątek służy też 300 młodym uchodźcom z Ukrainy, którzy Nowy Rok Szkolny 2022/2023 rozpoczną w Polsce. We współpracy z partnerskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Fundacja Dobrych Inicjatyw dociera z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Więcej informacji o możliwościach wsparcia projektu jako darczyńca indywidualny można znaleźć na profilu Fundacji Dobrych Inicjatyw.