Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

GroupM z ujednoliconą metodą dekarbonizacji mediów

O autorze
2 min czytania 2022-07-26

GroupM opracowało metodologię pomiaru emisji dwutlenku węgla w branży reklamowej oraz globalny kalkulator emisji CO2, który będzie dostępny dla klientów jeszcze w tym roku. Rozwiązanie to pozwoli planistom mediów na mapowanie całkowitego śladu węglowego kampanii reklamowych od momentu ich opracowania do dostarczenia we wszystkich kanałach, formatach i na wszystkich rynkach.

Dekarbonizacja mediów

Jednym z filarów nowego pozycjonowania globalnego Mindshare jest odpowiedzialne użycie mediów oraz dostarczanie branży narzędzi ułatwiających zrównoważone planowanie kampanii. W ramach realizacji strategii agencja włącza się w istniejące inicjatywy oraz prowadzi własne działania w obszarze sustainability.

Jednym z nich jest nowe podejście całego GroupM, a w tym także Mindshare, dotyczące mierzenia oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w branży reklamowej przy wykorzystaniu nowo opracowanych, globalnych narzędzi pomiaru emisji CO2, zwanych ramami pomiaru. Opracowane przez GroupM ramy są zestawem metodologii pomiarowych. Zaprojektowane zostały, by na nowo zdefiniować dane niezbędne do mierzenia emisji dwutlenku węgla na wszystkich pięciu etapach cyklu życia reklamy dla każdego z formatów, kanałów i rynków, zgodnie ze standardami Greenhouse Gas Protocol.

Zaprezentowane podejście jest krokiem ku realizacji zobowiązania WPP do dekarbonizacji łańcucha dostaw mediów do 2030 r. Dostarcza ono parametry, dane wejściowe i metodologię niezbędną do zasilenia najbardziej solidnego globalnego kalkulatora emisji dwutlenku węgla w branży. Oprócz zapewnienia standardów i procesów pomiaru emisji CO2, ramy opracowane przez GroupM określają również kroki, które reklamodawcy mogą podjąć, aby przyspieszyć swoje wysiłki w zakresie dekarbonizacji. Obejmują one zakup mniejszej liczby reklam, ale o wyższej jakości, zmniejszenie złożoności łańcucha dostaw poprzez ograniczenie liczby pośredników oraz zakup niskoemisyjnych produktów medialnych.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj
Nasi klienci chcą priorytetowo traktować inwestycje w media u wydawców i platform, które aktywnie dekarbonizują swoją ofertę medialną. Chociaż pochwalamy wiele kroków podjętych w ostatnich latach w celu ilościowego określenia emisji dwutlenku węgla opartej na reklamach, posiadanie różnych standardów w różnych firmach, platformach i rynkach opóźnia znaczące działania. Dzieląc się tymi globalnymi ramami, mamy nadzieję rozpocząć wyrównywanie naszej branży za spójnym zestawem standardów, które stworzą jasne cele i zachęty do szybkiej dekarbonizacji łańcucha dostaw mediów – powiedział Christian Juhl, Global CEO GroupM.

Ujednolicenie podejścia do pomiaru w całej branży

Aby opracować ramy dekarbonizacji, grupa inwestycyjna współpracowała z niezależnymi specjalistami w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla. Uwzględniła w nich wkład klientów, partnerów branżowych, stron trzecich oraz ekspertów z GroupM i WPP.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Ponadto, aby zachęcić do ustanowienia branżowych standardów pomiaru emisji dwutlenku węgla w dostępnych kanałach i formatach, GroupM udostępni metodologię i procesy wspierające jej nowe ramy organom i organizacjom zaangażowanym w dekarbonizację łańcucha dostaw mediów, wyznaczając cel zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Szczegóły dotyczące ram dekarbonizacji mediów opracowane przez GroupM są prezentowane w raporcie „Calculating a Cleaner Future Now: A Unified Methodology for Accelerated Media Decarbonization”.