IAB Polska wprowadza Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic

IAB Polska, z inicjatywy Grupy Roboczej Programmatic, wprowadza Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic. Celem inicjatywy jest zapewnienie jakości, bezpieczeństwa oraz przejrzystości w wykorzystaniu programatyczego modelu zakupu reklam na polskim rynku.
O autorze
1 min czytania 2019-06-05

Wydatki na reklamę programmatic w Polsce w 2018 roku stanowiły prawie już 35% ogólnych wydatków na display, włączając w to również wydatki na wideo sprzedawane w tym modelu (IAB Polska/PwC AdEx, w: Raport Strategiczny INTERNET 2018-2019), przy czym według danych IHS oraz IAB Europe z raportu European Programmatic Market Sizing Report 2017 w Europie było to ponad 62% wydatków na display i wideo ogółem.

– Programatyczny model zakupu reklam bardzo dynamicznie zwiększa swój udział w wydatkach na reklamę w Polsce i na świecie. Z jednej strony świadczy o szybkim rozwoju technologicznym branży, z drugiej natomiast niesie za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk i niejednolitych standardów w tym obszarze. Kluczowe stało się więc wypracowanie norm i reguł, dzięki którym model ten będzie stanowił zaufane źródło efektywnej promocji. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Kodeks Dobrych Praktyk Programmatic – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Kodeks ma zapewnić jakość, bezpieczeństwo oraz przejrzystość w wykorzystaniu programmatic w kampaniach wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom na polskim rynku. Dokument określa przepisy osobno dla wszystkich uczestników łańcucha programmatic: reklamodawców, agencji, platform DSP oraz SSP, sieci reklamowych, wydawców, platform DMP, dostawców danych i dostawców narzędzi do weryfikacji. Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania określonych kryteriów i zasad obowiązujących w obszarze, za który odpowiadają. Naruszenia Kodeksu podlegają weryfikacji i ocenie według ściśle określonych reguł opisanych w warunkach przystąpienia, będących częścią dokumentu.

Polska wersja Kodeksu powstała na licencji niemieckiej organizacji branżowej BVDW, stanowiącej część globalnej sieci IAB. Code of Conduct Programmatic Advertising od 2016 roku funkcjonuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Lokalna wersja dokumentu, opracowana przez przedstawicieli Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska, w pełni pokrywa się ze swoim pierwowzorem. 

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

– Na rynkach niemieckojęzycznych Kodeks zyskał jednogłośne poparcie największych i najbardziej znaczących firm, zarówno graczy lokalnych, jak i globalnych gigantów, którzy dołączyli do inicjatywy. Słuszność wprowadzenia Kodeksu na polskim rynku potwierdza fakt, że jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem, chęć przystąpienia zadeklarowało już ponad 30 firm – wydawców, dostawców technologii oraz agencji – komentuje Elżbieta Kondzioła, szefowa Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska.

Sygnatariuszami Kodeksu mogą zostać wszyscy uczestnicy łańcucha programmatic, którzy chcą brać udział w podnoszeniu jakości i standardów modelu programatycznego oraz współtworzyć bezpieczny, przejrzysty ekosystem programmatic w Polsce. Poprzez przystąpienie do inicjatywy dołączą oni do grona najważniejszych firm, będących pewnymi partnerami w biznesie oraz pomogą eliminować z rynku podmioty stosujące złe praktyki.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się