Kodeks Etyki Reklamy rozszerzony o wytyczne dotyczące oświadczeń w reklamach produktów branży kosmetycznej

23 czerwca 2020 roku w trakcie Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, członkowie organizacji przyjęli uchwałę o wpisaniu jako załącznika do Kodeksu Etyki Reklamy „Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych”.
O autorze
1 min czytania 2020-07-01

Tego typu działanie jest deklaracją odpowiedzialności branży kosmetycznej, która w sposób zdyscyplinowany stosuje praktykę rzetelnej komunikacji w zakresie reklamy, udowadniając tym samym, że obszar oświadczeń o produkcie jest źródłem wiarygodnych i zrozumiałych informacji umożliwiających konsumentom podejmowanie świadomych wyborów.

Dokument techniczny stanowi zbiór najlepszych praktyk i dostarcza wytycznych do stosowania podczas indywidualnej oceny zgodności oświadczenia o produkcie z kryteriami wynikającymi z rozporządzenia 655/2013. Przykładami oświadczeń o jakich mowa w dokumencie są m.in. „nie zawiera”, „hipoalergiczny”, „testowany klinicznie”, „testowany dermatologicznie”, „dobrze tolerowany”, „zbadany pod nadzorem lekarza”.

Dokument ten stanowi niewiążące prawnie wskazówki do praktycznego stosowania kryteriów dla deklaracji marketingowych. Zawarte w nim treści wskazują, jak należy rozumieć i interpretować kryteria m.in. takie jak uczciwość, prawdziwość udzielanych informacji, czy świadomość podejmowanych decyzji w komunikacji marketingowej produktów kosmetycznych. Z punktu widzenia etyki oraz rzetelności informacji przekazów reklamowych dotyczących produktów kosmetycznych, a także zrozumienia oświadczenia przez konsumentów będzie przydatnym narzędziem dla wiarygodnej oceny komunikacji marketingowej i reklamy produktów kosmetycznych. Ponadto zbiór dobrych praktyk w tym dokumencie zawiera użyteczne wskazówki, jak stosować oświadczenia, aby były one odpowiednio wyjaśnione, poparte dowodami i zrozumiałe dla konsumenta. Stosowanie zapisów tego dokumentu umożliwia właściwe tworzenie deklaracji marketingowych oraz ich ocenę w odniesieniu do ogólnej prezentacji produktu kosmetycznego. Dokument ten będzie też stanowić praktyczne narzędzie dla arbitrów Komisji Etyki Reklamy, oceniających przekazy reklamowe z branży kosmetycznej.

– Dla Rady Reklamy stojącej na straży wysokich standardów etycznych przekazów marketingowych, włączenie dokumentu technicznego jako załącznika do Kodeksu Etyki Reklamy znacząco podnosi jego rangę, wzmacnia i rozszerza samoregulację w obszarze branży produktów kosmetycznych – ocenia Agnieszka Kępińska-Sadowska, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

W najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia arbitrów Komisji Etyki Reklamy w zakresie praktycznego stosowania zapisów nowego załącznika do Kodeksu Etyki Reklamy.

Słuchaj podcastu NowyMarketing