Kodeks Postępowania i Dobrych Praktyk dla branży marketingowej Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Kodeks Postępowania i Dobrych Praktyk (KODO) obejmuje takie tematy jak rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych, prawnie uzasadniony interes, pseudonimizacja i inne kwestie związane z właściwym informowaniem konsumentów o przetwarzaniu ich danych.
O autorze
2 min czytania 2021-10-07

Po dwóch pierwszych kodeksach uzupełniających RODO przygotowanych dla branży medycznej, które zostały już pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, nadchodzi czas konsultacji kolejnego – tym razem przeznaczonego dla branży marketingu posługującego się danymi. Kodeks ten został opracowany przez Radę ds. Prawa, Legislacji i Compliance w drodze wielu spotkań i rozmów z przedstawicielami UODO oraz aktywnych uczestników rynku. 

– Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO) jest wynikiem wielu dyskusji z przedstawicielami regulatora. Na przestrzeni lat 2018-2021 odbyliśmy kilkanaście spotkań i rozmów z UODO, dążąc do jak najkorzystniejszych dla branży rozwiązań będących jednocześnie zapisami akceptowanymi przez regulatora, który precyzyjnie określał swoje oczekiwania odnośnie konkretnych, proponowanych przez nas postanowień – mówi Magdalena Brzeska, prezes PSM SMB.

– Zależało nam na uzyskaniu zapisów precyzujących dozwolone praktyki i ułatwiających funkcjonowanie biznesu posługującego się w marketingu danymi osobowymi. To niełatwa materia, ale dzięki współpracy z naszą kancelarią członkowską CORE Law staraliśmy się ją maksymalnie uprościć i sprawić, by zapisy kodeksu były czytelne i łatwe do posługiwania się w codziennej pracy. Dołożyliśmy także starań, aby kodeks uwzględniał maksymalne spektrum interesów biznesu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony interesów konsumentów – dodaje prezes PSM SMB.

Celem kodeksu jest stworzenie przestrzeni, w której biznes będzie mógł efektywnie wdrażać regulacje dot. ochrony danych osobowych i na bieżąco, w bezpiecznym środowisku analizować, czy spełnia wymagania. Służyć temu będzie audytowanie firm przystępujących do kodeksu przez podmiot odpowiedzialny za monitorowanie jego przestrzegania.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

– Taki audyt pozwoli ustalić, w jaki sposób konkretna firma chroni dane osobowe. Może wspomóc w ewentualnym usprawnieniu jej procesów oraz uzupełnieniu procedur w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystko odbywać się ma z założeniem partnerskiej współpracy, w ramach której firma przystępująca do kodeksu będzie miała czas na ewentualne zmiany bez zagrożenia nałożeniem kary – powiedział Bartosz Pilc, radca prawny i partner w kancelarii CORE Law, która wspiera Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB w przygotowaniu kodeksu.

– Kodeks może być pewnym „buforem” między firmą a regulatorem. Przepisy RODO jasno przewidują, iż przystąpienie do takiego kodeksu to dowód gwarancji, że firma spełnia wymagania przepisów o ochronie danych osobowych. Będzie to ważny argument również dla klientów korzystających z usług firm z branży marketingu posługującego się danymi – dodaje Bartosz Pilc. 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Podmiot monitorujący przestrzeganie kodeksu nie będzie miał uprawnień do nakładania kar finansowych. Będzie akredytowany przez UODO, a jego celem będzie aktywny udział w samoregulacji rynku, edukacja i wsparcie w doskonaleniu procesów związanych z ochroną danych osobowych w marketingu. Taki model działania i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami jest zgodny z najlepszymi praktykami znanymi z innych, rozwiniętych rynków.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

– Po pierwszym etapie konsultacji społecznych, który miał miejsce pod koniec   2019 roku, zaczynamy kolejny, w którym wypracowany wspólnie z UODO dokument chcemy jeszcze raz przedyskutować z rynkiem – podkreśla Urszula Zarańska-Skarżyńska, dyrektor generalna PSM SMB i dodaje: – Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców posługujących się danymi osobowymi w działaniach marketingowych oraz osoby indywidulane do zapoznania się z kodeksem i przesłanie uwag na adres [email protected]

Konsultacje potrwają do 31 października 2021 roku. Projekt kodeksu można znaleźć na stronie kodo.smb.pl.