Komisja Europejska rozpoczyna kampanię mającą na celu zwalczanie stereotypów dotyczących płci

Komisja Europejska rozpoczęła w Polsce kampanię #EndGenderStereotypes w mediach społecznościowych. Jej celem jest zakwestionowanie utrzymujących się stereotypów dotyczących płci, które mają wpływ na budowanie nierówności społecznych.
O autorze
2 min czytania 2023-11-28

Kampania prowadzona będzie w mediach społecznościowych. Organizatorzy planują oprzeć aktywności o hashtag #EndGenderStereotypes i tym działaniem chcą podnieść świadomość szkodliwego wpływu stereotypów dotyczących płci na kobiety, jak i mężczyzn, ograniczając swobodę wyboru i możliwości każdego człowieka. Kwestionując stereotypy kampania ma na celu promowanie równości płci oraz tworzenie bardziej integracyjnego społeczeństwa.

Stereotypy dotyczące płci są nadal powszechne w społeczeństwach europejskich. Nie są one tylko kwestią osobistej opinii, ale mają realny wpływ na kobiety i mężczyzn. Oczekiwania dotyczące tego, co dziewczyna powinna, a czego nie wypada jej studiować, jaką pracę jest zobowiązany podjąć mężczyzna. Stereotypy mogą szkodliwie działać na postrzeganie roli kobiet w życiu prywatnym i publicznym. Mają również negatywny wpływ na rynek pracy oraz całe społeczeństwo, prowadząc do utrzymujących się nierówności ekonomicznych między kobietami i mężczyznami. Należy zatem zwalczać stereotypy związane z płcią, ponieważ ograniczają one osobiste wybory oraz niekorzystnie wpływają na budowanie wolności jednostki. Jestem przekonana, że nasza kampania przyczyni się do refleksji nad stereotypami związanymi z płcią i pomoże poprawić wzorce zachowań. Tymczasem zapraszam wszystkich Europejczyków do przyłączenia się do naszych działań na rzecz wyeliminowania stereotypów związanych z płcią w całej Unii – skomentowała Helena Dalli, komisarz UE ds. równości.

Działania kampanii prowadzone będą w krajach Unii Europejskiej od 23 listopada 2023 r.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Stereotypy i równość płci w Polsce

Polska zajmuje 18. miejsce w UE pod względem wskaźnika równości płci (Gender Equality Index) z wynikiem 61,9 na 100 pkt, co stanowi 8,3 punktu poniżej średniej UE. Nierówności ze względu na płeć są szczególnie wyraźne w zarządach firm, a kobiety stanowią obecnie jedynie 26 proc. członków zarządów największych spółek giełdowych w kraju. W porównaniu ze średnią w całej UE wynoszącą 33 proc.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Na rynku pracy różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn wyniosła 12,9 punktu procentowego w Polsce w 2022 r., czyli powyżej średniej UE wynoszącej 10,7 punktu procentowego. Tylko 28% posłów do Parlamentu Europejskiegoto kobiety. 

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Wyniki badania Eurobarometr obrazują, że respondenci w Polsce nadal utrzymują wyższy poziom stereotypów związanych z płcią. Aż 77 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że najważniejszą rolą kobiety jest dbanie o dom i rodzinę, podczas gdy 65 proc. uważało, że główną rolą mężczyzny jest zarabianie pieniędzy. Takie stereotypy wpływają nie tylko na role w społeczeństwie, ale także na postrzeganie ekspresji emocjonalnej. Na przykład 23 proc. polskich respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że mężczyzna może płakać. Dla porównania, 80 proc. badanych uważa, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmują decyzje na podstawie emocji.

Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci

Kampania jest częścią realizacji strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025. Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 ma na celu stworzenie Unii, w której kobiety i mężczyźni, w całej swojej różnorodności, mogą podążać wybranymi przez siebie ścieżkami życiowymi, wolnymi od przemocy i stereotypów związanych z płcią. Ponadto strategia ma na celu zapewnienie wszystkim równych szans na rozwój i uczestnictwo w rolach przywódczych w społeczeństwie europejskim.

PS Mars przedstawia wyniki globalnego badania dotyczącego równości płci

W ramach kampanii #HereToBeHeard ponad 10 000 kobiet wystosowało apel o zmiany systemowe. Nowy raport Mars Inc. zawierał praktyczne rekomendacje dotyczące przełamywania barier utrudniających kobietom osiąganie pełnego potencjału.

PS2 Lufthansa będzie używać tylko neutralnych płciowo określeń

Linie lotnicze Lufthansy stawiają na inkluzywność, chcąc wyeliminować zwroty typu „Panie i Panowie”. Od teraz na pokładzie samolotu pasażerowie usłyszą tylko zwroty określane jako „neutralne płciowo”.