Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie przeciwko AliExpress na mocy aktu o usługach cyfrowych

Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie przeciwko AliExpress na mocy aktu o usługach cyfrowych
Komisja Europejska wszczyna oficjalne postępowanie przeciwko chińskiej platformie zakupowej AliExpress. Chodzi o możliwe naruszenie zapisów o usługach cyfrowych.
O autorze
3 min czytania 2024-03-20

„Komisja wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy AliExpress mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem i ograniczaniem go, moderowaniem treści i wewnętrznym mechanizmem rozpatrywania skarg, przejrzystością systemów reklamowych i rekomendacji, identyfikowalnością przedsiębiorców i dostępem naukowców do danych.

Na podstawie przeprowadzonego do tej pory wstępnego postępowania wyjaśniającego, w tym analizy sprawozdania z oceny ryzyka przesłanego przez AliExpress w sierpniu 2023 r., informacji opublikowanych w sprawozdaniu na temat przejrzystości oraz odpowiedzi na formalne wnioski Komisji o udzielenie informacji (od 6 listopada 2023 r. i 18 stycznia 2024 r.) Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania przeciwko AliExpressowi na podstawie aktu o usługach cyfrowych.

Prace skoncentrują się na następujących obszarach:

 • Zgodności z obowiązkami aktu o usługach cyfrowych związanymi z oceną i ograniczaniem ryzyka systemowego związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, a także rzeczywistych lub przewidywalnych negatywnych skutków dla ochrony konsumentów, związanych w szczególności z:
  • Brak egzekwowania warunków świadczenia usług AliExpress zakazujących niektórych produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia konsumentów (takich jak podrabiane leki i żywność, a także suplementy diety), a w szczególności dla małoletnich (dostęp do materiałów pornograficznych), które konsument nadal może znaleźć na platformie;
  • Brak skutecznych środków zapobiegających rozpowszechnianiu nielegalnych treści;
  • Brak skutecznych środków zapobiegających umyślnym manipulacjom na platformie internetowej za pośrednictwem tzw. „ukrytych linków”; 
  • Brak skutecznych środków zapobiegających zagrożeniom wynikającym z cech, takich jak influencerzy promujący nielegalne lub szkodliwe produkty w ramach programu powiązanego AliExpress.
 • Przestrzeganie obowiązku aktu o usługach cyfrowych polegającego na umożliwieniu wszystkim użytkownikom, w tym użytkownikom, którzy nie są zarejestrowani, zgłaszania nielegalnych treści i otrzymywania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
 • Przestrzeganie obowiązku zapewnienia skutecznego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w akcie o usługach cyfrowych;
 • Przestrzeganie obowiązku aktu o usługach cyfrowych polegającego na gromadzeniu i ocenie wiarygodności i kompletności informacji wymaganych od przedsiębiorców korzystających z produktu AliExpress, w tym w odniesieniu do przedsiębiorców w ramach programu powiązanego AliExpress, zgodnie z przepisami dotyczącymi identyfikowalności przedsiębiorców;  
 • Zgodność z obowiązkiem aktu o usługach cyfrowych w zakresie zapewnienia przejrzystości głównych parametrów stosowanych w systemach rekomendacji AliExpress oraz zapewnienia co najmniej jednej opcji systemu rekomendacji nieopartego na profilowaniu;
 • Zgodność z obowiązkiem aktu o usługach cyfrowych polegającym na zapewnieniu wiarygodnego repozytorium reklam prezentowanych w AliExpress, które można przeszukiwać;  
 • Przestrzeganie obowiązku zapewnienia naukowcom dostępu do publicznie dostępnych danych AliExpressu zgodnie z art. 40 aktu o usługach cyfrowych.

Jeżeli uchybienia te zostaną udowodnione, stanowiłyby naruszenie art. 16, 20, 26, 27, 30, 34, 35, 38, 39 i 40 aktu o usługach cyfrowych. Komisja przeprowadzi teraz szczegółowe dochodzenie w trybie priorytetowym. Wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o wyniku postępowania.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Kolejne kroki

Po formalnym wszczęciu postępowania Komisja będzie nadal gromadzić dowody, na przykład wysyłając dodatkowe wnioski o udzielenie informacji, przeprowadzając rozmowy lub inspekcje.

Wszczęcie formalnego postępowania upoważnia Komisję do podjęcia dalszych kroków egzekucyjnych, takich jak środki tymczasowe nakazujące zaprzestanie lub usunięcie naruszenia art. 28 ust. 1 oraz decyzje stwierdzające niezgodność. Komisja jest również uprawniona do przyjęcia zobowiązań podjętych przez AliExpress w celu zaradzenia problemom będącym przedmiotem postępowania.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Akt o usługach cyfrowych nie określa żadnego prawnego terminu zakończenia formalnego postępowania. Czas trwania szczegółowego dochodzenia zależy od szeregu czynników, w tym od złożoności sprawy, stopnia, w jakim dane przedsiębiorstwo współpracuje z Komisją oraz od wykonywania prawa do obrony.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Wszczęcie formalnego postępowania zwalnia koordynatorów ds. usług cyfrowych z ich uprawnień do nadzorowania i egzekwowania aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do podejrzewanych naruszeń art. 16, 20, 26, 27, 30.

Wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o jego wyniku ani nie przesądza o jakimkolwiek innym postępowaniu, które Komisja może wszcząć na podstawie innych artykułów aktu o usługach cyfrowych. Pozostaje to również bez uszczerbku dla działań w zakresie egzekwowania prawa podejmowanych przez inne organy na podstawie innych ram regulacyjnych, na przykład przez sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów.

Kontekst ogólny

W dniu 25 kwietnia 2023 r. AliExpress został wyznaczony jako bardzo duża platforma internetowa (VLOP) na mocy unijnego aktu prawnego o usługach cyfrowych, w związku z oświadczeniem, że co miesiąc w UE ma 104,3 mln aktywnych użytkowników. Jako VLOP, cztery miesiące od wyznaczenia AliExpress musiał zacząć wypełniać szereg obowiązków określonych w akcie o usługach cyfrowych.

Od 17 lutego akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do wszystkich pośredników internetowych w UE.”

Źródło: ec.europa.eu
Zdjęcie główne: Facebook