Mars przedstawia wyniki globalnego badania dotyczącego równości płci

W ramach kampanii #HereToBeHeard ponad 10 000 kobiet wystosowało apel o zmiany systemowe. Nowy raport Mars Inc. zawiera praktyczne rekomendacje dotyczące przełamywania barier utrudniających kobietom osiąganie pełnego potencjału.
O autorze
2 min czytania 2022-01-19

Przez trzy miesiące – kobiety z 88 krajów uczestniczyły w crowdsourcingowym badaniu Mars Inc. opierającym się na jednym pytaniu: Co należy zmienić, aby więcej kobiet mogło w pełni wykorzystać swój potencjał?. Zebrane odpowiedzi pochodziły od tysięcy respondentek różniących się pod względem wieku, narodowości, religii, kondycji fizycznej oraz orientacji seksualnej. To, co je łączy to chęć kształtowania bardziej inkluzywnego świata. Wyniki badania zostały opublikowane w czasie, gdy konsekwencje pandemii COVID-19 cofnęły marsz kobiet ku równości o 136 lat*. Raport stanowi część platformy Mars Full Potential i  ma na celu przyspieszenie działań na rzecz równości płci.

Począwszy od nagrań krótkich wypowiedzi po bardzo osobiste przemyślenia, w ramach badania kobiety apelowały o wprowadzenie zmian systemowych w relacjach z pracodawcami, rządami, społecznościami i mężczyznami, które pozwolą im przełamać bariery, z którymi borykają się na co dzień. Głosy kobiet zebrane w raporcie Here To Be Heard wzywają całe społeczeństwa do słuchania, uczenia się i intensyfikacji działań na rzecz równości płci.

Do najczęściej poruszanych kwestii należały:

  1. koniec dyskryminacji i szkodliwych stereotypów (80%),
  2. równe szanse w rozwoju zawodowym (79%),
  3. większa decyzyjności (65%),
  4. większe wsparcie rodzicielskie (30%),
  5. większa równowaga między pracą, a życiem prywatnym (26%),
  6. równy dostęp do edukacji (24%),
  7. większa troska o zdrowie i dobre samopoczucie (19%),
  8. koniec nękania oraz przemocy ze względu na płeć (15%).

Raport zwraca także uwagę na fakt, że pozycja kobiet na rynku pracy uległa znaczącej zmianie ze względu na pandemię. W konsekwencji  perturbacji gospodarczych i społecznych miejsce pracy straciło 64 miliony pracownic na świecie, co łącznie pozbawiło je dochodu w wysokości 800 miliardów dolarów**. Dlatego też firmy z całego świata powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za tę sytuację i walczyć poprzez dawanie kobietom nowych możliwości rozwoju.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj
Kobiety z całego świata podzieliły się z nami swoimi historiami, pomysłami, ambicjami i frustracjami. Zadaliśmy proste pytanie, a w zamian otrzymaliśmy wnikliwe, wymagające i poruszające odpowiedzi. Teraz korporacje powinny dołożyć wszelkich starań, aby dokonać zmian w kwestii równości płci. Mars pozostaje głęboko zaangażowany w te działania i zachęcamy inne firmy, rządy oraz partnerów biznesowych do podjęcia akcji oraz  inwestowania tam, gdzie ma to największe znaczenie. Niech 10 000 głosów kobiet z całego świata będzie potężnym narzędziem zmiany – mówi Victoria Mars, ambasadorka programu Mars Full Potential.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Mars zrealizował badanie #HereToBeHeard wspólnie m.in. z zespołem naukowców z Oxford Future of Marketing Initiative (FOMI) w Saïd Business School Uniwersytetu Oxfordzkiego. Jest ono częścią uruchomionej w 2020 roku platformy Mars Full Potential. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie pozycji kobiet i działania na rzecz równości płci. Jednym z postanowień firmy z obszaru „Inkluzywności i Różnorodności” jest stworzenie zrównoważonych pod względem płci zespołów kierowniczych. Firma poczyniła znaczący postęp w realizacji tego celu, zwiększając równowagę z 43% do 50% w ciągu jednego roku. Jednocześnie Mars potwierdził, że luka płacowa pomiędzy 133 000 współpracowników, z których połowa to kobiety, nie istnieje.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Mars, kierując się misją zgodnie, z którą świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj, wykorzystuje wnioski płynące z raportu, aby opracować i wdrożyć nowe polityki oraz działania wspierające różnorodne i włączające miejsce pracy.

Więcej informacji z raportu można zaleźć na stronie: mars.com/heretobeheard

* www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
** oxfam.org/en/press-releases/covid-19-cost-women-globally-over-800-billion-lost-income-one-year, dostęp: 19.01.2022