Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Jakie są najważniejsze aspekty polityki korzystania z narzędzi Gen AI przez agencje i marki? W jaki sposób agencje mogą zapewnić etyczne wykorzystanie Gen AI w swoich kampaniach?

SPRAWDZAM

#NMInsights: polityka odpowiedzialnego korzystania z narzędzi Generative AI i arkusz ich researchu [dobre praktyki SAR] 

#NMInsights: polityka odpowiedzialnego korzystania z narzędzi Generative AI i arkusz ich researchu [dobre praktyki SAR] 
Grupy robocze SAR, które zajmowały się tematem AI w branży, wypracowały ramowe rozwiązania, standardy oraz narzędzia edukacyjne, które mają ułatwiać maksymalizację efektywności użycia AI oraz zapewnić jej odpowiedzialne wykorzystanie.
O autorze
3 min czytania 2024-06-10

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków SAR, który stanowił podsumowanie działalności zarządu za 2023 rok, szczególny nacisk położono na rozwój usług reklamowych w oparciu o programy generatywnej sztucznej inteligencji.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sztuczną inteligencją, SAR powołało cztery specjalne grupy robocze:

  1. Uwarunkowania prawne i bezpieczeństwo – opracowanie Q&A na temat aspektów prawnych AI oraz podejście do klasyfikacji ryzyka. 
  2. Standardy agencyjne – opracowanie polityki odpowiedzialnego wykorzystania narzędzi GenAI, formularza oceny ryzyk oraz wewnętrznych wytycznych dla agencji. 
  3. Standardy dla klientów – dokument zawierający wytyczne i porady dla klientów dotyczące wykorzystania GenAI. 
  4. AI Supported Work – przegląd narzędzi AI oraz kryteriów oceny, co przekłada się na wzrost konkurencyjności agencji. 

Dzięki działaniom grup powstał szereg narzędzi i zasobów, które pomogą agencjom i klientom wdrożyć AI w sposób odpowiedzialny i efektywny. Wśród powstałych dokumentów znalazły się:

  • FAQ, którego celem jest popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości branży reklamowej w kontekście wykorzystywania rozwiązań sztucznej inteligencji. Nie jest to jednak porada prawna. Przypomnijmy, że aktualnie w Polsce nie ma powszechnie obowiązujących regulacji prawych dotyczących bezpośrednio genAI. SAR zaleca, by każdą sprawę oceniać indywidualnie.
  • GenAI cheatsheet SAR, czyli onepager z najważniejszymi obszarami we współpracy na linii klient-agencja.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj
  • Arkusz researchu narzędzi AI, czyli plik wspierający research narzędzi AI, według rekomendowanej metodologii, przygotowanej przez zespół grupy roboczej. W Arkuszu znajdują się gotowe podpowiedzi, które pozwalają na ocenę narzędzi pod kątem 11 kryteriów użytkowych, technicznych i prawnych.
  • Przykładowa polityka korzystania z narzędzi Generative AI, która określa przejrzyste zasady wykorzystania narzędzi Generative AI w agencji marketingowej, efiniuje kluczowe pojęcia, opisuje role pracowników i przełożonych oraz procedury uzyskiwania zgód na użycie AI. Zawiera także wytyczne dotyczące odpowiedzialnego stosowania narzędzi, oznaczania i archiwizacji wytworów oraz dokumentowania procesów twórczych. Przewiduje regularne szkolenia pracowników i monitorowanie efektywności wykorzystania AI, a także aktualizację polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwojem technologicznym.

Integralną część polityki stanowią wymienione w niej załączniki, między innymi:

Grupy działały pod kierownictwem prezesa WebTalk Michała Dunina. Z ramienia SAR za projekt odpowiadał Michał Kazimierczak – Managing Director w Heart&Brain Warsaw. Opracowaniem prawnym zajął się partner zarządzający SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk Maciej Kubiak. Nad tematem pochylili się: Dorota Pindel, Research & Development Director w WebTalk, Małgorzata Majcher – Chief Strategy&Innovation Officer w DDB, Dagmara Gadomska – General Manager w Publicis Worldwide, Daniel Szulc – Head of Analytics, Data Scientist w Loyalty Point, Łukasz Gumowski – Creative & Strategy Partner w Plej, Kacper Skocki – Chief Operating Officer w Vision&People, Łukasz Borek – General Manager w LiquidThread. 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

źródło: SAR oraz mat. prasowe, opracowanie: Agata Drynko

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

PS #NMInsights: „Warsaw Principles” – zasady wykorzystania sztucznej inteligencji w PR

Związek Firm Public Relations przyjął „Warsaw Principles”, czyli zasady wykorzystania sztucznej inteligencji w PR, opracowane przez Międzynarodową Organizację Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO). Stanowią one pomoc przy organizowaniu procesów oraz rozwiązywaniu dylematów etycznych, jakie pojawiają się podczas wykorzystywania przez PR-owców rozwiązań AI.