Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

Obozy zdobywców biegunów – case study

Obozy Zdobywców Biegunów to projekt realizowany przez Fundację Marka Kamińskiego od 2013 roku. Założeniem projektu jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz w ciężkich sytuacjach życiowych poprzez organizację obozów dziecięcych i młodzieżowych, pomoc w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń.
O autorze
3 min czytania 2014-10-16

Inicjatywa Fundacji odpowiada misji Benefit Systems, który od lat wspiera ludzi w rozwoju i budowaniu zaangażowania.

Benefit Systems od lat dostarcza innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji, kultury oraz specjalnych, szytych na miarę programów kafeteryjnych. Od 10 lat firma oferuje narzędzia mające pomóc pracodawcom w motywowaniu pracowników, a tych ostatnich wesprzeć w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Firma wspiera ludzi i organizacje w rozwoju, osiąganiu równowagi i budowaniu zaangażowania, zapewniając im możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach życia.

Benefit Systems ma wielu interesariuszy: Klientów, Partnerów i Użytkowników. Do tej pory firma prowadziła aktywną komunikację z Klientami i Partnerami, natomiast nie prowadziła bezpośredniej komunikacji z Użytkownikami. Projekt realizowany wspólnie z Fundacją stał się doskonałą okazją do podjęcia aktywnych działań komunikacyjnych z posiadaczami kart MultiSport oraz zaangażowania firmy w działania CSR odpowiadające misji firmy.

Założenia projektu

Biorąc udział w akcji z Fundacją Marka Kamińskiego, Benefit Systems brał pod uwagę przede wszystkim możliwość rozpoczęcia dialogu zUżytkownikami kart MultiSportoraz wykorzystania ich do aktywnej komunikacji, a także możliwość aktywizacji firmy w zakresie działań CSR odpowiadających misji firmy.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Działania Benefit Systems

W celu wsparcia akcji i zaangażowania w nią Użytkowników kart MultiSport, Benefit Systems założył dedykowaną stronę internetową. Rejestrując się na niej Użytkownicy przekazywali, za pośrednictwem Benefit Systems, automatycznie na konto Fundacji kwotę 2 zł. Zgromadzona kwota 137 560 złotych pozwoliła na zorganizowanie czterech obozów dla dzieci niepełnosprawnych oraz w ciężkich sytuacjach życiowych. Łącznie akcja przyciągnęła ponad 68 tys. Użytkowników kart MultiSport.

O możliwości rejestracji na stronie i przekazania pieniędzy na obozy dla dzieci Benefit Systems informował nowych Użytkowników głównie za pomocą welcomepack, do którego dołączana była karta MultSport. W celu maksymalnego zintensyfikowania komunikacji z Użytkownikami, Benefit Systems wykorzystał zmianę tradycyjnych kart na karty chipowe zbiegającą się z terminem rozpoczęcia współpracy z Fundacją. Wszyscy Użytkownicy, których karty należało wymienić na nowe, otrzymali więc informację o akcji oraz możliwości rejestracji i przekazania pieniędzy na konto Fundacji. Informacja dotarła łącznie do ponad 430 tys. Użytkowników kart.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Rejestracja wiązała się z udzieleniem zgody na otrzymywanie newslettera, w którym Benefit Systems porusza tematy związane z aktywnością sportową, zdrowiem, kulturą, wypoczynkiem i motywacją. W ten sposób firma wykorzystała pozyskane podczas rejestracji kontakty do Użytkowników do przekazywania im informacji istotnych z punktu widzenia realizacji strategii firmy, a także pośrednio do promowania swoich produktów i rozwiązań.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Działania komunikacyjne związane ze wsparciem Obozów Zdobywców Biegunów obejmowały też, m.in. reklamę obozów w Miesięczniku Benefit oraz promocję na ekranach Benefit Tv w fitness honorujących kartę MultiSport .

Działania Fundacji promujące współpracę Benefit Systems przy projekcie

Podejmując współpracę z Benefit Systems Fundacja Marka Kamińskiego udostępniła firmie licencję na korzystanie z logotypu Fundacji. Informacje o partnerstwie pojawiały się też na portalach społecznościowych (Facebook i Twitter), w komunikacji werbalnej i podczas autorskich wykładów i spotkań z Markiem Kamińskim. Logotyp Benefit Systems wraz z linkiem do strony firmy dołączano do newsletterów Fundacji. Pojawił się także na stronie internetowej Fundacji Marka Kamińskiego oraz stronach dedykowanych realizacji projektu. Ponadto zorganizowano wystawę fotograficzną Mistrz i Uczeń – Obozy Zdobywców Biegunów, na której zostały zaprezentowane zdjęcia z tegorocznych wakacyjnych obozów dla dzieci w zestawieniu z fotografiami z wypraw Marka Kamińskiego. Logotyp Benefit Systems jako partnera projektu umieszczono na pierwszej planszy, a informację o współpracy z Benefit Systems przekazano podczas wernisażu. W ramach działań komunikacyjnych zagwarantowanych przez Fundację Marka Kamińskiego znalazła się też audycja w Radio Gdańsk podsumowująca projekt.

Przy okazji akcji Obozy Zdobywców Biegunów udało się też opracować dziesięć kroków metody motywacyjnej Biegun, a także zrealizować dwa podręczniki: Manual dla instruktorów oraz Dziennik Zdobywcy – poradnik do osobistych zapisków i ćwiczeń dla dzieci. Dla pracowników Benefit Systems Fundacja zorganizowała wykład Marka Kamińskiego „Jak niemożliwe staje się możliwe – wyprawy na krańce marzeń”. Na wykład zostali zaproszeni wszyscy pracownicy Benefit Systems. Dodatkowo w pierwszej turze mogło wziąć udział stu Klientów firmy – zarówno stałych, jak i potencjalnych.

Podsumowanie projektu

Wkład Benefit Systems w promocję i realizację akcji Obozy Zdobywców Biegunów pozwolił na zgromadzenie kwoty 137 560 złotych, która umożliwiła zorganizowanie czterech obozów dla 60 dzieci. Informacja o akcji dotarła łącznie do ponad 430 tys. Użytkowników kart MultiSport. Finalnie przyłączyło się do niej ponad 68 tys. osób posiadających karty. W ramach akcji Fundacja zorganizowała też wykład dla wszystkich pracowników Benefit Systems, a także stu Klientów.