Obudź się pracodawco!

Obudź się pracodawco!
Jeśli myślisz, że działania z obszaru employer brandingu Ciebie nie dotyczą – jesteś w sporym błędzie. Dbałość o klimat organizacyjny to dziś jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed polskimi firmami. Co potwierdza najnowszy raport „Trendy HR 2015” przygotowany przez Delloite.
O autorze
2 min czytania 2015-07-02

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Badanie przeprowadzono na grupie ponad 3 tysięcy managerów z różnych krajów świata, w tym Polski. Na podstawie wyników wysnuto największe wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami. W przypadku naszego kraju są nimi kultura organizacyjna i zaangażowanie. Jako „ważne” bądź „bardzo ważne” wskazuje je 87 procent respondentów. W ramach kontrastu tylko 12 procent na świecie i 6 w Polsce uważa, że jego firma radzi sobie dobrze z tymi zagadnieniami. 

Kluczem do budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników jest tak naprawdę szereg różnorodnych narzędzi, z których korzystają dzisiejsza komunikacja wewnętrzna, HR czy działania związane z wewnątrzorganizacyjną społeczną odpowiedzialnością biznesu. Z jednej strony są to działania związane z budowaniem etycznego oblicza firmy czy tworzeniem kodeksów etycznych i strukturalizowaniem tematyki szeroko definiowanej odpowiedzialności pracodawcy i pracowników na gruncie znacznie szerszym niż tylko regulacje wynikające z prawa pracy. To także uświadamianie pracowników i kadry managerskiej o ich autentycznym znaczeniu w procesie rozwoju. Nie chodzi tutaj wyłącznie o popularnie nazywane w Polsce donoszenie – choć pewnie i tacy pracownicy się znajdą – ale o ustrukturyzowanie procesu zmieniania organizacji – także w obszarze komunikacyjnym. Kto wie lepiej od naszych markterów i sprzedawców jakie działania komunikacyjne się sprawdzą. A może dzięki możliwości zgłaszania innowacji i rozwiązań z pominięciem drogi służbowej uda nam się nie tylko znaleźć kolejne optymalne narzędzia, ale także sporo zaoszczędzić? Wspieranie i nagradzanie za innowacyjność, szczególnie w obszarze komunikacji, wydaje się niezwykle ważne. Z PR-owego punktu widzenia to także ciekawe narzędzie do wykorzystania go w komunikacji wewnętrznej – wokół której każdy wewnętrzny innowator może stać się firmowym bohaterem. Na tego typu rozwiązaniach, zarówno z obszaru etyki, jak i innowacji, zyskuje cała organizacja. Podnoszą się morale pracowników, jesteśmy w stanie lepiej i szybciej odpowiadać na problemy, zaś firma może koncentrować się na swoim rozwoju. 

 Jednym z obszarów, na jaki zwracają uwagę firmy – nie tylko duże – jest zarządzanie różnorodnością. Nie chodzi tutaj wyłącznie o zapobieganie dyskryminacji w miejscu pracy, czy zapobieganie potencjalnym kryzysom wizerunkowym. Budując optymalny zespół, tak naprawdę zyskujemy na jego różnorodności – otrzymując nie tylko spojrzenie na firmę czy markę wewnątrz organizacji z perspektywy różnych interesariuszy. Niejako w pakiecie otrzymujemy swoisty benchmark i możliwość zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań różnych grup wobec naszych marek. To niezwykle cenne narzędzie może się stać podstawą do przygotowania lepszego procesu dialogowego związanego z marką. Będzie nam łatwiej zmapować interesariuszy (czyli grupy i instytucje w zakresie naszego oddziaływania), aby potem dzięki wspólnym dyskusjom wypracować bardziej optymalne rozwiązania biznesowe. Dialog wewnątrz organizacji i poza nią to także stosunkowo niskokosztowe w porównywaniu do badań narzędzie do oceny naszych kampanii i pomysłów komunikacyjnych. Dzięki skutecznemu i otwartemu słuchaniu firma zyskuje wewnętrznie i zewnętrznie. Jedną z możliwości rozwoju przedsiębiorstw w obszarze różnorodności jest podpisanie Karty Różnorodności. To europejski dokument, którego sygnatariusze zobowiązują się do respektowania tej tematyki w swojej codziennej działalności i edukacji pracowników w tym zakresie. W Polsce opiekunem Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Aktualnie podpisało ją prawie 100 organizacji, które co roku składają podsumowanie ze swoich działań z obszaru zarządzania różnorodnością.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Dlaczego dbałość o klimat organizacyjny, zarządzanie różnorodnością w firmie i dialog, to jedne z największych wyzwań, jakie stają bardzo często przed zespołami od komunikacji, marketingu, czy PR? Wynika to m.in. ze zmian jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. Badania pokazują, że udział kobiet w pracach zarządów wpływa na wyższe wyniki finansowe spółek, a dostosowanie miejsca pracy do potrzeb różnorodnych grup wiekowych sprzyja dopasowaniu koncepcji produktowych do poszczególnych grup docelowych. De facto kultura organizacyjna jest niczym fundament firmy. Bez niej pieniądze wydawane na marketing i reklamę będą tylko chwilowym przebraniem, którego nie będą akceptować nasi potencjalni najwięksi ambasadorowie, czyli pracownicy.

Słuchaj podcastu NowyMarketing