Osoby pracujące w weekendy częściej negatywnie oceniają niedziele wolne od handlu

Agencja mediowa Starcom przeprowadziła badanie dotyczące oceny niedziel wolnych od handlu. Z badania wynika, że 26 proc. respondentów chciałaby aby zakazem handlu objęte zostały wszystkie niedziele. Istotnie częściej taką opinię wyrażają osoby, które w weekendy nie pracują.
O autorze
1 min czytania 2018-04-05

Tylko 28 proc. badanych zadeklarowało, że nigdy nie zdarza im się pracować w weekendy. Przeważająca część – 56 proc. pracuje sporadycznie, a 16 proc. przyznało, że weekendy pracuje zawsze.

Wykres 1.

 

Opinie na temat niedziel wolnych od handlu są mocno podzielone. Przeważają zwolennicy tego rozwiązania i dodatkowo wprowadzenia zakazu handlu we wszystkie niedziele. 19 proc. popiera pomysł, ale uważa, że część niedziel powinna zostać pracująca. Według 18 proc. „wolne niedziele” to zły pomysł i każda niedziela powinna być pracująca, a 17 proc. przeciwników zgodziłaby się na wybrane niedziele wolne od handlu.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Po pierwszych wolnych niedzielach widać przede wszystkim to, że w ich ocenie społeczeństwo jest nadal podzielone, a co piąty respondent nie ma własnego zdania. Kolejne trzy weekendy „bez handlu” powinny być dla niezdecydowanych dobrą okazją do tego, by dookreślić swój stosunek do wolnych niedziel, które, czy tego chcemy czy nie, na trwałe wchodzą do naszego społecznego pejzażu – mówi Sebastian Szade, dyrektor ds. strategii i innowacji Starcomu.

Wykres 2.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Badanie pokazało jednocześnie, że ankietowani istotnie różnią się pod względem oceny „wolnych niedziel” w zależności od tego czy sami pracują czy nie pracują w weekendy. 27 proc. osób deklarujących regularną pracę w weekendy uważa, że niedziele z zakazem handlu to zły pomysł i każda z niedziel powinna być pracująca. Osoby te zdecydowanie najgorzej oceniają również pomysł, że wolne powinny być wszystkie niedziele.

Wykres 3. 

 

Zaskakujące jest to, że osoby pracujące w weekendy zdecydowanie częściej mają do zakazu handlu stosunek negatywny, podczas gdy osoby w weekendy niepracujące – częściej od tych pierwszych mają o nich zdanie pozytywne. Taka różnica może wynikać oczywiście z praktyk pracodawców (dłuższe godziny pracy w soboty, wcześniejsze rozpoczynanie pracy w poniedziałki po wolnych niedzielach) czy też niepokoju o utrzymanie etatu czy dotychczasowego wynagrodzenia. Ale również, są ciekawym przykładem dojrzałości społecznej i umiejętności wychodzenia ponad partykularne interesy, czyli zjawisk, których w Polsce mamy nieustanny deficyt – komentuje Sebastian Szade.

Badanie z serii HX Study zrealizowane zostało przez Starcom w panelu Ariadna, metodą CAWI na reprezentatywnej dla populacji Polski grupie internautów w wieku 18 + (N=1145).