PepsiCo w Europie do końca 2030 r. chce wyeliminować tworzywa sztuczne z opakowań chipsów i chrupek

PepsiCo stawia sobie za cel wyeliminowanie tworzyw sztucznych pochodzących z pierwotnych źródeł kopalnych ze wszystkich opakowań chipsów i chrupek* do końca 2030 r. Zmiana obejmie m.in. Lay's, Doritos i Walkers, których opakowania będą wytwarzane z plastiku z recyklingu lub materiałów odnawialnych.
O autorze
4 min czytania 2022-01-25

PepsiCo używa elastycznych tworzyw sztucznych do produkcji opakowań przekąsek, ponieważ takie opakowanie jest lekkie w porównaniu z alternatywnymi rodzajami opakowań, a zatem ma niski ślad węglowy. Jest ono również bardzo skuteczne w utrzymywaniu świeżości, co ogranicza marnowanie żywności. Według PepsiCo konieczne są zmiany w celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych pierwotnych tworzyw sztucznych, czyli takich, do których wytworzenia potrzeba wydobycia paliw kopalnych, a także promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań.

Recykling opakowań elastycznych powinien być normą w całej Europie. W wizji naszej firmy opakowania elastyczne będą wolne od tworzyw sztucznych pochodzących z pierwotnych źródeł i staną się częścią rozwijającej się gospodarki obiegu zamkniętego, w której elastyczne opakowania są wartościowym surowcem – mogą być poddawane recyklingowi, by mogły powstać z nich kolejne, nowe opakowania. Wraz z naszymi partnerami inwestujemy w rozwój nowych technologii pozwalających nam osiągnąć ten cel. Dodatkowo, potrzebujemy odpowiednich regulacji prawnych, aby opakowania nigdy nie stawały się odpadami – powiedział Silviu Popovici, dyrektor generalny PepsiCo na Europę. 

Materiał foli opakowaniowych będzie pochodzić z uprzednio użytych tworzyw sztucznych, a jego część z surowca odnawialnego – z produktów ubocznych powstających w zakładach produkcyjnych firmy, takich jak zużyty olej lub odpady z pulpy papierowej. Testy konsumenckie opakowań zawierających surowiec odnawialny rozpoczną się na rynkach europejskich w 2022 r., począwszy od linii Lay’s we Francji w pierwszej połowie bieżącego roku, a później dla marki Walkers w Wielkiej Brytanii.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Szacuje się, że dzięki przejściu na opakowania elastyczne z tworzyw sztucznych, do których produkcji nie potrzeba użycia paliw kopalnych, PepsiCo może zredukować emisję gazów cieplarnianych na tonę materiału opakowaniowego o 40%**. Ta zmiana jest kolejnym krokiem w realizacji strategii kompleksowej transformacji firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju pep+ (PepsiCo Positive).

Jako lider prośrodowiskowej zmiany w branży spożywczej, PepsiCo w Polsce w grudniu 2021 r. wypełniło deklarację dotyczącą dalszych inwestycji w zmianę procesu produkcyjnego i wdrożenie do produkcji butelek powstałych z plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET) dla napojów Pepsi, Pepsi MAX oraz Mirinda, a w 2020 r. Lipton Ice Tea. Nieustannie inwestujemy w rozwój działań na rzecz środowiska i kładziemy nacisk na poszukiwanie rozwiązań eliminujących kluczowe czynniki emisji gazów cieplarnianych. Chcemy kreować pozytywne wybory na rzecz naszej planety i jej mieszkańców oraz realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego, w której surowce są wykorzystywane wielokrotnie, dlatego wprowadziliśmy w naszej ofercie opakowania na chipsy, chrupki i nachosy pozbawione pierwotnych tworzyw sztucznych, których produkcja związana jest z dodatkową emisją CO2 i zużyciem zasobów naturalnych. Jednocześnie jednak wiemy, że, aby zwiększyć zbiórkę opakowań elastycznych, potrzeba nam świadomych i odpowiedzialnych konsumentów, którzy będą segregować odpady – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

PepsiCo w Europie skoncentruje swoje działania na trzech strategicznych filarach: właściwym projektowaniu, tworzeniu właściwej infrastruktury i nadawaniu opakowaniom elastycznym właściwego nowego życia. Poza przejściem na opakowania z surowców pochodzących z recyklingu i surowców odnawialnych, PepsiCo opracowało program „Making Bags Better”, który skupi się na wprowadzeniu szeregu inwestycji i innowacji, dzięki którym w Europie więcej opakowań z elastycznych tworzyw sztucznych będzie poddawanych recyklingowi i ponownie wykorzystywanych.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Właściwe projektowanie

PepsiCo w Europie stosuje materiały, które ułatwiają recykling, wykorzystując innowacyjne technologie do projektowania prostszej struktury torebek opakowaniowych. Nowe koncepcje opakowań zawierają większe proporcje tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu powszechnie określanych jako monomateriały, takich jak polipropylen. Opakowania zawierające komponent wyprodukowany z jednego tego samego typu tworzywa są zgodne z wytycznymi dotyczącymi projektowania dla recyklingu opracowanymi przez organizację Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX), które zostały uzgodnione przez interesariuszy działających na rzecz łańcucha wartości opakowań elastycznych.

Ponadto w 2022 r. marka Pepsi na 11 rynkach europejskich zmieni butelki na pochodzące w 100% z recyklingu (100% rPET), przy czym w Polsce do zmiany opakowań na 100% rPET doszło już w listopadzie 2021 roku. Firma będzie kontynuować inwestycje w budowę modelu biznesowego składającego się z opakowań wielokrotnego użytku, m.in. poprzez rozwiązanie SodaStream, urządzenie do tworzenia napojów z portfolio PepsiCo we własnym domu. Co pozwoli wyeliminować ok. 200 miliardów plastikowych butelek do 2030 r.

PepsiCo pracuje również nad ograniczeniem zbędnej zawartości tworzyw sztucznych w swoich torebkach i wielopakach w ramach zobowiązania dotyczącego zmniejszenia o 50% ilości plastiku pierwotnego na opakowanie do 2030 r. Przykładem realizacji tego celu jest rynek brytyjski, gdzie w przypadku części asortymentu PepsiCo zmniejszyło zewnętrzne opakowania wielopakowe nawet o 30% dzięki wykorzystaniu w swoich zakładach produkcyjnych innowacyjnej technologii.

Odpowiednia infrastruktura

PepsiCo inwestuje w infrastrukturę, aby dać opakowaniom elastycznym drugie życie. Składa się na to współpraca i finansowanie rozwoju efektywnych systemów zbiórki odpadów w Europie oraz inwestowanie w takie programy, jak Flexible Plastics Fund w Wielkiej Brytanii i ReFlex w Polsce. Prowadzone razem z partnerami polskie przedsięwzięcie ReFlex ma na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw sztucznych, które zwiększy masę odpadów, takich jak folie po chipsach, wysortowywanych przez instalacje komunalne.

W ramach tego podejścia PepsiCo opowiada się za ustanowieniem ambitnych celów w zakresie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, a szczególnie folii elastycznych, za przyspieszeniem wprowadzenia zakazu składowania odpadów na wysypiskach, za szybkim przyjęciem opłat w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), które wspomogą zbiórkę, sortowanie i rzeczywisty recykling opakowań elastycznych. Aby zwiększyć skalę sortowania i recykling oraz je usprawnić PepsiCo inwestuje również w technologie, testując inteligentne opakowania dla kilku marek w Niemczech i Francji w 2022 r. w ramach projektu Holy Grail 2.0 Digital Watermarks initiative. PepsiCo podjęło także współpracę z partnerami z branży recyklingowej, takimi jak Borealis i TOMRA, aby przyspieszyć postęp w zakresie zaawansowanych technologii recyklingu opakowań elastycznych.

Właściwe nowe życie

Celem PepsiCo jest budowanie popytu na surowce z opakowań elastycznych pochodzących z recyklingu, by można je było szerzej wykorzystywać. Firma kontynuuje również badania nad nowymi możliwościami użycia elastycznych opakowań na przekąski. Starania PepsiCo koncentrują się na obiegu zamkniętym typu „bag-to-bag”, który jest odpowiedni dla opakowań na żywność, a także zbieranie, zaawansowane sortowanie i recykling elastycznych materiałów w celu wytworzenia wartościowych i trwałych produktów. Jest to ważny pierwszy krok w kierunku budowania przyszłości opakowań elastycznych w obiegu zamkniętym, dlatego PepsiCo bada również możliwości przetwarzania opakowań na granulat, który może być przerobiony na np. części w przemyśle motoryzacyjnym. 

Dzięki współpracy i wprowadzaniu innowacji możemy realnie zbudować gospodarkę obiegu zamkniętego dla naszych opakowań na żywność w Europie. Obecnie podaż materiałów pochodzących z recyklingu i odnawialnych surowców do produkcji opakowań elastycznych jest ograniczona. Jeśli jednak infrastruktura dotycząca przetwarzania opakowań elastycznych, podobna do tej na plastikowe butelki do napojów, będzie coraz lepsza, szybciej zrealizujemy nasze plany i zobowiązania – stwierdziła Archana Jagannathan, dyrektor ds. zrównoważonych opakowań PepsiCo w Europe.

* Cel dotyczy całego portfolio przekąsek PepsiCo w Europie, z wyjątkiem orzechów Duyvis.

** W oparciu o ocenę cyklu życia produktów „Cradle to Grave” przygotowaną przez Franklin Associates, A Division of ERG, z wykorzystaniem metodologii „odcięcia” (cut-off), danych dostarczonych przez dostawców i przemysł oraz spodziewanego scenariusza końca życia produktu na rok 2030. Ocena ta obejmuje kredyty z tytułu składowania dwutlenku węgla, kredyty z tytułu produkcji energii elektrycznej z odpadów oraz kredyty z tytułu uniknięcia przetwarzania odpadów.