Polski sklep oraz e-sklep na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju

Zespół Expo 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. do 19 lutego czeka na zgłoszenia w konkursie operatora sklepu w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Laureat konkursu otrzyma możliwość prowadzenia komercyjnej działalności w formie punktu sprzedaży...
O autorze
3 min czytania 2021-02-04

… oraz e-sklepu dostępnego przez internet oraz urządzenia mobile. 

Sklep jest integralną częścią ekspozycji i Pawilonu, co oznacza, że jego koncepcja i asortyment muszą być spójne ze strategią promocji Polski i polskiej gospodarki, określoną w przyjętej przez rząd „Koncepcji programowej udziału Polski w Expo w Dubaju”. 

W ramach showroomu w Pawilonie zostanie zaplanowany asortyment o charakterze pamiątkarskim, prezentujący tradycje i potencjał polskich produktów i całych branż, który przyczyni się do zbudowania pozytywnych skojarzeń z Polską i polskimi produktami. 

E-sklep – uruchamiany po raz pierwszy w ramach obecności Polski na Wystawach Światowych – zaplanowany został jako platforma sprzedażowa o znacznie szerszym, niż showroom w Pawilonie, asortymencie, obejmującym zarówno produkty (w tym niematerialne i cyfrowe – np. utwory muzyczne, filmy, gry komputerowe, aplikacje itp.), jak i usługi (np. oferty turystyczne).

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

– Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju, która ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się w terminie 1.10.2021-31.03.2022, to unikalna okazja, by zaprezentować światu szeroką ofertę polskich produktów. Wspólnie z wybranym w konkursie operatorem będziemy dążyć do tego, by była tak wielowymiarowa jak przygotowywana przez nas ekspozycja w Pawilonie Polski. Zakładamy dwie formy sprzedaży: tradycyjną, stacjonarną, z podstawową ofertą dla niemal 25 mln gości, jak i on-line z ofertą znacznie szerszą, skierowaną do odbiorców na całym świecie. Zapraszamy do udziału w konkursie podmioty z sektora e-commerce, które dostrzegają w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai unikalny kontekst promocyjny dla rozwoju swojego biznesu w krajach Zatoki Perskiej i nie tylko – mówi Adrian Malinowski, komisarz generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju.

Przed uczestnikami konkursu stoi zadanie opracowania koncepcji biznesowej sklepu zawierającej opis proponowanych rozwiązań w zakresie m.in.: zasad doboru asortymentu towarów, usług i dostawców, obsługi klientów, funkcjonalności „e-sklepu”, sposobu promocji polskich branż i marek, logistyki zapewniającej ciągłość dostaw.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Prace konkursowe będą oceniane m.in. przez pryzmat koncepcji biznesowej sklepu (30 %), doświadczenia w prowadzeniu działalności spójnej z przedmiotem zamówienia, potencjału kadrowego, czy proponowanych rozwiązań technologicznych dla e-sklepu (20 %).

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Konkurs skierowany jest zarówno do polskich, jak i zagranicznych podmiotów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), posiadających odpowiednie doświadczenie (min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu handlu internetowego) i potencjał, przy czym w przypadku uczestników konkursu mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymagane jest złożenie dokumentów w języku polskim.

Laureatowi konkursu zostanie udostępnione w Pawilonie zaplecze magazynowe o powierzchni 5,27 m2 oraz showroom w formie lady sprzedażowej o powierzchni 7,75 m2, zlokalizowany na parterze budynku, obok wyjścia głównego z ekspozycji, w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji.

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu w Warszawie, ul. Krucza 50, do 19 lutego 2021r. do godziny 16.00. W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, decyduje data ich wpływu do siedziby Organizatora Konkursu. W przypadku złożenia ofert w formie elektronicznej, uczestnicy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia oryginału oferty na adres Organizatora Konkursu, przy czym za datę złożenia uznaje się przesłanie oferty drogą elektroniczną.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej expo.gov.pl pod tym linkiem.

Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju – cały świat w jednym miejscu

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Począwszy od Wielkiej Wystawy w Londynie w 1851 roku, Wystawy Światowe Expo na pół roku stają się stolicą świata, przyciągając rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów poszukujących nowych kontraktów, po turystów i rodziny z dziećmi.

EXPO 2020  w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim i według zapowiedzi organizatorów aspiruje do tego, by stać się największym show w historii. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r. pod hasłem: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość.

Polska na Expo 2020 w Dubaju

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. Cele obecności Polski na Expo w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych. Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju będzie unikalnym kontekstem promocyjnym dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativity inspired by nature”. 

Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie. Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych.

Udziałowi Polski towarzyszy szeroka oferta dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne, wykorzystując udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju jako szansę do budowania relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całej Zatoce Perskiej.

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.