Różnorodność wiekowa napędza rozwój. W nowej kampanii IKEA podkreśla potencjał osób 50+ na rynku pracy

W ramach realizowanej od 2020 roku Strategii Różnorodności i Włączania, IKEA rozpoczyna komunikację dotyczącą wartości różnorodności wiekowej dla biznesu i społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia na rynku pracy.
O autorze
4 min czytania 2021-05-05

Argumenty przemawiające za aktywnym włączaniem osób po 50-tym roku życia na rynku pracy znaleźć można w m.in. badaniu PwC Golden Age Index 2018 i na dedykowanej stronie www.ikea.pl/roznorodnoscwiekowa. W ramach działań zrealizowanych wewnątrz firmy, IKEA przeprowadza także szereg szkoleń dla zespołów menedżerskich i rekrutacyjnych, które poświęcone są zarządzaniu zróżnicowanym wiekowo zespołem. Wśród celów IKEA jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji i promowanie współpracy międzypokoleniowej, a także jak najlepsze dopasowanie warunków pracy dla różnych grup pracowników.

– Różnorodność wiekowa jest dla nas jednym z kluczowych elementów budowania prawdziwie włączającego miejsca pracy. Korzystnie wpływa na innowacyjność i kreatywność zespołową. Co więcej, dzięki zróżnicowanemu zespołowi lepiej odpowiadamy na potrzeby różnorodnych klientów. Jest to także jeden z kluczowych kierunków rozwoju wg trzyletniej Strategii Różnorodności i Włączania w IKEA Retail w Polsce, którą realizujemy od roku finansowego 2020 – mówi Susanna Romantsova, liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA.

Strategia Różnorodności i Włączania IKEA obejmuje szereg działań na rzecz wyrównywania szans, włączania i tworzenia różnorodnego środowiska pracy. Według IKEA,  równość oznacza zapewnienie równych szans, równe traktowanie, równy dostęp i równe możliwości dla wszystkich. Zarządzanie różnorodnością to tworzenie zespołu, w którym każdy czuje się dobrze – bez względu na wiek, orientację seksualną, pochodzenie czy stopień sprawności. Włączanie z kolei opiera się na wzajemnym szacunku oraz poczuciu bezpieczeństwa, przynależności i wyjątkowości. Aby działania budujące różnorodność w firmie były skuteczne, IKEA integruje podejście do różnorodności i włączania we wszystkich strukturach, systemach oraz procesach decyzyjnych w firmie.

Czas na włączenie 50+

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Z raportu PwC Golden Age Index 2018 wynika, że do 2050 roku co drugi mieszkaniec krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) będzie miał ponad 55 lat. Polska w rankingu państw najlepiej aktywizujących zawodowo pracowników dojrzałych zajmuje odległe 30. miejsce na 35 możliwych. Stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w Polsce jest jedną z najniższych w badanych krajach i w 2016 r. wynosiła 46,2% (średnia dla OECD to 61%), a grupie 65-69 lat wynosiła zaledwie 9,9%.

Analiza ekspertów PwC pokazuje ogromny potencjał ekonomiczny, wynikający z większej aktywizacji zawodowej osób powyżej 55. roku życia. Gdyby krajom OECD udało się zwiększyć stopę zatrudnienia tej grupy do poziomu notowanego w Nowej Zelandii (76,1% w 2016 r.), PKB tych państw w długiej perspektywie wzrosłoby nawet o 3,5 bln dolarów. Dla samej Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 66 mld dol.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Z kolei z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 r.” opublikowanego w kwietniu 2020 roku dowiadujemy się, że jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce jest zjawisko starzenia się osób aktywnych zawodowo. Proces ten postępować będzie w ślad za starzeniem się społeczeństwa. Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej dla ludności powyżej 50. roku życia w Polsce w 2018 r. wyniósł 33,8% i był o 22,5 p. proc. niższy niż dla ludności ogółem. Jednocześnie w 2018 r. co czwarta kobieta powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo (26,6%). W przypadku mężczyzn w tym samym wieku współczynnik aktywności zawodowej był znacznie wyższy i wyniósł 42,8%. 

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Różnorodność wiekowa jest dla IKEA jednym z kluczowych elementów budowania prawdziwie włączającego miejsca pracy. 

– IKEA chce promować współpracę międzypokoleniową i wesprzeć w tym osoby 50+. Uważamy, że te osoby to jedna z najbardziej zaangażowanych grup pracowników, która dzieląc się swoim doświadczeniem oraz mądrością życiową, może wesprzeć młodsze koleżanki i młodszych kolegów z pracy, dopiero rozpoczynających swoją drogę zawodową. Dzięki temu, pracownicy motywują się nawzajem do myślenia oraz działania na różne sposoby i są dla siebie źródłem inspiracji. Włączanie osób z różnych grup wiekowych jest również kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa. Aktywność zawodowa napędza bowiem rozwój gospodarki i wspiera ogólny dobrobyt społeczny – dodaje Susanna Romantsova.

Różnorodny pakiet benefitów dla różnorodnych zespołów

Pracownicy IKEA objęci są całym szeregiem dodatkowych świadczeń. Są wśród nich także benefity szczególnie doceniane przez osoby doświadczone. Jak wynika bowiem z wewnętrznych badań regularnie realizowanych przez IKEA wśród pracowników, osoby z grupy 50+ szczególnie zwracają uwagę na dobrą atmosferę w miejscu pracy, wsparcie zespołu, jasne zasady oraz stabilne zatrudnienie. Jeżeli natomiast chodzi o ofertę benefitów, szczególnie doceniane mogą być te, które zapewniają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, wśród nich są m.in.: 

  • prywatna opieka medyczna (każdy pracownik IKEA może korzystać z rozszerzonego pakietu opieki medycznej na terenie całego kraju; opieką medyczną można również objąć dzieci i członków rodzin lub rozszerzyć swój pakiet o dodatkowe usługi), 
  • plan emerytalny (dodatkowy plan emerytalny przeznaczony dla wszystkich pracowników w Polsce, zapewniający wyższą emeryturę), 
  • Program Lojalnościowy TACK! (za każdy przepracowany rok pracownicy mogą partycypować w zyskach grupy Ingka w ramach Programu Lojalnościowego TACK!  Po 5 latach udziały zostają przekazane do planu emerytalnego w postaci dodatkowych środków zgromadzonych za każdy pełny rok pracy w IKEA),
  • roczny system premiowy (raz do roku pracownicy otrzymują specjalną premię, której wysokość uzależniona jest od wspólnie wypracowanego wyniku finansowego całej firmy i stopnia realizacji założonych celów)
  • ubezpieczenia (każdy pracownik IKEA objęty jest ubezpieczeniem NNW w całości opłacanym przez pracodawcę, pracownicy mogą także ubezpieczyć siebie i swoich bliskich w dodatkowym planie na życie i zdrowie), 
  • Program Wsparcia Pracownika (w razie potrzeby pracownicy mogą anonimowo i bezpłatnie skorzystać z porad psychologicznych, prawnych, finansowych i zdrowotnych u zewnętrznego dostawcy IKEA), 
  • świętowanie jubileuszy (jubileusz stażu pracy to niezwykłe wydarzenie, aby je odpowiednio uczcić każdy pracownik otrzymuje dodatkowy płatny urlop oraz dofinansowanie do odpoczynku lub kartę na zakupy w IKEA), 
  • Fundusz Świadczeń Socjalnych (w przypadku trudnej sytuacji życiowej – zdrowotnej, materialnej lub rodzinnej – pracownicy mogą uzyskać wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), 
  • prezenty okolicznościowe (z okazji ważnych wydarzeń i świąt każdy pracownik otrzymuje prezent pod postacią bonu pieniężnego lub karty podarunkowej, które mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób).

IKEA wierzy, że każdy i każda z nas, bez względu na rocznik, ma potencjał, dlatego zaczyna pracę nad wdrożeniem tego podejścia wewnątrz firmy poprzez budowanie świadomości i otwartości na różnorodność wiekową w organizacji, a także budowania kompetencji zarządzania zróżnicowanym zespołem oraz stopniowe dopasowywanie warunków pracy dla różnych grup pracowników. Temat ten będzie także włączony w działania employer brandingowe oraz skierowane do klientów.