Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Jakie są najważniejsze aspekty polityki korzystania z narzędzi Gen AI przez agencje i marki? W jaki sposób agencje mogą zapewnić etyczne wykorzystanie Gen AI w swoich kampaniach?

SPRAWDZAM

SAR podsumowuje działanie zarządu za 2023 rok: umowa z Ad Net Zero i marketing przyszłości z AI 

SAR podsumowuje działanie zarządu za 2023 rok: umowa z Ad Net Zero i marketing przyszłości z AI 
Walne Zebranie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR podsumowało działania zarządu za 2023 rok oraz zatwierdziło partnerską umowę z Ad NetZero. SAR udostępniło m.in. szereg narzędzi i zasobów, które pomogą agencjom i klientom wdrożyć AI w odpowiedzialny oraz efektywny sposób.
O autorze
2 min czytania 2024-06-10

Członkowie stowarzyszeni w SAR zobowiązali się do działania mającego na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z procesu reklamowego, w tym produkcji i umieszczania reklam w mediach.  

Podpisana przez nas inicjatywa Ad Net Zero zobowiązuje branżę do zmniejszenia śladu węglowego swoich produkcji. Wierzymy, że nasze odpowiedzialne działania przyspieszą zmiany zachowań na rzecz zrównoważonej konsumpcji – wskazuje dyrektor zarządzający SAR Paweł Tyszkiewicz.  

Jednak szczególny nacisk w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków SAR, został położony na rozwój usług reklamowych w oparciu o programy generatywnej sztucznej inteligencji. Nowe inicjatywy mają na celu wykorzystanie potencjału generatywnej AI (GenAI) do transformacji działań marketingowych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo, zgodność z prawem oraz odpowiedzialne wykorzystanie tej technologii. 

W odpowiedzi na rosnące znaczenie AI, SAR powołało grupy robocze pod kierownictwem prezesa WebTalk Michała Dunina. Z ramienia SAR za projekt odpowiadał Michał Kazimierczak – Managing Director w Heart&Brain Warsaw. Opracowaniem prawnym zajął się partner zarządzający SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk Maciej Kubiak. Nad tematem pochylili się: Dorota Pindel, Research & Development Director w WebTalk, Małgorzata Majcher – Chief Strategy&Innovation Officer w DDB, Dagmara Gadomska – General Manager w Publicis Worldwide, Daniel Szulc – Head of Analytics, Data Scientist w Loyalty Point, Łukasz Gumowski – Creative & Strategy Partner w Plej, Kacper Skocki – Chief Operating Officer w Vision&People, Łukasz Borek – General Manager w LiquidThread. 

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Celem powołania grup roboczych było stworzenie ramowych rozwiązań, standardów oraz narzędzi edukacyjnych, które mają ułatwiać maksymalizację efektywności użycia AI oraz zapewnić odpowiedzialne jej wykorzystanie.

W ramach działań stowarzyszonych w SAR powstały cztery kluczowe grupy: 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

  1. Uwarunkowania prawne i bezpieczeństwo – opracowanie Q&A na temat aspektów prawnych AI oraz podejście do klasyfikacji ryzyka. 
  2. Standardy agencyjne – opracowanie polityki odpowiedzialnego wykorzystania narzędzi GenAI, formularza oceny ryzyk oraz wewnętrznych wytycznych dla agencji. 
  3. Standardy dla klientów – dokument zawierający wytyczne i porady dla klientów dotyczące wykorzystania GenAI. 
  4. AI Supported Work – przegląd narzędzi AI oraz kryteriów oceny, co przekłada się na wzrost konkurencyjności agencji. 

AI otwiera przed nami nowe, olbrzymie możliwości.  Ale samo jej stosowanie nie stanowi już, albo zaraz przestanie stanowić jakąkolwiek przewagę konkurencyjną. Za to sposób w jaki się jej używa już taką przewagę tworzyć będzie, i to olbrzymią. Ambicją SAR i agencji członkowskich jest tworzyć benchmark tego, jak w sposób efektywny ale również odpowiedzialny AI może wspierać marketing – mówi Michał Kazimierczak, CSO w Heart&Brain Warsaw, członek zarządu SAR.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

SAR udostępniło również na swojej stronie internetowej szereg narzędzi i zasobów, które pomogą agencjom i klientom wdrożyć AI w sposób odpowiedzialny i efektywny. Obejmują one: 

  • FAQ i podstawowa wiedza prawna z zakresu GenAI, 
  • ogólne wytyczne i rozwiązania dla agencji, 
  • poradnik dla klientów, 
  • przegląd i narzędzie do oceny dostępnych rozwiązań AI, 
  • plan wdrożenia ścieżki edukacji w SAR. 

Dopiero zaczynamy mierzyć się z ogromnym wpływem GenAI na branżę reklamy i marketingu. To z jednej strony wielka szansa dla agencji i obsługiwanych przez nie marek, ale też szeroki wachlarz ryzyk. Od wielu miesięcy (w ramach działu R&D WebTalk) przygotowywaliśmy naszą firmę i Klientów na rewolucję AI, co dało nam pełen obraz tego, jakie wyzwania się z nią wiążą, ale też odpowiedź na to, jak im sprostać. Opracowanie narzędzi do wdrażania AI, które można w łatwy sposób zaadaptować do potrzeb własnej organizacji, to jednak zasługa całej Grupy Roboczej – osób, które czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia i znajomości trendów technologicznych, wspólnie przygotowały kompleksowy zestaw niezbędnych zasobów. Dziękuję, że razem możemy tworzyć nowe standardy dla branży – mówi Michał Dunin, Managing Director WebTalk, Lider Grupy Roboczej SAR ds. AI. 

Inicjatywy zarządu mają na celu stworzenie bezpiecznego, efektywnego i innowacyjnego środowiska pracy, które pozwoli stowarzyszonym w SAR na pełne wykorzystanie potencjału AI, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyk związanych z jej stosowaniem. 

źródło: mat. prasowe, opracowanie: Agata Drynko