Sprzedaż i marketing – kto jest poszukiwany i ile może zarobić?

Pozytywne sygnały dotyczące zatrudnienia nowych pracowników w działach sprzedaży i marketingu wiążą się obecnie przede wszystkim z postępującą digitalizacją usług i dynamicznym rozwojem w sektorze e-commerce.
O autorze
3 min czytania 2014-07-30

Najbardziej widoczne zainteresowanie nowymi pracownikami tych działów wykazują firmy z sektora handlu detalicznego, najwięcej miejsc pracy oferują im firmy z sektora FMCG, natomiast najlepszy poziom zarobków przedsiębiorstwa działające w branży nowych technologii.

Ostatnich kilkanaście miesięcy to w dużej mierze czas zaostrzającej się walki pracodawców o najbardziej utalentowanych pracowników odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży. „Najwyraźniej widać duże i stale rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów zajmujących się sprzedażą z ramienia producenta do sieci detalicznych. Wynika to z postępującej konsolidacji rynku w kierunku sieci i zmian jakie w związku z tym zachodzą na mapie polskiego handlu. Istotny jest również rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów sprzedaży i wynikające z niego zapotrzebowanie na specjalistów e-commerce” – mówi Paweł Woźniak, Manager Zespołu Sprzedaż i Marketing w międzynarodowej firmie doradztwa personalnego Michael Page.

Sprzedaż – stabilne zatrudnienie i wyższe wynagrodzenie

Dlaczego warto pracować w sprzedaży? Działy te należą do kluczowych w niemal każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, czy profilu działalności. Oferują swoim pracownikom najbardziej dynamiczne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wyższe o 20% i więcej. Pozwalają na szybki rozwój kariery i obejmowanie coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji w szybszym tempie w porównaniu z innymi działami. Jednak kariera w sprzedaży nie należy do łatwych. Bardzo często wiąże się z zadaniowym czasem pracy i dużą intensywnością, szczególnie w okresach większej liczby zamówień czy negocjacji kontraktów. Do tego dochodzą jeszcze wahania wynagrodzenia całkowitego, którego kluczową część stanowi premia przyznawana za realizację celów sprzedażowych.

Najbardziej wartościowi są dla pracodawców kandydaci potrafiący zmaksymalizować sprzedaż w danym kanale dystrybucji przy zachowaniu wysokiego współczynnika profitowości, a zarazem aktywnie uczestniczący w formułowaniu strategii całej organizacji. Powinni oni posiadać: przekrojowe doświadczenie, w tym kilka lat w dziale sprzedaży, doskonałą znajomość branży, umiejętność właściwej odpowiedzi na potrzeby klientów oraz wiedzę i umiejętność wykorzystywania w praktyce różnorodnych technik negocjacyjnych. Osoby o takich kompetencjach mogą liczyć na bardzo dobrą pensję. Według Przeglądu Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page w Sprzedaży i Marketingu aktualne wynagrodzenie miesięczne brutto kierownika e-commerce poszukiwanego przez wiele firm z branży handlu detalicznego wynosi od 12 do nawet 22 tys. zł, kierownika ds. kluczowych klientów w firmie oferującej dobra konsumenckie od 9 do 15 tys. zł, a dyrektora sprzedaży w handlu detalicznym od 16 do 40 tys. zł.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Marketing – online i mobile

„Znakiem naszych czasów jest także skokowy wzrost zapotrzebowania na ekspertów ds. marketingu on-line. Coraz więcej firm, w tym szczególnie z branży handlu detalicznego, podążając za potrzebami swoich klientów decyduje się na większą obecność w sieci poprzez rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów sprzedaży. Zatrudnienie profesjonalistów zarządzających budową wizerunku i zwiększaniem świadomości marek on-line oraz wzmacnianiem komunikacji marketingowej z klientami w tym kanale staje się więc kluczowe” – dodaje Paweł Woźniak z Michael Page.

Trend digitalizacji spowodował zainteresowanie pracodawców kierownikami marketingu internetowego posiadającymi szeroką wiedzę sektorową i wysoką umiejętność przekładania swoich działań na realne wyniki sprzedaży. Na stanowiskach tych mile widziane jest posiadanie umiejętności technicznych oraz zainteresowań dotyczących szeroko pojętej tematyki internetowej i mobilnej. Jak podaje Przegląd Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page w Sprzedaży i Marketingu aktualne wynagrodzenie miesięczne brutto kierownika marketingu internetowego w firmie z sektora handlu detalicznego wynosi od 12 do 22 tys. zł, a dyrektora marketingu w firmie z sektora dóbr konsumenckich od 20 do 40 tys. zł.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Kompetencje poszukiwane przez pracodawców

Zarówno do działów sprzedaży, jak i marketingu, najbardziej poszukiwani są kandydaci z 3-4 letnim doświadczeniem zawodowym w danym dziale, w jednej firmie. Taki okres pracy pozwala kandydatowi zdobyć szeroką praktykę w zakresie wykonywania różnorodnych zadań sprzedażowych bądź marketingowych, głęboką wiedzę o danym sektorze, panujących na nim trendach, zachowaniach klientów, a także prawach rządzących danym rynkiem. Dla pracodawców istotne jest także to, aby kandydat był osobą aktywną, nastawioną na rozwój kompetencji i mającą doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Wykształcenie wyższe oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego są niezbędne, żeby rozpocząć i rozwijać karierę w działach sprzedaży oraz marketingu organizacji międzynarodowych.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Aktualne wynagrodzenia

W ciągu minionych 12 miesięcy poziom wynagrodzeń na stanowiskach handlowych i marketingowych charakteryzowała duża stabilność. Niewielkie wzrosty jakie miały miejsce dotyczyły przede wszystkim branży FMCG oraz IT. W tym czasie wiele firm rezygnowało nie tylko z podwyżek uposażenia swoich pracowników, ale także z oferowania im dodatków pozapłacowych. Pojawiły się również redukcje zdublowanych etatów. W takich przypadkach pracownicy pozostający w organizacjach mogli liczyć na wzrost wynagrodzenia wynikający z przydzielenia im nowych zadań.

Tabela nr 1.: Aktualne miesięczne zarobki brutto wybrane z Przeglądu Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page w Sprzedaży i Marketingu. 

Przegląd Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page prezentuje płace minimalne, najczęściej oferowane oraz maksymalne na wyszczególnionych stanowiskach, oferowane przez oddziały międzynarodowych firm działających w różnych branżach. Dane dotyczą osób znających biegle język angielski i zatrudnionych w Warszawie oraz okolicach. Pełna treść Przeglądu Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.michaelpage.pl