Stanowisko IAA Polska w konsultacjach dotyczących wyłączenia pasma FM

O autorze
3 min czytania 2022-09-13

W związku z ogłoszeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konsultacji projektu stanowiska KRRiT w sprawie rezygnacji z rozpowszechniania programów radiowych w technologii analogowej w paśmie FM oraz wyznaczenia terminu wyłączenia emisji analogowej programów radiowych, IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy przekazuje na ręce Pana Witolda Kołodziejskiego, Przewodniczącego KRRiT uwagi do niniejszego projektu. 

Dyskusja na temat wdrożenia DAB+ w miejsce nadawania analogowego trwa w Polsce od ponad 10 lat. Ostatnim oficjalnym, całościowym dokumentem, w którym m. in. była poruszona ta kwestia, jest „Strategia regulacyjna KRRiT na lata 2017-2022”. Stanowisko regulatora odnośnie technologii nadawania sygnału radiowego zostało sformułowane następująco: „proces implementacji naziemnej radiofonii cyfrowej powinien przebiegać w oparciu o narodową strategię cyfryzacji radia, zawierającą kryteria i warunki rozwoju radiofonii cyfrowej na wszystkich platformach dystrybucji sygnału, w tym również na platformie naziemnej DAB+”. W dokumencie znalazła się również ważna deklaracja regulatora odnośnie sposobu wdrożenia tej implementacji: „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dbać będzie o uwzględnienie potrzeb nadawców przy ich przechodzeniu od nadawania analogowego do cyfrowego, a także o utrzymanie możliwej maksymalnej stabilności rynku radiowego”. 

Warto podkreślić, że proces konsultacji w powyższej sprawie pomiędzy regulatorem a rynkiem do tej pory odbywał się w sposób uwzględniający potrzeby i oczekiwania obu stron. Z tym większym zaskoczeniem rynek przyjął publikację „Stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie decyzji o rezygnacji z rozpowszechniania programów radiowych w paśmie FM i wyznaczenia terminu wyłączenia radiowej emisji analogowej – projekt z 26 sierpnia 2022 roku”, w którym arbitralnie odniesiono się tylko do jednej kwestii związanej z procesem implementacji radiofonii cyfrowej, mianowicie do terminu wyłączenia FM.

W związku z powyższym IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, którego członkami są m. in. wszyscy najważniejsi nadawcy radiowi w Polsce, ale też większość podmiotów współpracujących na co dzień z tymi nadawcami (marketerzy, agencje mediowe i reklamowe, inne media), apeluje do Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o powrót do realizacji zobowiązania, które znalazło się w „Strategii regulacyjnej KRRiT na lata 2017-2022”, mianowicie do opracowania w porozumieniu z rynkiem narodowej strategii cyfryzacji radia uwzględniającej m. in. potrzebę zachowania stabilności rynku radiowego w Polsce.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

W stanowiskach publikowanych przez poszczególnych nadawców radiowych i organizacje branżowe ich zrzeszające, szczegółowo sformułowane są wszystkie aspekty, które należałoby uwzględnić zanim zostanie podjęta decyzja o ustanowieniu DAB+ jedynym standardem nadawania. Jako organizacja reprezentująca cały rynek komunikacji marketingowej w Polsce zwracamy szczególną uwagę na cztery kwestie: 

 • Impulsem uruchamiającym dyskusję nad terminem wyłączenia FM, powinno być zapewnienie słuchalności radia cyfrowego na poziomie gwarantującym nadawcom przychody reklamowe pozwalające na utrzymanie dotychczasowej jakości oferty programowej oraz regulowanie bieżących zobowiązań, m. in. wynikających z simulcastu. Takim poziomem na pewno nie jest słuchalność 50-procentowa. Nie widzimy również merytorycznego uzasadnienia do określania poziomu słuchalności nadawców publicznych i komercyjnych na zróżnicowanych poziomach 

  Słuchaj podcastu NowyMarketing

 • W naszej ocenie negatywne skutki przedwczesnej, nieprzygotowanej zmiany (brak informacji o sieci nadawczej radia cyfrowego!) najdotkliwiej odczują lokalni nadawcy. Osłabienie ich sytuacji finansowej, zmniejszone możliwości pozyskiwania wpływów reklamowych, może prowadzić do całkowitego upadku radiofonii lokalnej, a w konsekwencji do ograniczenia pluralizmu mediów w Polsce i wolności słowa. Naszym zdaniem jest to sytuacja nieakceptowalna z perspektywy regulatora

  NowyMarketing logo
  Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
  Rozwijaj się
 • Konieczność zagwarantowania praw nabytych nadawców posiadających ważne koncesje na nadawanie. Dokonywanie zmian w przyznanych koncesjach byłoby sprzeczne z obowiązującym w Polsce systemem prawnym i mogłoby skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą, a przede wszystkim utratą zaufania do regulatora oraz generalnie do organów Państwa

 • W ostatnich tygodniach i miesiącach byliśmy świadkami zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego. Nadawcy radiowi mają prawo oczekiwać, że  również w wypadku zmiany standardu nadawania sygnału radiowego, regulator zadeklaruje wsparcie tego procesu, czyli sfinansowanie intensywnej kampanii informacyjno-reklamowej.

Podsumowując, jako Stowarzyszenie reprezentujące całą branżę komunikacji marketingowej, zwracamy się do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o modyfikację harmonogramu przygotowań do zmiany standardu rozpowszechniania programów radiowych w Polsce: 

 • Postulujemy, żeby pierwszym krokiem było formalne rozpoczęcie przez regulatora konsultacji z rynkiem oraz innymi organami i instytucjami zaangażowanymi w proces implementacji naziemnej radiofonii cyfrowej

 • Wyniki tych konsultacji powinny zostać zebrane i opublikowane w NARODOWEJ STRATEGII CYFRYZACJI RADIA, do czego regulator zobowiązał się w „Strategii regulacyjnej KRRiT na lata 2017-2022” 

 • Termin i warunki wyłączenia radiowej emisji analogowej powinny być pochodną wniosków wynikających z w/w opracowania

Podpisał Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy