Wybrano 20 najlepszych projektów w konkursie Stena Recycling, skierowanych do lokalnych społeczności w całej Polsce

Co zrobić, aby dać odzieży nowe życie, zamiast ją wyrzucać lub jak przywrócić przedmiotom dawny blask, by ponownie trafiły do obiegu? Odpowiedzią na te pytania są nowatorskie pomysły zgłoszone przez ponad 70 fundacji, stowarzyszeń i bibliotek z całej Polski.
O autorze
3 min czytania 2021-09-06

Ideą konkursu ogłoszonego przez Stena Recycling jest przekazywanie wiedzy i budowanie świadomości wśród konsumentów, przybliżających nas do wdrożenia idei gospodarki obiegu zamkniętego. To kluczowy element budowania zrównoważonej przyszłości. Pozwala on zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, między innymi dzięki ograniczeniu wydobycia i przetwarzania surowców pierwotnych. Umożliwia zmniejszenie ilości odpadów, które trzeba zagospodarować. W efekcie cały system produkcji i konsumpcji powinien zmienić się tak, by całkowicie wyeliminować z niego pojęcie odpadu.

Do konkursu zgłosiło się ponad 70 organizacji z całej Polski. Są wśród nich stowarzyszenia, fundacje, gminne biblioteki i lokalne centra kultury. Najwięcej wyróżnień trafiło do organizacji z powiatu warszawskiego, tuż za nim były powiaty: wrocławski, poznański, gdański i bydgoski. Większość projektów skupia się na działaniach edukacyjnych, które budują świadomość GOZ oraz wdrażaniu praktycznych rozwiązań i idei w społeczności lokalnej. Wyróżniono także pomysły na organizację eventów edukacyjnych oraz tworzenie miejsc, w których niepotrzebne rzeczy zostaną przetworzone i trafią do kolejnych użytkowników.

– Bardzo nas cieszy, że konkurs Stena Recycling spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Realizacja wyróżnionych inicjatyw, w znacznym stopniu poszerzy wiedzę Polaków w tak istotnej kwestii, jak ekologia i zrównoważony rozwój. Budowanie świadomości dotyczącej decyzji konsumenckich oraz nabywanie praktycznych umiejętności, dzięki którym możemy wydłużać życie produktów, to ważne aspekty
w kontekście gospodarki cyrkularnej. Dlatego Stena Recycling, oprócz przetwarzania odpadów na co dzień, chętnie angażuje się w edukację i akcje społeczne, dzięki którym dociera do lokalnych społeczności, czyli tam gdzie jest to najbardziej potrzebne – mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Wśród inicjatyw zgłoszonych w konkursie są na przykład warsztaty autorstwa Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, poświęcone idei tworzenia przedmiotów, które w przyszłości można poddać recyklingowi. Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie niedaleko Wrocławia, zaproponowała konkurs dla dzieci oraz warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się, jak samodzielnie przygotować przydatne przedmioty codziennego użytku ze zużytych materiałów. Kolejny wyróżniony w konkursie pomysł fundacji Habitat For Humanity Poland z Warszawy, zakłada zorganizowanie miejsca, do którego trafią stare meble, lampy i materiały budowlane. Po renowacji, zostaną sprzedane w sklepie prowadzonym przez fundację, dzięki czemu zyskają nowe życie i wesprą podopiecznych fundacji. Inny z projektów zgłoszony przez Dom Kultury Świt z warszawskiej dzielnicy Targówek, zakłada odnowienie i zaadoptowanie starej, metalowej instalacji, która będzie służyła lokalnej społeczności, jako samoobsługowa stacja rowerowa. Wśród kolejnych projektów znalazły się między innymi spotkania, prelekcje i konkursy, dzięki którym idea zrównoważonego rozwoju będzie realizowana wśród lokalnych społeczności.

– Niezwykle ważne i cenne w nadesłanych projektach jest to, że tak wiele inicjatyw znalazło sposób na połączenie działań statutowych z potrzebami lokalnymi i gospodarką obiegu zamkniętego. Zaplanowane do realizacji pomysły pokazują, że idea cyrkularności jest blisko nas, i że wystarczy chęć, pomysł i zapał, by wdrożyć ją w życie – podkreśla Urszula Fabianiak, wiceprezes Fundacji „Za górami, za lasami” – partnera społecznego konkursu.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Tego typu działania są w Polsce nadal potrzebne. Podczas najnowszego badania przeprowadzonego w ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie” zapytano o proekologiczną działalność z obszaru recyklingu bądź napraw produktów, prowadzoną przez lokalne instytucje, takie jak szkoły, biblioteki czy fundacje. Aż 70% ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, bądź nie zna tego typu działań. Jedynie 29% badanych uznało, że takie działania są prowadzone. W tym samym badaniu 80% ankietowanych przyznało, że produkty powinny być używane wielokrotnie i naprawiane. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że w ich okolicy działa punkt, w którym można naprawić produkty takie jak pralka, czy zegarek, jednak 44% ankietowanych nie zna takiego miejsca lub nie ma o nim wiedzy. To pokazuje, że należy wspierać i zachęcać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz lokalnych społeczności, do aktywności związanych z edukowaniem i promowaniem wartości dotyczących zrównoważonego rozwoju.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Listę wyróżnionych w konkursie projektów można znaleźć pod adresem:

 https://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/znamy-zwycizcow-konkursu-gozpodarne-wyzwanie/

Stena Recycling obchodzi właśnie 20-lecie działalności na polskim rynku. W tym czasie przeszła drogę od kilkuosobowej firmy skoncentrowanej na skupie i przetwarzaniu złomu, do lidera kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych. Stena Recycling korzysta z najlepszych, skandynawskich wzorców, inwestuje w nowoczesne technologie przetwarzania odpadów, a także aktywnie działa w obszarze edukacji i promowania rozwiązań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. Oddziały Stena Recycling są zlokalizowane w większości dużych miast w Polsce, firma zatrudnia ponad 500 osób i obsługuje kilka tysięcy przedsiębiorstw.