Wydłużanie terminów płatności niezgodne z prawem – kompleksowa ekspertyza

Wydłużanie terminów płatności łamie trzy ustawy obowiązujące w Polsce – tak wynika z ekspertyzy prawnej przygotowanej przez Kancelarie LSW. Opinia została sporządzona w marcu na zlecenie koalicji 4 organizacji branży komunikacji marketingowej.
O autorze
2 min czytania 2014-04-24

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Związek Firm Public Relations, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB i Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, działają wspólnie w celu ograniczenia pojawiającego się wśród przedsiębiorstw zjawiska wydłużania terminów płatności. Sporządzona ekspertyza prawna ma służyć jako narzędzie wspierające w negocjacjach kontraktów dla wszystkich zrzeszonych w tych organizacjach branżowych firm.

Pismo zostało przygotowane w oparciu o analizę przepisów: Kodeksu Cywilnego, ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w oparciu o zaprezentowany stan faktyczny.

Najważniejsze wnioski płynące z analizy:

  • Wydłużanie terminów płatności w branży komunikacji marketingowej powyżej 60 dni jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego, co zgodnie z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych czyni takie działania nielegalnymi. Istnieją jednakże wyjątki od tej reguły, które jednak nie mają zastosowania wobec usług marketingowych.
  • Przepisy Kodeksu Cywilnego stoją w zgodzie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a przez to wzmacniają twierdzenie o nielegalności terminów zapłaty dłuższych niż 60 dni.
  • Zgodnie z przepisami we wskazanych wyżej aktach prawnych najsprawiedliwszym i najbardziej pożądanym jest 30-dniowy termin płatności. Maksymalnie dopuszczalny wynosi 60 dni.
  • Niezależnie od warunków umowy, kontrahent ma prawo do naliczania odsetek ustawowych już po 30 dniach od wystawienia faktury w celu niwelacji kosztu pieniądza. Po przekroczeniu 60 dni można naliczać odsetki podatkowe.
  • Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, organizacje branżowe mogą bronić interesów zrzeszonych przedsiębiorców przed sądem.
  • Wymuszanie zgody na płatności po okresie przekraczającym 60 dni stanowi nadużycie pozycji dominującej zgodnie z zapisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
  • Długie terminy płatności, jako sprzeczne z prawem oraz z dobrymi obyczajami, stanowią także pogwałcenie zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie działanie takie może zostać odczytane jako naruszenie interesów strony świadczącej usługi z obszaru komunikacji marketingowej.

– Przygotowana przez kancelarię LSW opinia prawna to dla naszych organizacji bardzo ważny krok. Dzięki temu posiadamy oficjalne pismo potwierdzające i rozbudowujące naszą wcześniejszą argumentację. Ponadto jest to również doskonałe narzędzie dla naszych członków, którzy coraz częściej są zmuszani do pertraktowania terminów płatności za wykonaną pracę z potencjalnymi lub obecnymi klientami. Jest to także dokument, na którym będziemy się opierać w sytuacji, kiedy zostaniemy zmuszeni do wejścia na drogę sądową w celu wyjaśnienia problemu terminów płatności z daną firmą, która jednoznacznie nie będzie chciała rozwiązać tej kwestii w sposób polubowny – tłumaczy Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Obecnie SKM SAR, OFBOR, ZFPR i PSM SMB są także na wstępnym etapie tworzenia kodeksu dobrych praktyk, co będzie wiązało się z zachęcaniem reklamodawców do przestrzegania najwyższych standardów kultury biznesowej oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizacje są także w stałym kontakcie z przedstawicielami firm Unilever i Polpharma, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące normalizacji w obszarze terminów płatności.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj