Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Jakie są najważniejsze aspekty polityki korzystania z narzędzi Gen AI przez agencje i marki? W jaki sposób agencje mogą zapewnić etyczne wykorzystanie Gen AI w swoich kampaniach?

SPRAWDZAM

Żabka edukuje w zakresie przedsiębiorczości

O autorze
2 min czytania 2023-03-23

Żabka zainicjowała w 2022 r. program „Studium Przedsiębiorczości”. Projekt skierowany jest przede wszystkich do młodych osób, w tym studentów wyższych uczelni oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które promują edukację nieformalną. W jego ramach sieć nawiązała współpracę z kilkunastoma uczelniami w kraju, z akademickimi i lokalnymi Inkubatorami Przedsiębiorczości, a także NGOs. Studium obejmuje zajęcia prowadzone przez ekspertów Żabki z różnych obszarów przedsiębiorczości. Spotkania mają na celu podnoszenie kompetencji uczestników oraz budowanie wiedzy o własnej działalności.

 

– Przedsiębiorczość to niezwykle ważny obszar, który warto rozwijać już od najmłodszych lat. Jak pokazują różne badania czy analizy, duża część społeczeństwa postrzega się jako mało przedsiębiorcza, jednocześnie marząc o prowadzeniu własnego biznesu. W rzeczywistości to atrybut, który posiada wielu, ale trzeba pomóc im go odkryć i wzmocnić. Warunkuje on nie tylko funkcjonowanie firm, ale również ma ogromny wpływ na kształtowanie kariery zawodowej młodych osób. Dlatego tak duże znaczenie ma edukacja w tym zakresie. Chętnie angażujemy się we własne projekty i nadal będziemy je aktywnie rozwijać, a także uczestniczyć w zewnętrznych inicjatywach z tego obszaru – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

W 2022 r. sieć realizowała współpracę z 14 uczelniami wyższymi i jedną szkołą policealną, wśród nich Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Akademią Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach czy Politechniką Koszalińską. Zajęcia stacjonarne i online prowadzone były przez specjalistów z Działu Szkoleń Rozwojowych Żabki, przede wszystkim z zakresu umiejętności miękkich, a także budowania wiedzy o franczyzowym modelu biznesowym.

Współpraca była realizowana w formie różnych wydarzeń. Przedstawiciele sieci byli obecni na ogólnopolskich spotkaniach wspierających przedsiębiorczość i rozwój talentów, w tym Gra o Karierę, Ogólnopolski Tydzień Kariery – „Złap za stery do swojej kariery” czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Zarówno na uczelniach, ale także współpracując z innymi podmiotami, realizowana była inicjatywa w postaci Dni Otwartych z Żabką ze specjalnymi stoiskami, w ramach których wszyscy zainteresowani systemem franczyzowym i działalnością sieci mogli pozyskiwać bliższe informacje na ten temat.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Edukacja nt. przedsiębiorczości w 2023 r.

W bieżącym roku Żabka planuje kontynuację współpracy z Biurami Karier i organizacjami, którym przyświeca idea rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w tym w środowisku studenckim. Sieć angażuje się w II edycję Inkubatora Przedsiębiorczości, która rozpoczęła się w styczniu i odbędzie się na Akademii Biznesu we Wrocławiu i na Wydziale Nauk Stosowanych we Wrocławiu. W marcu wystartował Inkubator Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a pod koniec miesiąca ruszy kurs w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Żabka poszerza kompetencje franczyzobiorców

Sieć przykłada również ogromną wagę do edukacji biznesowej swoich franczyzobiorców i rozwoju ich kompetencji menadżerskich. W br. uruchomiła „Akademię Przedsiębiorczości” której celem jest podnoszenie umiejętności współpracujących z nią przedsiębiorców w zakresie prowadzenia sklepu, zarządzania zespołem, kompetencji komercyjnych oraz przedsiębiorczości jako takiej. Inicjatywa realizowana jest w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Moniką Ferreirą, autorką projektu i metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, Founding Partnerem w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Ukończenie projektu będzie wiązać się z uzyskaniem przez franczyzobiorców specjalnego certyfikatu. Program skierowany jest aktualnie do kandydatów na franczyzobiorców oraz obecnych franczyzobiorców współpracujących z Żabką.

Każdy nowy przedsiębiorca przystępujący do sieci, w ramach procesu rekrutacji, przechodzi kilkunastodniowe szkolenie w sklepie trenerskim, dopasowane do indywidualnych potrzeb i wiedzy kandydata. Obejmuje ono obszary z zakresu finansów, zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, IT czy HR. Przez cały okres współpracy franczyzobiorcy korzystają ze specjalnej platformy rozwojowej zawierającej zestaw szkoleń i webinarów poszerzających ich wiedzę i umiejętności biznesowe oraz pozwalających być na bieżąco ze zmianami wdrażanymi w sieci.