Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

Zasmakuj w Krakowie – nowy system identyfikacji wizualnej miasta (case study)

Autorem nowego SIW jest Opus B Brand Design.
O autorze
2 min czytania 2018-03-08

Miasto tworzą ludzie: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy – słowem: wszyscy użytkownicy przestrzeni miejskiej. A dzisiaj miasto to także marka, która ma za zadanie realizować cele komunikacyjne, strategiczne i biznesowe. Ma być silna, wyróżniająca, powinna odpowiadać na potrzeby i budzić emocje. Ta idea znalazła się u podstaw systemu identyfikacji wizualnej Krakowa. Nowy system to wspólny mianownik dla wszystkich działań komunikacyjno-promocyjnych miasta, realizowanych przez różnorodne jednostki organizacyjne. Kraków jest miastem wielu znaczeń, za pomocą nowego systemu identyfikacji projektanci chcieli ułożyć je w spójną narrację, w której pozostanie też miejsce na nowe historie.

Wyzwanie:

Wyzwaniem dla projektantów Opus B Brand Design było stworzenie systemu, który jest konsekwentny i jednocześnie elastyczny. Kraków posiada bogatą tradycję, jest nowoczesny i aspirujący, dlatego nowy system komunikacji wizualnej musi identyfikować się z miejscem, dla którego powstał. Powinien być elastyczny i prowokować do nowych ciekawych rozwiązań.

Strategia:

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Nowy system identyfikacji wizualnej Krakowa oparty jest na planie miasta. Idea czerpie ze starego logo. W projekcie została podkreślona geneza znaku oraz jego charakterystyczne założenia urbanistyczne. Miasto zostało przedstawione z innej perspektywy, dotychczas nieeksploatowanej w obszarach promocyjno-komunikacyjnych.

Ważnym aspektem przy tworzeniu nowej identyfikacji systemu jest stworzenie uniwersalnych narzędzi o wyrazistej, lecz nienarzucającej się stylistyce. Musi on promować wizerunek miasta i w czytelny sposób komunikować, kto jest inicjatorem projektu. Jednocześnie system współgra z silnymi wizerunkami instytucji, które podlegają pod Urząd Miasta Kraków. Dlatego projektując SIW, projektanci odeszli od zamkniętych szablonów, dających mało kreatywne rozwiązania. Uwzględniając dużą różnorodność komunikatów system został oparty na czterech narzędziach:

Słuchaj podcastu NowyMarketing

1. Rama – ściśle porządkuje komunikację. Wzmacnia przekaz i podkreśla liczbę przedsięwzięć realizowanych przez miasto.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

2. Chmura – narzędzie graficzne do budowania warstwy tekstowej i spójności wizualnej. To przestrzeń do dyskusji, narzędzie, które angażuje mieszkańców do współdziałania.

3. Mapa – podstawowy motyw graficzny budujący spójność SIW, opracowany na bazie planu miasta Krakowa. Charakterystyczna miejska struktura jako przewodni motyw graficzny stanowi pojemny środek narracji.

4. Ikony – unikatowe piktogramy nawiązujące do architektury i miejskich symboli stały się pretekstem do opowiadania miejskiej historii.

Stworzenie bazy narzędzi usystematyzowało komunikację wizualną oraz dało szerokie możliwości zarówno projektowe, jak i eksploatacyjne. System jest czytelny i intuicyjny, co jest istotne zarówno dla projektantów odpowiedzialnych za materiały produkowane dla UMK, jak i odbiorców tych materiałów. Co najważniejsze, wypracowano narzędzia, które nie ingerują w komunikat. Zachowują jego indywidualny charakter, jednocześnie budując spójne i systemowe rozwiązanie.

Wartość użyteczna i artystyczna nowego systemu identyfikacji miasta Kraków została doceniona przez międzynarodowych ekspertów – projekt otrzymał nagrodę Red Dot Communication oraz polską Kreaturę.