Wyniki badania wynagrodzeń w branży PR 2017

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Wyniki badania wynagrodzeń w branży PR 2017

Związek Firm Public Relations ogłosił wyniki badania wynagrodzeń w firmach sektora PR.

W badaniu wzięło udział 19 agencji public relations zrzeszonych w ZFPR. Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową i precyzyjnie zweryfikowane przez zespół analityków Willis Towers Watson Polska.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z rynkowym profilem wzorcowym, dla którego opracowane zostały dane płacowe.

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży public relations, dla płacy całkowitej. Roczna płaca całkowita to suma rocznej płacy gwarantowanej brutto i wartości zmiennych składników wynagrodzenia należnych w całym roku kalendarzowym 2016. Poniżej prezentowane są mediany w wymiarze miesięcznym (roczna płaca całkowita podzielona przez 12). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę i cywilnych – czyli obejmuje kwotę przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.

 

Definicje

WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE - suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2016, podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi - obejmującego zarówno płacę gwarantowaną jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi Miesięczne Wynagrodzenie Całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę i cywilnych – czyli obejmuje kwotę przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.

MEDIANA - wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij