Unilever zapowiada radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Unilever zapowiada radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych

Koncern Unilever zapowiedział radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych, a także ochrony i odnowy środowiska naturalnego. Firma zainwestuje 1 miliard euro w nowy Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy (Climate & Nature Fund).

Firma Unilever poinformowała o ogłoszeniu nowego planu, którego celem jest poprawa kondycji planety oraz zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. W jego ramach koncern:

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse
  • zobowiązuje się, że do 2039 r. osiągnie zerową emisję netto dla wszystkich swoich produktów,
  • będzie współpracować z rolnikami i drobnymi producentami rolnymi, prowadząc programy ochrony i odtwarzania lasów, gleby i bioróżnorodności,
  • planuje także kooperację z rządami i innymi organizacjami, aby ułatwić dostęp do wody wśród społeczności, które żyją na obszarach dotkniętych jej niedoborem.

Aby przyspieszyć dotychczasową działalność, marki Unilever zainwestują 1 miliard euro w nowy, dedykowany Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy (Climate & Nature Fund). W ciągu następnych dziesięciu lat budżet ten zostanie wykorzystany do realizacji projektów, których celem jest odtworzenie krajobrazu, ponowne zalesianie, redukcja emisji dwutlenku węgla, ochrona dzikiej przyrody i wód.

Nowe inicjatywy będą rozszerzeniem dotychczasowej działalności marek – m.in. takich projektów, jak: Ben&Jerry's na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw mlecznych, Seventh Generation promujących czystą energię dla wszystkich oraz Knorr wspierających rolników, aby uprawiali żywność w sposób bardziej zrównoważony.

Walka z kryzysem klimatycznym

Obecne cele Unilever, oparte na wiedzy naukowej to: zredukowanie do zera emisji dwutlenku węgla w ramach całej naszej działalności i zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją, w całym łańcuchu wartości do 2030 r. W odpowiedzi na skalę i pilną potrzebę działania w związku z kryzysem klimatycznym, dodatkowo firma zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto dla wszystkich swoich produktów do 2039 r. – począwszy od pozyskania surowców, których używa, aż po sprzedaż produktów w sklepie.

Ochrona i rewitalizacja przyrody

Od ponad dziesięciu lat Unilever jest jednym z liderów branży w zakresie praktyk zrównoważonego pozyskiwania surowców. 89% surowców leśnych posiada certyfikat pochodzenia ze zrównoważonych źródeł zgodny z uznanymi na całym świecie standardami. Firma wierzy jednak, że aby powstrzymać wylesianie, musi podjąć wyzwanie przyjęcia jeszcze wyższych standardów. Oznacza to konieczność wglądu w konkretne lokalizacje zaopatrzenia.

Do 2023 r. koncern zbuduje łańcuch dostaw, który nie będzie niósł ze sobą ryzyka wylesiania. Aby to osiągnąć Unilever zwiększy przejrzystość i ułatwi identyfikację, wykorzystując rozwijające się technologie cyfrowe – takie jak monitorowanie satelitarne, śledzenie geolokalizacji i blockchain – przyspieszając tym samym włączenie małych przedsiębiorstw i zmieniając podejście do pozyskiwania surowców.

Firma angażuje się również we współpracę z przemysłem, organizacjami pozarządowymi i rządami, aby chronić zarówno lasy, torfowiska i lasy tropikalne, a także inne ważne obszary cenne środowiskowo i magazynujące węgiel, które są zagrożone przekształceniem pod uprawy rolne, co może mieć katastrofalny wpływ na siedliska przyrodnicze.

W ramach działań wspierających zrównoważone pozyskiwanie surowców Unilever pomaga także w odtwarzaniu środowiska naturalnego: zwiększeniu lokalnej różnorodności biologicznej, przywróceniu zdrowia gleby oraz zachowaniu ochrony i dostępu do wody. Dlatego firma wzmocni współpracę z rolnikami oraz mniejszymi producentami rolnymi aktywnie działającymi na rzecz ochrony i regeneracji środowiska. Inicjatywy, które będzie wspierać, to między innymi zapewnienie praw do gruntów, umożliwienie dostępu do finansowania i zapobieganie wykluczeniu finansowemu, a także rozwijanie praktyk mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego środowiska. To zintegrowane podejście poprawi warunki bytu drobnych producentów rolnych i da im narzędzia do sterowania procesem odtwarzania środowiska naturalnego.

Firma zapowiedziała również zintensyfikowanie bezpośrednich działań na rzecz ochrony wody. Już 40% światowej populacji cierpi z powodu niedoboru wody, a ponad 2,1 miliarda ludzi spożywa wodę, która zagraża ich zdrowiu. Do 2030 r. Unilever wdroży programy gospodarki wodnej dla lokalnych społeczności w 100 lokalizacjach. W tym celu wykorzysta doświadczenia ze swojego programu Prabhat realizowanego w Indiach, który obejmuje badania jakości wody i ryzyka związanego z zaopatrzeniem w okolicach naszych fabryk. Program ten zakłada wspólnotowe podejście do gospodarki wodnej – nie tylko pomaga rolnikom w czasie zbioru plonów, ale także zaspokaja podstawową potrzebę człowieka w zakresie odpowiedniego i łatwego dostępu do wody. 

Unilever dołączy także do 2030 Water Resources Group – wielostronnej platformy interesariuszy skupionej wokół Banku Światowego – aby wesprzeć zmiany transformacyjne i budowę trwałego programu zarządzania zasobami wodnymi na kluczowych rynkach, borykających się z problemem niedoboru wody, takich jak Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Wietnam i Indonezja.

Aby w jeszcze większym stopniu chronić zasoby wodne i minimalizować wpływ naszych produktów na gospodarkę wodną i ekosystemy wodne, firma zobowiązuje się, że do 2030 r. jej towary będą w pełni biodegradowalne. Chociaż niektóre ze składników używanych przez Unilever obecnie nie mają realnych biodegradowalnych alternatyw, koncern zapowiedział, że będzie współpracować z partnerami, aby wprowadzać innowacje, które pomogą osiągnąć założone cele.

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij