CFO przejmują rolę liderów zmian

CFO coraz częściej odgrywają strategiczne role i podejmują istotne inicjatywy nie tylko w obszarze organizacji finansów, ale także funkcjonowania całej firmy. Ich pozycja w strukturach staje się coraz silniejsza, a stanowisko coraz częściej zaczyna być postrzegane jako atrakcyjny cel kariery.
O autorze
3 min czytania 2014-10-13

Michael Page, międzynarodowa firma doradztwa personalnego, opublikowała wyniki badania pt.: „Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych: Od zarządzającego finansami do lidera zmian. Ewolucja roli i kompetencji współczesnych dyrektorów finansowych”. Wyniki Barometru pokazują, że gros ankietowanych CFO z optymizmem patrzy w przyszłość, zarówno pod kątem rozwoju firmy, jak również własnej sytuacji zawodowej. Około 68% dyrektorów finansowych odczuwa wysoki lub bardzo wysoki poziom pewności w odniesieniu do kondycji i perspektyw wzrostu rynków, na których ich firma będzie działać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Co więcej, aktualne trendy w biznesie przydzielają CFO coraz bardziej istotną rolę w organizacji, czyniąc ich najważniejszym zasobem ludzkim warunkującym zdolność firmy do zmiany i adaptacji. Badanie potwierdziło też, że w miarę wzrostu znaczenia i zakresu kompetencji, dyrektorzy finansowi wykazują coraz większe zadowolenie.

Wielowymiarowa rola współczesnego CFO

Według badania Michael Page obecnie CFO coraz częściej działają jako liderzy zmian, odgrywając strategiczne role i podejmując istotne inicjatywy w obszarze organizacji finansów oraz funkcjonowania całej firmy. Współcześni dyrektorzy finansowi muszą łączyć dogłębną wiedzę finansową z umiejętnościami z zakresu IT, prawa, HR i zakupów. „Tradycyjne kompetencje CFO poszerzają się i stają się bardziej złożone. Dzieje się tak, ponieważ zarządzanie finansami, księgowość i kontroling nabrały charakteru globalnego i są ze sobą coraz silniej powiązane. Obecni CFO przejmują także odpowiedzialność za takie obszary, jak: IT, prawo, HR oraz zakupy. Coraz częściej biorą też udział w tworzeniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa oraz stają się liderami zmian dotyczących całości organizacji” – zauważa Paweł Wierzbicki, Dyrektor w oddziale Michael Page w Polsce.

Wysokie kompetencje

Jak podkreślono w raporcie Michael Page, w obecnych czasach dyrektorzy finansowi nie mogą przestać się rozwijać. Rosnąca złożoność rynków finansowych oraz rozszerzający się zakres obowiązków CFO powodują, że wymagania wobec osiąganych przez nich wyników rosną. Konieczne jest zatem stałe podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych kompetencji oraz doskonalenie umiejętności miękkich – komunikacyjnych, językowych i społecznych. „CFO przyszłości będzie musiał posiadać wysokie kompetencje komunikacyjne, zdolność do skutecznego zarządzania zmianą, umiejętność delegowania zadań oraz koncentracji na wynikach, a nie metodach. Powinien być również nastawiony na współpracę, nie zaś na forsowanie jednostronnych decyzji. Musi także pełnić funkcję zaufanego doradcy, który potrafi skutecznie wdrażać strategię kierownictwa firmy” – twierdzi Paweł Wierzbicki.

Cel kariery

Podczas gdy w przeszłości stanowisko CFO było uważane za milowy krok ku posadzie CEO (Chief Executive Officer), obecnie zyskuje ono na znaczeniu jako atrakcyjny cel kariery. Jeszcze kilka lat temu wprowadzanie nowych praktyk i procedur było domeną CEO. Dziś dyrektor finansowy stał się jego partnerem, co widać także w zakresie obowiązków CFO, które uzupełniają zadania realizowane przez CEO. Dyrektorzy finansowi, coraz częściej łączą tradycyjne obowiązki z nowymi kompetencjami, angażują się w nowe pola działalności, takie jak relacje inwestorskie, spotkania akcjonariuszy czy budowę strategii biznesowej. Działają też jako liderzy zmian i podejmują inicjatywy nie tylko z zakresu finansów, ale również dotyczące funkcjonowania całej firmy. Fakt, że dyrektorzy finansowi przejmują coraz większą odpowiedzialność za sterowanie przedsiębiorstwem zacieśnia ich więzi z właścicielami, szczególnie w firmach prywatnych, w których CFO cieszą się pełnym zaufaniem i mają wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji. „Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe zmiany, stanie się zrozumiałe, że CFO są na najlepszej drodze do znalezienia się na liście najważniejszych stanowisk w firmie. To sprawia, że już teraz pozycja dyrektora finansowego staje się atrakcyjnym celem kariery dla młodych profesjonalistów” – podsumowuje Paweł Wierzbicki z Michael Page.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Metodyka badania i profil respondenta

Od maja do czerwca 2014 dyrektorzy finansowi z całego świata brali udział w internetowym badaniu pt.: „Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych”, które było organizowane przez firmę Michael Page. 2847 respondentów z ponad 70 krajów (w tym 103 polskich dyrektorów finansowych) zwróciło wypełnione ankiety. Wyniki badania zostały zważone w taki sposób, by uwzględnić wielkość rynków, na których działają ankietowani. Badani CFO pracują w różnych sektorach gospodarki i firmach różnych rozmiarów oraz zajmują różne poziomy w hierarchii stanowisk w swoich organizacjach. Poprzednia edycja sondażu ujrzała światło dzienne w 2012 r.

Pełna treść raportu dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się