Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Polityka korzystania z GenAI dla agencji i marek [Q&A]

Jakie są najważniejsze aspekty polityki korzystania z narzędzi Gen AI przez agencje i marki? W jaki sposób agencje mogą zapewnić etyczne wykorzystanie Gen AI w swoich kampaniach?

SPRAWDZAM

E-learning zdominował firmowe szkolenia

O autorze
3 min czytania 2023-07-20

Jak wynika z doświadczeń platformy Preply Business, mobilna forma szkoleń pozwala na niwelowanie luk w umiejętnościach zespołu. W 2021 r. 73% specjalistów ds. nauki i rozwoju (L&D) przewidywało zmniejszenie wydatków na szkolenia stacjonarne prowadzone przez instruktorów, podczas gdy 79% planowało wydać więcej na e-learning dla firm.

Masowe przechodzenie na zdalny model pracy wpłynęło na formę przeprowadzania szkoleń. E-learning pozwala utrzymać motywację pracowników i wspiera innowacje w miejscu pracy, Zapewnia także elastyczność – w zależności od potrzeb, szkolenia mogą być prowadzone indywidualnie, w grupie, opierać się na aplikacjach lub wykorzystywać elementy interaktywne. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą ta forma nauki?

1. Elastyczność i dostępność

E-learning pozwala na dowolność w ustalaniu harmonogramów nauki. Oznacza to, że pracownicy, niezależnie od poziomu wiedzy lub zajmowanego stanowiska, mogą uczyć się w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

– E-learning jest dostępny dla każdego, co oznacza, że jest dostosowany do różnych stylów uczenia się. Może być to trudne do osiągnięcia w grupie, ze względu na różne poziomy obciążenia pracą, terminy i zdolności uczenia się – mówi Georgina Solé, digital PR manager w Preply.

– Dzięki samodzielnie przerobionym, wirtualnym kursom, firmy mogą mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów szkoleniowych. Niektórzy pracownicy lepiej przyswajają materiał podczas samodzielnej pracy, ponieważ wówczas czują się swobodniej: mogą spowolnić tempo nauki lub swobodnie zadawać pytania – dodaje.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Firma Walmart wykorzystała technikę mikrolearningu na platformie cyfrowej do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wykorzystując e-learning, dobrowolny udział pracowników w szkoleniu zwiększył się o 91%, a liczba wypadków spadła o 54%.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

2. Efektywność kosztowa

Dostępność kursów zarówno w pracy, jak i poza nią pozwala znacznie zredukować koszty, m.in. poprzez zmniejszenie opłat za instruktorów i materiały. Oznacza to, że e-learning korporacyjny może rozwiązać jedną z głównych słabości tradycyjnego podejścia do uczenia się: skalowalność.

E-learning umożliwia modyfikowanie materiałów szkoleniowych w celu odzwierciedlenia zmian w metodach i zasadach korporacyjnych, bez ponoszenia wysokich kosztów. Z tej funkcji korzysta m.in. Apple, corocznie szkoląc swoich pracowników zarówno w zakresie istniejących, jak i zaktualizowanych zasad postępowania biznesowego oraz wytycznych dotyczących zgodności za pośrednictwem indywidualnych kursów online. Systematyczne szkolenie pozwala liderom Apple utrzymać zaangażowanie zespołu w przestrzeganie wysokich standardów etycznych – 98% uczestników z powodzeniem ukończyło kursy, jednocześnie nie generując wysokich kosztów dla firmy.

O ile w przypadku jednorazowych szkoleń stopień opanowania przez pracowników koncepcji i materiału kursu może z czasem ulec osłabieniu, stworzenie stałego, wspólnego dla wszystkich pracowników środowiska uczenia się, pomaga uniknąć kosztownych błędów w dłuższej perspektywie.

3. Lepsze doświadczenie edukacyjne

E-learning dla biznesu zwiększa również spójność, zapewniając jednolite, wysokiej jakości kursy i materiały dla wszystkich pracowników. Celowo zaprojektowane, by zapewniać standardowe szkolenia, wykorzystując spersonalizowane ścieżki nauki, szczegółowe informacje zwrotne i śledzenie postępów, umożliwiając wszystkim osiągnięcie tego samego celu.

4. Zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Według badania przeprowadzonego przez Emerald Works e-learning w miejscu pracy zwiększa ogólny poziom zadowolenia pracowników o 24%.

Im bardziej doceniani czują się pracownicy, tym dłużej będą związani z firmą, a ich wyższy poziom zaangażowania przełoży się na motywację do wprowadzania innowacji, rozwiązywania problemów i wydajnej pracy. Co więcej, doświadczeni pracownicy są często niezbędni do szkolenia nowych pracowników i przyczyniają się do integrowania ich w miejscu pracy.

5. Efektywność czasowa

Kolejną ważną zaletą e-learningu jest optymalizacja efektywności czasowej. Umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie, ponieważ wirtualne materiały edukacyjne można szybko wdrożyć. Co więcej, oszczędza czas pracowników i ogranicza stres związany z koniecznością lokalizowania i nawigowania do centrum szkoleniowego poza siedzibą firmy.

Ze względu na elastyczność e-learningu można również zdecydować się na krótsze cykle szkoleniowe lub bardziej kompaktowe moduły szkoleniowe.

6. Lepsza wydajność i produktywność

W przeciwieństwie do tradycyjnych kursów, materiały e-learningowe są dostosowane do konkretnych sytuacji organizacyjnych. Koncepcja oparta jest na dostarczeniu uczniom specjalistycznej wiedzy, a nie ogólnych informacji.

Badania wykazują, że organizacje z inicjatywami e-learningowymi o dużym wpływie poprawiają komunikację i pracę zespołową o 55%. Rezultat to mniej konfliktów, mniej błędów i lepsze wyniki.

7. Nowa jakość firmowej kultury

Przechodząc na e-learning, firmy komunikują pracownikom, że nie boją się odkrywać nowych sposobów myślenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów. Takie podejście do pracy może pomóc pobudzić kreatywność w miejscu pracy.

Starsi stażem lub bardziej doświadczeni pracownicy, którzy początkowo mogą czuć się pominięci wskutek przejścia z tradycyjnych zasobów edukacyjnych na e-learning. Zyskują jednak okazję, by zintegrować z młodszymi, bardziej obeznanymi z technologią kolegami. Pomagając pracownikom w nawiązywaniu takich kontaktów, firmy mogą ułatwić tworzenie silniejszych więzi zawodowych w zespołach (chociażby z pomocą tzw. buddies) i między nimi, co często prowadzi do lepszej komunikacji, wyższej produktywności i większego morale w organizacji.

8. Globalna współpraca i większe zrozumienie kulturowe

Korzystając z zasobów, które przemawiają do globalnej publiczności, działy z różnych krajów mogą docenić różne perspektywy i podejścia, zwłaszcza w modułach nauczania opartych na symulacji. Ponadto, grupy dyskusyjne łączące pracowników z różnych zespołów mogą poprawić komunikację wewnętrzną w całej firmie, jak również komunikację z klientami.

Już dawno wykazano, że różnorodność kulturowa w grupie kursantów nie tylko zwiększa kulturowe kompetencje, ale może również poprawić kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność adaptacji.

– Przy tak dużej stawce kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej platformy, ponieważ spójność i jakość treści są niezbędne do czerpania korzyści z korporacyjnego e-learningu – podkreśla Georgina Solé.