#NMInsights: Mapa Trendów 2024. Jakie megatrendy kształtują świat?

#NMInsights: Mapa Trendów 2024. Jakie megatrendy kształtują świat?
Po raz siódmy infuture.institute publikuje Mapę Trendów, czyli narzędzie, które we współczesnym świecie niepewności i kryzysów wskazuje, na co zwracać uwagę obecnie i na co się przygotować w przyszłości. Na tegorocznej Mapie Trendów znalazło się siedem najważniejszych megatrendów określanych jako: Świat przeobrażeń społecznych, Świat AI, Świat lustrzany, Alternatywne światy, Zrównoważony świat, Świat kryzysów zdrowotnych, Świat wojen.
O autorze
3 min czytania 2024-04-15

Mapa Trendów to autorskie, opracowane przez infuture.institute i wydawane nieprzerwanie od 2018 roku kompleksowe narzędzie, które w sposób graficzny pokazuje najistotniejsze zmiany na świecie w czterech perspektywach czasowych. Dzięki temu pozwala na identyfikację niepewności, potencjalnych kierunków rozwoju, a tym samym na lepsze przygotowanie się do obecnych i przyszłych wyzwań.

W tym roku Mapa Trendów uruchomiona została po raz pierwszy jako interaktywna platforma. Ponadto, w poprzednich latach na Mapie Trendów znalazła się jedynie definicja trendu, a w tym roku, oprócz definicji, pojawiły się przyczyny i konsekwencje trendu, technologie wspierające trend oraz branże wrażliwe. Dodatkowo, każdy trend opisany jest wskaźnikiem Trend Momentum Index (TMI). To opracowany przez infuture.institute wskaźnik do oceny istotności trendów, który ocenia każdy z trendów na dwóch wymiarach: hype (na ile dany trend jest popularny mediowo) oraz impact (na ile dany trend ma realny wpływ na nasz świat). 

Na pierwszy rzut oka, wizja, która wyłania się z tegorocznej Mapy Trendów, niekoniecznie jest optymistyczna. Zjawiska, z którymi musimy się mierzyć, to między innymi niezwykle dynamiczny rozwój technologii, w tym zwłaszcza sztucznej inteligencji, który wpływa na każdy aspekt naszego życia, rosnąca liczba napięć geopolitycznych oraz zmiany społeczne, takie jak chociażby kryzys relacji, osamotnienie czy analfabetyzm funkcjonalny, czyli postępujący spadek umiejętności czytania ze zrozumieniem i jasnego formułowania myśli – mówi Natalia Hatalska, założycielka i CEO infuture.institute.

– Z drugiej strony zauważalne są również trendy związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym chociażby takie, jak regeneratywne miasta, górnictwo księżycowe czy edytowalna natura. Widać wyraźnie, że zaczynamy przesuwać ludzkie innowacje poza tradycyjne granice. Szukamy nowych zasobów w kosmosie, tworzymy nowe formy życia i inteligencji. Która wersja przyszłości przeważy? Tak naprawdę wszystko zależy od nas. Przyszłość nie jest jakąś siłą, która zmierza w naszym kierunku i na którą nie mamy wpływu. Przyszłość wynika z działań, które prowadzimy w teraźniejszości. W tym sensie każde wyzwanie i każda niepewność to także nasza szansa – dodaje.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Siedem megatrendów na Mapie Trendów 2024 to:

  1. Świat przeobrażeń społecznych – megatrend, który opisuje fundamentalne zmiany w strukturze społecznej, zachowaniach, wartościach i oczekiwaniach różnych pokoleń. Związane są one z postępem technologicznym, zmieniającą się strukturą demograficzną, ewolucją norm społecznych i kulturowych, a także rosnącymi wyzwaniami, przed którymi stoi ludzkość. Wchodzą tu m.in. takie trendy, jak: Kryzys relacji, Osamotnienie, Społeczeństwo wypalenia, Społeczeństwo hybrydowe oraz Analfabetyzm funkcjonalny. 
  1. Świat AI – megatrend opisujący świat, w którym sztuczna inteligencja (AI) odgrywa kluczową rolę we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i technologicznego. Era, w której technologie oparte na sztucznej inteligencji wpływają na sposób funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, edukacji, opieki zdrowotnej, relacji międzynarodowych. Wchodzą tu takie trendy jak, np.: Inteligencja ucieleśniona, Inne formy AI (samoreplikujaca się AI, wyjaśnialna AI etc.), Sztuczna superinteligencja, Ogólna sztuczna inteligencja. 
  1. Świat lustrzany – megatrend opisujący koncepcję rozwijającego się równoległego świata cyfrowego, który odzwierciedla, rozszerza, a w pewnych aspektach zastępuje naszą rzeczywistość fizyczną. W konsekwencji w głęboki sposób zmienia się to, jak żyjemy, pracujemy i wchodzimy w interakcje. Znalazły się tu takie trendy, jak np.: Syntetyczne media, Zniekształcona rzeczywistość, Demokratyzacja wiedzy, Demokratyzacja kreatywności, Społeczeństwo uzależnionych. 
  1. Zrównoważony świat – megatrend, który odzwierciedla globalne przesunięcie w kierunku zrównoważonego rozwoju; holistyczne podejście, które rozpoznaje wzajemne zależności między zdrowym środowiskiem, zrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz inkluzywnym i sprawiedliwym społeczeństwem. Wchodzą tu takie trendy, jak: Regeneratywne miasta, Prawa istot pozaludzkich, Rozwój megastruktur, Edytowalna natura, Dekarbonizacja. 
  1. Alternatywne światy – megatrend, który odzwierciedla przesunięcie ludzkiej eksploracji i innowacji poza tradycyjne granice, obejmując zarówno niewykorzystane obszary naszej planety (oceany), jak i możliwości poza nią (kosmos), a także tworzenie nowych form życia i inteligencji. Wchodzą tu takie trendy, jak Górnictwo głębinowe, Górnictwo księżycowe, Inteligencja organoidalna, Eksploracja kosmosu. 
  1. Świat kryzysów zdrowotnych – megatrend, który odnosi się zarówno do globalnych wyzwań zdrowotnych, takich jak rosnąca oporność na antybiotyki, kryzysy zdrowia psychicznego, jak i transformacji w sferze opieki zdrowotnej. Wchodzą tu takie trendy, jak Lekooporność, Pandemie grzybicze, Pandemie zoonotyczne, Społeczeństwo przewlekle chorych, Kryzys zdrowia psychicznego, Eliminacja starzenia.
  1. Świat wojen – megatrend, który opisuje rosnącą liczbę konfliktów i napięć na poziomie globalnym. Napięcia te napędzane są przez zmiany geopolityczne, ekonomiczne i środowiskowe. Nowa era niepewności, rywalizacji o zasoby i podziałów prowadzących do zaostrzenia konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych.

Do megatrendów przypisano łącznie aż 81 trendów, wśród nich m.in. Społeczeństwo hybrydowe, Społeczeństwo wypalenia, Społeczeństwo przewlekle chorych, Rewolucja neurotechnologiczna, Rewolucja kwantowa, Inne formy AI, Inteligencja organoidalna oraz Biocomputing. 

Słuchaj podcastu NowyMarketing

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Mapa Trendów 2024 dostępna jest na stronie.

źródło: mat. prasowe, opracowanie: Agata Drynko

PS Mapa Trendów 2023. W którym kierunku zmierza świat?

Zmiany demograficzne, Multipolaryzacja Świata, Symbiocen, Bioera i Świat lustrzany to pięć megatrendów, które znalazły się na Mapie Trendów 2023.