Politycy i specjaliści ds. reklamy najmniej zaufanymi grupami zawodowymi w Polsce

Wyniki światowego badania zaufania do zawodów przeprowadzonego przez instytut GfK pokazują, że najbardziej zaufaną grupą zawodową są strażacy. Polacy najmniej ufają politykom, specjalistom ds. reklamy i agentom ubezpieczeniowym.
O autorze
1 min czytania 2014-04-29

W 15 krajach z 25 państw, w których przeprowadzono badanie, otrzymali oni najwięcej głosów i zajęli najwyższą pozycję w rankingu, wyprzedzając pielęgniarki, lekarzy i nauczycieli. Na całym świecie oceniono, że politycy stanowią grupę zawodową wzbudzającą najmniejsze zaufanie. W badaniu analizuje się poziom zaufania do ponad 30 grup zawodowych. W analizie uwzględniono jedynie te profesje, które występują we wszystkich 25 badanych krajach.

W Polsce pierwsze miejsce wśród grup zawodowych cieszących się zaufaniem zajmują strażacy. Aż 94 proc. respondentów darzy zaufaniem tę grupę zawodową. Drugie miejsce przypadło pielęgniarkom, którym ufa 93 proc. badanych.

LinkedIn logo
Na LinkedInie obserwuje nas ponad 97 tys. osób. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Dużym zaufaniem – odpowiednio 88 proc. i 87 proc. – cieszą się także ratownicy medyczni i farmaceuci. Natomiast lekarzom, jako odrębnej kategorii zawodowej w ramach służby zdrowia, ufa nieco mniej respondentów, bo 80 proc. Jest to istotnie wysoki odsetek, biorąc pod uwagę krytykę służby zdrowia zarówno ze strony pacjentów, jak i obraz prezentowany przez media w ostatnim okresie.

Policjantom i sędziom ufa odpowiednio 59 i 56 proc. osób biorących udział w badaniu. Nieco lepiej, w porównaniu do innych krajów europejskich, wypadają, mocno krytykowani w ostatnich latach bankowcy. Ufa im nieco ponad połowa badanych. I jest to spowodowane faktem, iż w Polsce skutki kryzysu gospodarczego i bankowego były mniej dotkliwe niż w innych krajach.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Połowa badanych ufa dziennikarzom i urzędnikom, duchowieństwu (47 proc.), przedsiębiorcom (45 proc.).

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Na samym końcu zestawienia znajdują się politycy, których obdarzyć zaufaniem byłoby skłonnych jedynie 16 proc. ankietowanych. Lokalni politycy cieszą się wyraźnie większym zaufaniem. Ufa im 45 proc. badanych.